Matteusevangeliet 9:1–38

9  Jesus steg i båten och for över till andra sidan sjön och kom till staden där han bodde.+  Då kom några till honom med en förlamad man på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till mannen: ”Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna.”+  Men några av de skriftlärda tänkte: ”Han hädar ju.”+  Jesus visste vad de tänkte, så han sa: ”Varför har ni så ondskefulla tankar inom er?+  Vad är lättast, att säga: ’Dina synder är förlåtna’, eller: ’Res dig upp och gå’?+  Men för att ni ska förstå att Människosonen har myndighet att förlåta synder på jorden .⁠.⁠.” Och så sa han till den förlamade mannen: ”Res dig upp, ta din bår och gå hem.”+  Då gjorde han det och gick hem.  När folkskarorna såg detta kände de stor vördnad och började ära Gud för att han hade gett sådan myndighet åt en människa.  När Jesus gick därifrån fick han se en man som hette Matteus sitta utanför skattekontoret, och han sa till honom: ”Bli min efterföljare.” Då reste han sig upp och började följa honom.+ 10  När Jesus senare var hembjuden till Matteus kom många skatteindrivare och syndare och åt tillsammans med honom och hans lärjungar.+ 11  Fariséerna fick se det och sa till lärjungarna: ”Hur kan er lärare äta tillsammans med skatteindrivare och syndare?”+ 12  Jesus hörde det och sa: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.+ 13  Tänk igenom vad det här betyder: ’Barmhärtighet vill jag ha, inte slaktoffer.’+ Jag har nämligen inte kommit för att inbjuda rättfärdiga, utan syndare.” 14  Sedan kom Johannes lärjungar och frågade Jesus: ”Vi brukar fasta, och det gör fariséerna också. Hur kommer det sig att dina lärjungar inte fastar?”+ 15  Då sa Jesus: ”Brudgummens vänner+ behöver väl inte sörja så länge brudgummen är kvar hos dem? Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem,+ och då ska de fasta. 16  Ingen tar en lapp av ett nytt tyg för att laga ett gammalt plagg. Tyglappen kommer ju att krympa, och då blir revan värre.+ 17  Och man häller inte nytt vin i gamla vinsäckar. Då sprängs ju vinsäckarna, vinet rinner ut och vinsäckarna blir förstörda. I stället häller man det nya vinet i nya vinsäckar, så att varken vinet eller säckarna förstörs.” 18  Medan Jesus talade hade en styresman kommit fram, och nu bugade han sig och sa: ”När jag gav mig av var min dotter mycket sjuk, och vid det här laget är hon säkert redan död. Men om du kommer och rör vid henne får hon livet tillbaka.”+ 19  Då reste sig Jesus, och han och hans lärjungar följde med styresmannen. 20  En kvinna som hade haft blödningar i 12 år+ närmade sig honom bakifrån och rörde vid fransen* på hans mantel,+ 21  för hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.”*+ 22  Jesus vände sig om och fick se henne och sa: ”Var inte rädd, min dotter. Din tro har gjort dig frisk.”*+ Och från och med då var hon frisk.+ 23  När Jesus kom hem till styresmannen och fick se flöjtblåsarna och folkskaran som sörjde högljutt+ 24  sa han: ”Gå ut härifrån. Flickan har inte dött, hon sover.”+ Då började de hånskratta åt honom. 25  Så snart folkskaran hade gått ut gick han in till flickan och tog hennes hand,+ och hon reste sig upp.+ 26  Naturligtvis spreds ryktet om det här över hela trakten. 27  När Jesus gick vidare följde två blinda män+ efter honom och ropade: ”Davids son, hjälp oss!” 28  När han kom in i huset följde de blinda männen efter, och Jesus frågade dem: ”Tror ni på att jag kan hjälpa er?”+ De svarade: ”Ja, herre.” 29  Då rörde han vid deras ögon och sa: ”Ni har visat tro, och det ska bli som ni vill.” 30  Och de fick synen tillbaka.+ Sedan förmanade Jesus dem: ”Se till att ingen får reda på det här.”+ 31  Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela trakten. 32  När de skulle gå därifrån förde man fram en stum och demonbesatt man till Jesus.+ 33  Han drev ut demonen, och mannen började tala.+ Folkskarorna blev förundrade och sa: ”Aldrig har man sett något liknande i Israel.”+ 34  Men fariséerna sa: ”Det är med hjälp av demonernas härskare som han driver ut demoner.”+ 35  Och Jesus gick till alla städer och byar och undervisade i deras synagogor, predikade de goda nyheterna om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.+ 36  När han såg människorna kände han starkt för dem,+ eftersom de var illa behandlade och hjälplösa, som får utan herde.+ 37  Och han sa till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.+ 38  Be därför skördens herre att sända ut arbetare till sin skörd.”+

Fotnoter

Eller ”bården”, ”tofsen”.
Eller ”räddad”.
Eller ”har räddat dig”.

