Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL TOLV

Ett levnadssätt som behagar Gud

Ett levnadssätt som behagar Gud
  • Hur kan du bli Guds vän?

  • Hur berörs du av att Satan har ifrågasatt Guds rätt att styra?

  • Vilket uppförande godkänner inte Jehova?

  • Hur kan du leva på ett sätt som behagar Gud?

1, 2. Ge exempel på människor som Jehova har betraktat som sina nära vänner.

HUR skall den person vara som du vill ha som vän? Förmodligen tycker du om att vara tillsammans med någon som delar dina åsikter, intressen och värderingar. Och säkert vill du att han eller hon skall ha fina egenskaper, till exempel vara ärlig och omtänksam.

2 Historien igenom har Gud låtit vissa människor bli hans nära vänner. Jehova kallade till exempel Abraham sin vän. (Jesaja 41:8; Jakob 2:23) Han talade om David som ”en man i överensstämmelse med mitt hjärta”, därför att David var en sådan människa som han älskar. (Apostlagärningarna 13:22) Och Jehova betraktade profeten Daniel som ”en högt värderad man”. (Daniel 9:23)

3. Varför låter Jehova vissa människor bli hans vänner?

3 Varför betraktade Jehova Abraham, David och Daniel som sina vänner? Till Abraham sade han: ”Du har lyssnat till min röst.” (1 Moseboken 22:18) Jehova närmar sig alltså dem som ödmjukt gör det som han vill att de skall göra. Till israeliterna sade han: ”Lyd min röst, så skall jag vara er Gud, och ni skall vara mitt folk.” (Jeremia 7:23) Om du lyder Jehova, kan också du bli hans vän!

 JEHOVA STYRKER SINA VÄNNER

4, 5. Hur visar Jehova sin styrka till nytta för sitt folk?

4 Tänk på vad det innebär att ha Gud som vän. Bibeln säger att Jehova söker efter tillfällen att ”visa sin styrka till nytta för dem som med odelat hjärta håller sig till honom”. (2 Krönikeboken 16:9) Hur kan Jehova visa sin styrka till nytta för dig? Ett sätt framhålls i Psalm 32:8, där vi läser: ”Jag [Jehova] ger dig insikt och undervisar dig om den väg du skall gå. Jag skall ge dig råd, med mitt öga riktat på dig.”

5 Vilken hjärtevärmande beskrivning av Jehovas omsorg! Han ger dig den vägledning du behöver och skyddar dig när du följer den. Gud vill hjälpa dig att klara av svårigheter och prövningar. (Psalm 55:22) Om du tjänar Jehova med ett odelat hjärta, kan du vara lika lugn och trygg som psalmisten som sade: ”Jag har ständigt Jehova inför mig. Eftersom han är vid min högra sida, bringas jag inte att vackla.” (Psalm 16:8; 63:8) Ja, Jehova kan hjälpa dig att leva på ett sätt som behagar honom. Men som du vet finns det en fiende till Gud som vill hindra dig från att göra det.

SATANS ANKLAGELSE

6. Vad påstod Satan när det gällde människorna?

6 Kapitel 11 förklarade hur Satan, Djävulen, ifrågasatte Guds suveränitet. Satan anklagade Gud för att ljuga och antydde att Jehova var orättvis som inte lät Adam och Eva själva bestämma vad som var rätt och vad som var orätt. När Adam och Eva hade syndat och jorden började uppfyllas av deras avkomlingar, ifrågasatte Satan alla människors motiv till att tjäna Gud. Han påstod i själva verket: ”Människorna tjänar inte Gud för att de älskar honom. Ge mig bara en chans, så kan jag få vem som helst att vända sig emot Gud.” Bibelns berättelse om mannen Job visar att  det var vad Satan trodde. Vem var Job, och hur berördes han av Satans anklagelse?

7, 8. a) Vad gjorde Job så framträdande bland människorna på hans tid? b) Hur ifrågasatte Satan Jobs motiv till att tjäna Gud?

7 Job levde för omkring 3 600 år sedan. Han var en god människa, för Jehova sade: ”Det finns ingen på jorden som han, en klanderfri och rättrådig man som fruktar Gud och vänder sig bort från det onda.” (Job 1:8) Job behagade Gud.

8 Satan ifrågasatte Jobs motiv till att tjäna Gud. Djävulen sade till Jehova: ”Har inte du omgärdat honom [Job] och hans hus och allt vad han äger? Hans händers verk har du välsignat, och hans boskap breder ut sig i landet. Men jag ber dig: Sträck för en gångs skull ut din hand och rör vid allt vad han äger och se om han inte kommer att förbanna dig rakt i ansiktet.” (Job 1:10, 11)

9. Hur reagerade Jehova på Satans påstående, och varför det?

9 Satan påstod alltså att det bara var av själviska motiv som Job tjänade Gud. Djävulen påstod också att om Job sattes på prov skulle han vända sig emot Gud. Hur reagerade Jehova på Satans påstående? Eftersom frågan gällde Jobs motiv, tillät Jehova att Satan satte Job på prov. På så sätt skulle Jobs kärlek till Gud – eller brist på kärlek – visa sig klart och tydligt.

