Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TILLÄGG

1914 – ett viktigt år enligt Bibelns profetior

1914 – ett viktigt år enligt Bibelns profetior

FLERA årtionden före 1914 framhöll bibelforskare att betydelsefulla händelser skulle inträffa det året. Vad var det för händelser? Och vad är det Bibeln säger som visar att 1914 skulle bli ett så viktigt år?

Enligt Lukas 21:24 sade Jesus: ”Jerusalem skall trampas ner av nationerna tills nationernas fastställda tider [”hedningarnas tider”, 1917] har löpt ut.” Jerusalem hade varit den  judiska nationens huvudstad – regeringssäte för kungarna i den släktlinje som utgick från kung David. (Psalm 48:1, 2) De här kungarna var unika jämfört med andra nationers ledare. De satt på ”Jehovas tron” som representanter för Gud själv. (1 Krönikeboken 29:23) Jerusalem var därför en symbol för Jehovas herravälde.

Men när och hur började Guds herravälde ”trampas ner av nationerna”? Det inträffade år 607 f.v.t., när Jerusalem erövrades av babylonierna. Nu satt det inte längre någon på ”Jehovas tron”. Det blev ett avbrott i raden av kungar som härstammade från David. (2 Kungaboken 25:1–26) Skulle det här nertrampandet fortsätta i all framtid? Nej. Angående Jerusalems siste kung, Sidkia, förutsade Hesekiel: ”Ta av turbanen, och lyft av kronan. ... Inte heller detta skall tillhöra någon, förrän han kommer som har den lagliga rätten, och  jag skall ge det åt honom.” (Hesekiel 21:26, 27) Den som har ”den lagliga rätten” till Davids krona är Jesus Kristus. (Lukas 1:32, 33) Nertrampandet skulle alltså upphöra när Jesus blev kung.

När skulle den viktiga händelsen äga rum? Jesus sade att hedningarna skulle härska under en bestämd tidsperiod. Det fjärde kapitlet i Daniels bok ger oss nyckeln till att förstå hur lång den här perioden skulle vara. Det berättas där om en profetisk dröm som Nebukadnessar, Babylons kung, hade. Han såg ett kolossalt träd som blev nerhugget. Stubben kunde inte växa, eftersom den var bunden med band av järn och koppar. En ängel sade: ”Sju tider skall gå fram över den.” (Daniel 4:10–16)

I Bibeln är träd ibland en bild av herravälde. (Hesekiel 17:22–24; 31:2–5) Att det symboliska trädet blev nerhugget är därför en bild av hur Guds herravälde, så som det kom till uttryck genom kungarna i Jerusalem, skulle avbrytas. Men synen visade att nertrampandet av Jerusalem skulle vara tillfälligt – det skulle pågå i ”sju tider”. Hur lång tidsperiod är det?

Uppenbarelseboken 12:6, 14 visar att tre och en halv tid motsvarar ”1 260 dagar”. ”Sju tider” är därför en dubbelt så lång period, dvs. 2 520 dagar. Men de hedniska nationerna slutade inte ”trampa ner” Guds herravälde när det bara hade gått 2 520 dagar efter Jerusalems fall. Profetian måste därför omfatta en mycket längre tidsperiod. Med stöd av 4 Moseboken 14:34 och Hesekiel 4:6, där det talas om ”en dag för ett år”, kan vi dra slutsatsen att ”sju tider” är 2 520 år.

De 2 520 åren började i oktober år 607 f.v.t., när Jerusalem föll för babylonierna och kungen i Davids släktlinje blev avsatt. Perioden slutade i oktober 1914. Då utlöpte ”nationernas fastställda tider”, och Jesus Kristus blev insatt som Guds kung i himlen. * (Psalm 2:1–6; Daniel 7:13, 14)

 Precis som Jesus förutsade har hans ”närvaro” som himmelsk kung kännetecknats av dramatiska händelser i världen – krig, hungersnöd, jordbävningar, farsoter. (Matteus 24:3–8; Lukas 21:11) Dessa händelser visar tydligt att 1914 verkligen var det år då Guds himmelska kungarike upprättades och ”de sista dagarna” för den nuvarande onda världsordningen började. (2 Timoteus 3:1–5)

^ § 4 Från oktober år 607 f.v.t. till oktober år 1 f.v.t. är det 606 år. Från oktober år 1 f.v.t. till oktober 1914 v.t. är det 1 914 år, eftersom det inte finns något år 0. När vi lägger ihop 606 år och 1 914 år, får vi 2 520 år. Upplysningar om Jerusalems fall år 607 f.v.t. hittar du i artikeln ”Chronology” i uppslagsverket Insight on the Scriptures, utgivet av Jehovas vittnen.