Studienoter

staden där han bodde: Dvs. Kapernaum, där Jesus ofta bodde under sin tjänst i Galileen. (Mt 4:13; Mk 2:1) Staden låg inte långt från Nasaret (där Jesus växte upp), Kana (där han förvandlade vatten till vin), Nain (där han uppväckte en änkas son) och Betsaidas trakter (där han genom ett underverk mättade omkring 5 000 män och gav en blind man synen tillbaka).

såg deras tro: Här används ett pronomen i plural, och det visar att Jesus lade märke till tron hos hela gruppen, inte bara hos den förlamade mannen.

mitt barn: Jesus använde detta som ett varmt tilltalsord. (2Ti 1:2; Tit 1:4; Flm 10)

Vad är lättast: Det skulle vara lättare för någon att bara säga att han kunde förlåta synder, eftersom det inte skulle kräva några synliga bevis för att han verkligen kunde göra det. Men att säga Res dig upp och gå krävde ett underverk som skulle göra klart för alla att Jesus också hade myndighet att förlåta synder. Den här skildringen och Jes 33:24 visar att det finns en koppling mellan sjukdom och vårt syndfulla tillstånd.

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

förlåta synder på jorden ...: De tre punkterna markerar att Jesus stannade upp mitt i meningen, och på ett mäktigt sätt bevisade han sedan det han just hade sagt och botade mannen offentligt.

Matteus: Det grekiska namn som återges med ”Matteus” är förmodligen en kortform av det hebreiska namnet ”Mattitja” (1Kr 15:18), som betyder ”Jehovas gåva”.

Matteus: Också känd som Levi. (Se studienoter till Mk 2:14; Lu 5:27.)

Matteus: Se studienoter till Mt Titel och 10:3.

skattekontoret: Eller ”tullhuset”. Detta skulle ha kunnat vara en liten byggnad eller en bod där skatteindrivare satt och tog upp skatt på varor som skulle exporteras, importeras eller fraktas genom landet av köpmän. Matteus skattekontor låg i eller i närheten av Kapernaum.

Bli min efterföljare: Se studienot till Mk 2:14.

Bli min efterföljare: Det grekiska verbet i den här uppmaningen har den grundläggande betydelsen ”följa bakom”, ”komma efter”, men här har det innebörden ”följa någon som lärjunge”.

skatteindrivare: Se studienot till Mt 5:46.

syndare: Bibeln visar att alla människor är syndare. (Rom 3:23; 5:12) Uttrycket används därför här på ett mer specifikt sätt och avser uppenbarligen dem som hade ett rykte om sig att synda, kanske i fråga om sexualmoral eller landets lagar. (Lu 7:37–39; 19:7, 8) Samma uttryck användes också om icke-judar och av fariséerna om judar som inte följde de rabbinska traditionerna. (Joh 9:16, 24, 25)

åt: Se studienot till Mk 2:15.

åt: Eller ”låg till bords”. Att ligga till bords med någon var ett tecken på nära vänskap. Judar på den tiden skulle därför i vanliga fall aldrig ha lagt sig till bords med icke-judar.

skatteindrivarna: Många judar drev in skatt åt de romerska myndigheterna. Dessa judar föraktades av sina landsmän, inte bara för att de samarbetade med en avskydd främmande makt, utan också för att de krävde mer skatt än vad lagen föreskrev. Judar i allmänhet undvek skatteindrivare och ansåg att de inte var bättre än syndare och prostituerade. (Mt 11:19; 21:32.)