JOB PRÖVAS

10. Vilka prövningar drabbades Job av, och hur reagerade han?

10 Satan prövade snart Job på flera sätt. Några av Jobs djur blev stulna, och andra dödades. De flesta av hans tjänare dödades också. Det gav Job ekonomiska problem. Tragedin blev ännu större när hans tio barn omkom i en storm. Men trots allt det fruktansvärda som hände ”syndade inte Job och tillskrev inte Gud något otillbörligt”. (Job 1:22)

11. a) Vilket nytt påstående kom Satan med angående Job, och hur reagerade Jehova? b) Hur reagerade Job när han drabbades av en plågsam sjukdom?

 11 Satan gav inte upp. Han menade att även om Job kunde uthärda förlusten av sina ägodelar, tjänare och barn, skulle han vända sig emot Gud om han blev sjuk. Jehova tillät att Satan slog Job med en vidrig, plågsam sjukdom. Men inte heller det fick Job att förlora tron på Gud. Han sade tvärtom bestämt: ”Till dess jag slutar andas håller jag fast vid min ostrafflighet!” (Job 27:5)

Job blev belönad för sin trohet mot Gud

12. Hur bevisade Job att Djävulen hade fel?

12 Job visste inte att det var Satan som orsakade hans svårigheter. Eftersom Job inte kände till detaljerna i förbindelse med den stridsfråga som Djävulen hade väckt angående Jehovas suveränitet, trodde han att det var Gud som var orsak till hans problem. (Job 6:4; 16:11–14) Ändå bevarade han sin ostrafflighet mot Jehova. Och genom att Job förblev trogen bevisade han att Satan hade fel när han påstod att Job tjänade Gud av själviska motiv.

13. Vad hände tack vare att Job var trogen mot Gud?

13 Jobs trohet gjorde att Jehova kunde ge Satan ett kraftfullt svar på hans kränkande anklagelse. Job var verkligen Jehovas vän, och Gud belönade honom för hans trohet. (Job 42:12–17)

HUR DETTA BERÖR DIG

14, 15. Varför kan vi säga att Satans anklagelse i fallet med Job gäller alla människor?

14 Den stridsfråga som Satan hade väckt angående ostraffligheten mot Gud gällde inte bara Job. Du berörs också. Det framgår tydligt av Jehovas ord i Ordspråksboken 27:11: ”Var vis, min son, och gläd mitt hjärta, så att jag kan svara den som smädar mig.” De här orden, som skrevs flera hundra år efter Jobs död, visar att Satan fortfarande smädade Gud och anklagade hans tjänare. När vi lever på ett sätt som behagar Gud, är vi i själva verket med  och besvarar Satans falska anklagelser, och på så sätt gläder vi Guds hjärta. Hur känner du det inför den tanken? Skulle det inte vara fantastiskt att få vara med och besvara Djävulens lögnaktiga anklagelser, även om det innebar att du fick göra vissa förändringar i ditt liv?

15 Lägg märke till att Satan sade: ”En människa ger allt hon äger för sin själ.” (Job 2:4) Genom att säga ”en människa” visade Satan tydligt att hans anklagelse inte bara gällde Job utan alla människor. Det här är en mycket viktig punkt. Satan har ifrågasatt din ostrafflighet mot Gud. Djävulen skulle vilja se dig vara olydig mot Gud och överge rättfärdiga normer när svårigheter uppstår. Vad kan Satan göra för att försöka få dig att handla så?

16. a) Genom vilka metoder försöker Satan vända människor bort från Gud? b) Hur kan Djävulen använda de här metoderna mot dig?

16 Som kapitel 10 tog upp använder Satan olika metoder för att försöka vända människor bort från Gud. Å ena sidan anfaller han ”som ett rytande lejon och söker någon att sluka”. (1 Petrus 5:8) Du kan se prov på Satans taktik när till exempel vänner, släktingar eller andra försöker få dig att sluta studera Bibeln och tillämpa det du lär dig. * (Johannes 15:19, 20) Å andra sidan ”omskapar sig [Satan] ständigt till en ljusets ängel”. (2 Korinthierna 11:14) Djävulen kan använda sluga, utstuderade metoder för att förleda dig och locka dig att handla i strid med Guds normer. Han kan också använda sig av modfälldhet. Han kanske får dig att tro att du inte kan leva upp till Guds förväntningar. (Ordspråksboken 24:10) Vare sig Satan agerar som ”ett rytande lejon” eller som ”en ljusets ängel” är hans  anklagelse densamma: Han säger att du kommer att sluta tjäna Gud när du ställs inför prövningar och frestelser. Hur kan du besvara hans anklagelse och visa att du är trogen mot Gud, precis som Job?

