Jesaja 65:1–25

65  ”Jag fanns där för dem som inte frågade efter mig,jag lät mig bli funnen av dem som inte letade efter mig.+ Till en nation som inte anropade mitt namn sa jag: ’Här är jag, här är jag!’+   Hela dagen har jag stått med öppna armar mot ett envist folk,+som vandrar på en orätt väg,+som följer sina egna tankar,+   ett folk som hela tiden öppet kränker mig,+som offrar i sina trädgårdar+ och sänder upp offerrök från tegelstenarna.   De sitter bland gravarna+och tillbringar natten på dolda platser.* Där äter de fläsk+och fyller sina skålar med soppa med orent* kött.+   De säger: ’Håll dig undan! Kom inte nära mig,för jag är heligare än du.’* De är som rök i mina näsborrar, en eld som brinner hela dagen.   Se! Det står skrivet inför mig. Jag ska inte vara passiv,utan jag ska vedergälla dem.+ Ja, jag ska vedergälla dem i fullt mått*   för deras egna synder och för deras förfäders synder”,+ säger Jehova. ”De har sänt upp offerrök på bergenoch vanärat mig på kullarna,+därför ska jag börja med dem och ge dem deras lön i fullt mått.”*   Så här säger Jehova: ”Finns det druvor i en klase som kan användas till nytt vin säger man: ’Kasta den inte, för det finns något gott* i den.’ Så ska jag göra för mina tjänares skull,jag ska inte förinta dem alla.+   Jag ska låta Jakob få avkomlingaroch ge Juda en arvinge till mina berg.+ Mina utvalda ska inta landet,mina tjänare ska bo där.+ 10  Saron+ ska bli en betesmark för fåroch Akors dal+ en viloplats för boskap. Detta ska jag göra för mitt folk som söker mig. 11  Men ni hör till dem som sviker Jehova,+som glömmer mitt heliga berg,+som dukar ett bord åt guden Lyckan,som fyller bägare med vin åt guden Ödet. 12  Så jag ska låta svärdet bli ert öde,+ni ska alla böja er ner för att slaktas.+ För jag ropade, men ni svarade inte,jag talade, men ni lyssnade inte.+ Ni fortsatte att göra det som var ont i mina ögon,ni valde det som kränkte mig.”+ 13  Därför säger den suveräne Herren Jehova så här: ”Mina tjänare ska äta, men ni ska gå hungriga.+ Mina tjänare ska dricka,+ men ni ska vara törstiga. Mina tjänare ska glädjas,+ men ni ska stå med skam.+ 14  Mina tjänare ska jubla på grund av sitt hjärtas goda tillstånd,men ni ska ropa högt i ert hjärtas plåga,ni ska jämra er i förtvivlan. 15  Det namn ni efterlämnar ska mina utvalda använda som förbannelse,och den suveräne Herren Jehova ska döda var och en av er,men sina egna tjänare ska han kalla med ett annat namn,+ 16  så att alla på jorden som vill bli välsignadeska bli välsignade av sanningens Gud,*och alla på jorden som svär en edska svära vid sanningens Gud.*+ Alla tidigare sorger* ska vara glömda,de ska vara dolda för mina ögon.+ 17  Se! Jag skapar en ny himmel och en ny jord.+ Det som varit ska man aldrig mer tänka på,*inte heller ska det skapa oro* i hjärtat.+ 18  Så jubla och gläd er för evigt över det jag skapar. För jag skapar Jerusalem till något man gläder sig över,hennes folk till något man jublar över.+ 19  Och jag ska glädjas över Jerusalem och jubla över mitt folk.+ Aldrig mer ska gråt eller klagan höras i staden.”+ 20  ”Där ska ett spädbarn aldrig leva bara några dagar,inte heller en gammal man dö för tidigt. Den som dör hundra år gammal är fortfarande en pojke,och syndaren ska drabbas av en förbannelse även om han är hundra år.* 21  De ska bygga hus och bo i dem,+och de ska plantera vingårdar och äta deras frukt.+ 22  De hus de bygger ska inte andra bo i,det de odlar ska inte andra äta upp. De som tillhör mitt folk ska leva lika länge som ett träd,+mina utvalda ska njuta fullt ut av sina händers verk. 23  De ska inte slita förgäves+eller föda barn som drabbas av olycka,för de är ett folk som är välsignat av Jehova,+de och deras avkomlingar.+ 24  Innan de ropar ska jag svara,medan de ännu talar ska jag besvara deras bön. 25  Vargen och lammet ska beta tillsammans,lejonet ska äta halm som tjuren,+och ormen ska äta stoft. De ska inte göra skada eller orsaka olycka någonstans på mitt heliga berg”,+ säger Jehova.

Fotnoter

Eller möjligen ”i vakthyddor”.
Eller ”motbjudande”.
Eller möjligen ”för jag överför min helighet till dig”.
Ordagrant ”i deras famn”.
Ordagrant ”i deras famn”.
Ordagrant ”en välsignelse”.
Eller ”trofasthetens Gud”. Ordagrant ”amens Gud”.
Eller ”trofasthetens Gud”. Ordagrant ”amens Gud”.
Eller ”problem”.
Eller ”komma ihåg”.
Eller ”finnas”.
Eller möjligen ”den som inte blir hundra år kommer att anses vara förbannad”.

Studienoter

Media