Barmhärtighet vill jag ha, inte slaktoffer: Två gånger citerar Jesus de här orden från Hos 6:6, i den här versen och i Mt 12:7. Matteus var en föraktad skatteindrivare som blev en av Jesus närmaste medarbetare, och han är också den ende evangelieskribenten som återger detta citat samt liknelsen om tjänaren som vägrade efterskänka en skuld. (Mt 18:21–35) I Matteus evangelium framkommer det att Jesus flera gånger betonar hur viktigt det är att visa barmhärtighet, inte bara frambära offer.

fastar: Att fasta innebär att avstå från mat under en begränsad tid. (Se Ordförklaringar.) Jesus varken befallde eller förbjöd sina lärjungar att fasta. Under Moses lag kunde judar visa sin uppriktiga ånger genom att fasta och ödmjuka sig inför Gud. (1Sa 7:6; 2Kr 20:3)

Brudgummens vänner: Ordagrant ”Bröllopssalens söner”, ett idiom som syftar på bröllopsgästerna i allmänhet men brudgummens vänner i synnerhet.

vin i ... vinsäckar: På Bibelns tid var det vanligt att lagra vin i skinnsäckar. (1Sa 16:20) Skinnsäckar tillverkades av hela djurhudar, t.ex. av får eller getter. Gamla vinsäckar torkade efter hand och förlorade sin elasticitet, men nya, töjbara vinsäckar klarade trycket som bildades under jäsningen. (Se Ordförklaringar under ”Vinsäck”.)

bugade sig för honom: Eller ”visade honom vördnad”. Även personer som nämns i de hebreiska skrifterna bugade sig när de mötte profeter, kungar och andra som representerade Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37) Den här mannen förstod tydligen att han talade med en av Guds representanter som hade kraft att kunna bota människor. Det var lämpligt att buga sig för att visa respekt för den kung som Jehova hade utsett. (Mt 9:18; för mer information om det grekiska ord som används här, se studienot till Mt 2:2.)

en styresman: På grekiska: ạrchōn. I parallellskildringarna i Markus och Lukas nämns den här styresmannen, Jairos, vid namn och omtalas som föreståndare för synagogan. (Mk 5:22; Lu 8:41)

bugade han sig: Eller ”visade han honom vördnad”. (Se studienot till Mt 8:2.)

blödningar: Troligen kroniska menstruationsblödningar. Enligt Moses lag var den här kvinnan därför ceremoniellt oren. Detta inbegrep att hon inte fick röra andra. (3Mo 15:19–27)

dotter: Det enda tillfälle i Bibeln där Jesus tilltalar en kvinna ”dotter”. Han kan ha gjort det på grund av hennes utsatta situation och för att hon kom ”darrande”. (Lu 8:47) Det här uttrycket säger ingenting om kvinnans ålder, utan är ett sätt för Jesus att visa värme och känsla.

har inte dött, hon sover bara: I Bibeln liknas döden ofta vid en sömn. (Ps 13:3; Joh 11:11–14; Apg 7:60; 1Kor 7:39; 15:51; 1Th 4:13) Jesus skulle ge flickan livet tillbaka, så det kan tänkas att han sa detta för att han skulle visa att det är möjligt för människor att uppväckas från döden precis som de kan väckas från en djup sömn. Jesus kraft att uppväcka flickan kom från hans Far, ”som uppväcker de döda och som talar om det som inte finns som om det redan fanns”. (Rom 4:17)

har inte dött, hon sover: Se studienot till Mk 5:39.

Davids son: Detta framhåller att Jesus är arvingen till förbundet om ett kungarike som slöts med David och som skulle uppfyllas genom någon i Davids släktlinje. (2Sa 7:11–16; Ps 89:3, 4)

David, kungen: Trots att flera kungar omnämns i det här släktregistret är det bara David som omnämns med titeln ”kung”. Uttrycket ”Davids hus” användes om Israels kungliga dynasti. (1Ku 12:19, 20) När Matteus kallar Jesus ”Davids son” i vers 1 betonar han alltså det bibliska temat om ett kungarike och identifierar Jesus som arvingen till kungamakten som utlovades genom förbundet med David. (2Sa 7:11–16)

Davids son: När männen kallade Jesus ”Davids son” uttryckte de sin tro på att Jesus var arvinge till Davids tron och därigenom Messias. (Se studienot till Mt 1:1, 6.)