LYDNAD FÖR JEHOVAS BUD

17. Vilket är det viktigaste skälet till att vi vill lyda Jehovas bud?

17 Du kan besvara Satans anklagelse genom att leva på ett sätt som behagar Gud. Vad innebär det? Bibeln svarar: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din handlingskraft.” (5 Moseboken 6:5) Allteftersom din kärlek till Gud växer, kommer du att känna att du vill göra det som han förväntar av dig. Aposteln Johannes skrev: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud.” Om du älskar Jehova av hela ditt hjärta kommer du att finna att hans bud ”inte [är] betungande”. (1 Johannes 5:3)

18, 19. a) Nämn några av Jehovas bud. (Se rutan ” Ta avstånd från det som Jehova hatar”.) b) Hur vet vi att Gud inte begär för mycket av oss?

18 Vilka är Jehovas bud? Några av dem gäller sådant som vi måste undvika. Lägg märke till rutan som har rubriken ” Ta avstånd från det som Jehova hatar”. Där ser du exempel på sådant som Bibeln klart och tydligt fördömer. Vid första anblicken kanske en del av det som räknas upp inte verkar vara så förkastligt. Men när du granskar de bibelställen som det hänvisas till, kommer du nog att se hur visa Jehovas lagar är. Att göra förändringar i ditt levnadssätt kan vara den svåraste utmaning du någonsin ställts inför. Men att leva på ett sätt som behagar Gud ger stor tillfredsställelse och lycka. (Jesaja 48:17, 18) Och det är inte omöjligt att göra förändringar. Hur vet vi det?

19 Jehova begär aldrig mer av oss än vi kan klara av. (5 Moseboken 30:11–14) Han vet bättre än vi själva vilka förmågor och begränsningar vi har. (Psalm 103:14)  Dessutom kan Jehova ge oss den styrka vi behöver för att kunna lyda honom. Aposteln Paulus skrev: ”Gud är trofast, och han skall inte låta er bli frestade utöver vad ni kan tåla, utan tillsammans med frestelsen skall han också bereda utvägen, så att ni kan uthärda den.” (1 Korinthierna 10:13) För att hjälpa oss att uthärda kan Jehova också ge oss ”kraft som är över det normala”. (2 Korinthierna 4:7) Sedan Paulus hade uthärdat många prövningar kunde han säga: ”Allt har jag styrka till genom honom som ger mig kraft.” (Filipperna 4:13)

 UPPODLA GODA EGENSKAPER

20. Vad slags egenskaper bör du uppodla, och varför är de viktiga?

20 När det gäller att behaga Jehova är naturligtvis mer inbegripet än att bara undvika det som han hatar. Vi måste också älska det som han älskar. (Romarna 12:9) Du känner dig säkert dragen till dem som delar dina åsikter, intressen och värderingar, eller hur? Det gör Jehova också. Så lär dig att älska det som Jehova älskar. En del av det nämns i Psalm 15:1–5, där vi läser om hur de människor skall vara som Gud betraktar som sina vänner. Jehovas  vänner visar vad Bibeln kallar ”andens frukt”. Den omfattar sådana egenskaper som ”kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, mildhet, självbehärskning”. (Galaterna 5:22, 23)

21. Vad kommer att hjälpa dig att uppodla goda egenskaper?

21 Något som kommer att hjälpa dig att uppodla goda egenskaper är att du läser och studerar Bibeln regelbundet. När du lär dig vad Gud förväntar av oss människor blir det lättare för dig att forma ditt tänkesätt efter hans sätt att tänka. (Jesaja 30:20, 21) Ju mer du stärker din kärlek till Jehova, desto större blir din önskan att leva på ett sätt som behagar honom.

22. Vad blir resultatet om du lever på ett sätt som behagar Gud?

22 Det krävs ansträngning att leva på ett sätt som behagar Jehova. Att man ändrar sitt liv liknas i Bibeln vid att man klär av sig sin gamla personlighet och klär på sig en ny. (Kolosserna 3:9, 10) Men psalmisten skrev så här om Jehovas bud: ”Att följa dem ger stor belöning.” (Psalm 19:11) Också du kommer att upptäcka att det ger dig stor belöning att leva på ett sätt som behagar Gud. Genom att göra det kommer du att vara med och besvara Satans anklagelse och glädja Jehovas hjärta!

^ § 16 Det betyder inte att Satan direkt påverkar dem som motstår dig. Men Satan är denna tingens ordnings gud, och hela världen ligger i hans våld. (2 Korinthierna 4:4; 1 Johannes 5:19) Vi får därför räkna med att Guds normer inte är populära i världen. En del kommer att motstå dig när du försöker leva efter dem.