Mika 4:1–13

4  I de sista dagarna*ska berget med Jehovas hus+bli fast grundat ovanför bergens toppar,och det ska lyftas upp över höjderna,och folk ska strömma dit.+   Och många folk ska dra upp och säga: ”Kom, vi går upp till Jehovas berg,till Jakobs Guds hus.+ Han ska undervisa oss om sina vägar,och vi ska vandra på hans stigar.” För lag* ska gå ut från Sionoch Jehovas ord från Jerusalem.   Han ska vara domare bland många folk+och rätta till förhållandena bland mäktiga nationer både nära och fjärran. De ska smida sina svärd till plogskäroch sina spjut till vingårdsknivar.+ Nation ska inte lyfta svärd mot nation,och de ska inte längre lära sig att kriga.+   Var och en ska sitta* under sin vinstock och under sitt fikonträd,+och ingen ska skrämma dem,+för det har Jehova, arméernas Gud,* själv sagt.   Alla andra folk följer sina gudar,*men vi ska följa Jehova, vår Gud,*+ i evigheters evighet.   ”Den dagen”, säger Jehova,”ska jag samla dem* som haltatoch samla ihop dem som skingrats,+tillsammans med dem jag behandlat hårt.   Jag ska rädda en kvarleva+ av dem* som haltat,och jag ska göra dem som förts långt bort till ett mäktigt folk.+ Jag, Jehova, ska styra som kung över dem på Sions berg,från nu och till evig tid.   Och du, herdens torn,Sions* kulle,+till dig ska det komma, ja, det ursprungliga* herraväldet ska komma,+kungadömet som tillhör Jerusalem.*+   Men varför skriker du högt nu? Har du ingen kung,eller har din rådgivare försvunnit? Är det därför du plågas av smärtor som en födande kvinna?+ 10  Du ska vrida dig i smärtor och skrika, du dotter Sion,som en födande kvinna,för du ska lämna staden och bo ute på de öppna fälten. Du ska föras ända till Babylon,+och där ska du bli räddad.+ Där ska Jehova köpa tillbaka dig från dina fiender.+ 11  Nu ska många folk samlas mot dig. De ska säga: ’Sion ska bli vanärad,och vi ska med egna ögon se detta drabba henne.’ 12  Men de förstår inte Jehovas tankar,och de känner inte till hans avsikter,*för han ska samla ihop dem som kärvar med nyskördad säd till tröskplatsen. 13  Res dig och tröska, du dotter Sion,+för jag ska förvandla dina horn till järn,dina klövar till koppar,och du ska krossa många folk.+ Du ska viga skatterna de roffat åt sig åt Jehovaoch deras rikedomar åt hela jordens sanne Herre.”+

Fotnoter

Eller ”I dagarnas slutskede”.
Eller ”undervisning”.
Eller ”bo”.
Ordagrant ”arméernas Jehovas mun”.
Ordagrant ”vandrar i sina gudars namn”.
Ordagrant ”vandra i Jehovas, vår Guds, namn”.
Ordagrant ”henne”.
Ordagrant ”henne”.
Ordagrant ”dottern Jerusalem”.
Eller ”tidigare”.
Ordagrant ”dottern Sions”.
Eller ”råd”.

Studienoter

Media