undervisade ... predikade: Det är skillnad på att undervisa och att predika. Den som undervisar förmedlar kunskap, förklarar, använder övertygande argument och tillhandahåller bevis. (Se studienoter till Mt 3:1; 28:20.)

de goda nyheterna: Första förekomsten av det grekiska ordet euaggẹlion, som återges med ”evangelium” i en del svenska biblar. Det besläktade grekiska uttrycket euaggelistẹ̄s återges med ”evangelieförkunnare” och betyder ”en förkunnare av goda nyheter”. (Apg 21:8; Ef 4:11, fotnot; 2Ti 4:5)

undervisade ... predikade: Se studienot till Mt 4:23.

de goda nyheterna: Se studienot till Mt 4:23.

kände ... starkt: Det grekiska verbet splagchnịzomai som används här är besläktat med ordet för inälvor (splạgchna) och betecknar en intensiv känsla som kommer djupt inifrån. Det är ett av de starkaste orden för medkänsla på grekiska.

illa behandlade: Det grekiska ordet betydde ordagrant ”skinnad” eller ”flådd” och förmedlar bilden av ett skadat får, som antingen har blivit sönderslitet av ett vilt djur eller har rivit sig på något vasst. Ordet användes på ett bildligt sätt i betydelsen ”illa behandlad”, ”plågad” eller ”sårad”.

hjälplösa: Eller ”skuffade”. Det grekiska ordet förmedlar bilden av ett får som har kastats omkull och är hjälplöst och utmattat. Det användes för att beskriva hur modfällda, försummade och försvarslösa dessa människor var.

Media

Den nordvästra sidan av Galileiska sjön
Den nordvästra sidan av Galileiska sjön

1. Gennesaretslätten. Detta var ett bördigt, triangelformat område som var ca 5 km långt och 2,5 km brett. Det var någonstans utmed sjön i det här området som Jesus uppmanade fiskarna Petrus, Andreas, Jakob och Johannes att bli hans efterföljare. (Mt 4:18–22)

2. Enligt traditionen var det här Jesus höll sin bergspredikan. (Mt 5:1; Lu 6:​17, 20)

3. Kapernaum. Här bodde Jesus, och det var i Kapernaum eller i närheten av den här staden som han träffade Matteus. (Mt 4:13; 9:1, 9)

Jesus uppmanar Matteus att bli hans efterföljare
Jesus uppmanar Matteus att bli hans efterföljare

Efter att Jesus har undervisat en folkskara i Kapernaum får han syn på skatteindrivaren Matteus, som sitter vid ett skattekontor. Skatteindrivare hade dåligt rykte på grund av att många av dem hade blivit rika på andras bekostnad. Men Jesus ser något gott i Matteus och uppmanar honom att bli hans efterföljare. Matteus reagerar positivt med en gång och blir den femte lärjungen som börjar följa Jesus i hans tjänst. (Lu 5:1–11, 27, 28) Längre fram väljer Jesus ut honom till att bli en av de tolv apostlarna. (Mt 10:2–4; Mk 3:16–19) Det som Matteus skrev i sitt evangelium återspeglar ofta hans bakgrund. Han är till exempel noga när han anger siffror och belopp. (Mt 17:27; 26:15; 27:3) Eftersom Gud hade låtit Matteus, en föraktad skatteindrivare, få möjlighet att ångra sig och bli en som förkunnar de goda nyheterna, betonar Matteus ofta Guds barmhärtighet. (Mt 9:9–13; 12:7; 18:21–35)

Vinsäckar
Vinsäckar

Vinsäckar tillverkades ofta av hela hudar från får, getter eller kor. Sedan djuret hade slaktats skar man av huvudet och fötterna och drog sedan försiktigt av huden, så att buken inte behövde sprättas upp. Därefter garvade man huden, och alla öppningar utom en syddes igen. Halsen eller kanske ett av benen fick vara skinnsäckens öppning, som kunde tillslutas med en propp eller ett snöre. Skinnsäckar användes inte bara som behållare för vin, utan också för mjölk, smör, ost, olja och vatten.

Synagoga
Synagoga

Den här illustrationen ger en uppfattning om hur en synagoga kan ha sett ut på Bibelns tid. Illustrationen är delvis baserad på lämningarna av en synagoga från det första århundradet i den forntida staden Gamla, omkring 10 km nordöst om Galileiska sjön.