Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TILLÄGG

Vem är ärkeängeln Mikael?

Vem är ärkeängeln Mikael?

DEN andevarelse som kallas Mikael nämns inte ofta i Bibeln. Men när han omtalas beskrivs han som en aktiv person. I Daniels bok sägs det att Mikael strider mot onda änglar. Enligt Judas brev tvistar han med Satan, Djävulen, och i Uppenbarelseboken berättas det att han för krig mot Djävulen och hans demoner. Genom att försvara Jehovas herravälde och bekämpa hans fiender lever Mikael upp till innebörden i sitt namn – ”Vem är som Gud?” Men vem är Mikael?

Personer är ibland kända under mer än ett namn. Patriarken Jakob, till exempel, är också känd som Israel, och aposteln Petrus är också känd som Simon. (1 Moseboken 49:1, 2; Matteus 10:2) På samma sätt är Mikael tydligen ett annat namn på Jesus Kristus, före och efter hans liv på jorden. Vi skall se på några bibliska skäl till att vi kan dra den slutsatsen.

Ärkeängel. Guds ord omtalar Mikael som ”ärkeängeln”, dvs. ”den främste ängeln”. (Judas, vers 9) Lägg märke till att Mikael kallas ärkeängeln – i bestämd form. Det tyder på att det bara finns en sådan ängel. Ordet ”ärkeängel” förekommer bara i ental i Bibeln, aldrig i flertal. Dessutom förknippas Jesus med ställningen som ärkeängel. Om den uppståndne Herren Jesus Kristus sägs det i 1 Thessalonikerna 4:16: ”Herren själv skall stiga ner från himlen med ett befallande  rop, med en ärkeängels röst.” Jesu röst beskrivs alltså som en ärkeängels röst. Det här bibelstället antyder därför att det är Jesus som är ärkeängeln Mikael.

Härförare. Bibeln säger att ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken ... och dess änglar”. (Uppenbarelseboken 12:7) Mikael är alltså anförare för en här av trogna änglar. I Uppenbarelseboken beskrivs också Jesus som anförare för en här av trogna änglar. (Uppenbarelseboken 19:14–16) Och aposteln Paulus nämner ”Herren Jesus” och hans ”mäktiga änglar”. (2 Thessalonikerna 1:7) Bibeln talar alltså både om Mikael och hans änglar och om Jesus och hans änglar. (Matteus 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petrus 3:22) Eftersom Guds ord inte på något ställe antyder att det finns två härar av trogna änglar i himlen – den ena anförd av Mikael och den andra anförd av Jesus – är det logiskt att dra slutsatsen att Mikael inte är någon annan än Jesus Kristus i hans himmelska ställning. *

^ § 1 Fler upplysningar som visar att namnet Mikael syftar på Guds Son hittar du i uppslagsverket Insight on the Scriptures (band 2, sidorna 393 och 394), utgivet av Jehovas vittnen.