Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TILLÄGG

Bör de kristna använda korset i sin tillbedjan?

Bör de kristna använda korset i sin tillbedjan?

KORSET vördas och respekteras av miljontals människor. I Nationalencyklopedin kallas korset ”kristendomens främsta symbol”. Men är det rätt av de kristna att använda korset i sin tillbedjan?

Det är värt att lägga märke till att Jesus Kristus inte dog på ett kors. Det grekiska ord som vanligtvis återges med ”kors” är staurọs. Det har grundbetydelsen ”en upprättstående stolpe eller påle”. I The Companion Bible sägs det: ”[Staurọs] avser aldrig två trästycken som korsar varandra i en eller annan vinkel. ... Det finns ingenting i grekiskan i NT [Nya testamentet] som ens antyder att det rör sig om två trästycken.”

På flera ställen använder bibelskribenterna ett annat ord för  det redskap som Jesus avrättades på. Det är det grekiska ordet xỵlon. (Apostlagärningarna 5:30; 10:39; 13:29; Galaterna 3:13; 1 Petrus 2:24) Det här ordet betyder helt enkelt ”trä”, ”(timmer)stock”, ”träpåle” eller ”träd”.

I boken Das Kreuz und die Kreuzigung (Korset och korsfästelsen) av Hermann Fulda förklaras det varför en enkel påle ofta användes vid avrättningar: ”Det fanns emellertid inte träd överallt på de platser som valdes för offentlig avrättning. Man grävde därför ner en enkel stolpe eller bjälke en bit i marken. Vid denna bands eller spikades de fredlösa fast med uppåtsträckta händer, och ofta blev också fötterna bundna eller fastspikade.”

Men det mest övertygande beviset kommer från Guds ord. Aposteln Paulus säger: ”Kristus köpte oss fria från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i stället för oss, eftersom det står skrivet: ’Förbannad är var och en som är upphängd på en träpåle [”på trä”, 1917; ”på en träpåle”, Bibel 2000].’” (Galaterna 3:13) Paulus citerar här 5 Moseboken 21:22, 23, som klart och tydligt talar om en påle, inte ett kors. Eftersom ett sådant avrättningsredskap gjorde någon till ”en förbannelse”, skulle det inte vara lämpligt att de kristna prydde sitt hem med bilder av Kristus hängd på pålen.

Det finns ingenting som visar att de som bekände sig vara kristna använde korset i sin tillbedjan under de första 300 åren efter Kristi död. Men på 300-talet blev den hedniske kejsaren Konstantin omvänd till den avfälliga kristendomen, och han förespråkade att korset skulle vara kristendomens symbol. Vilka Konstantins motiv än var, så hade korset ingenting med Jesus Kristus att göra. Korset har i själva verket hedniskt ursprung. I ett katolskt uppslagsverk sägs det: ”Korset förekommer i både förkristna och icke-kristna kulturer.” (New Catholic Encyclopedia) Flera andra auktoriteter har förknippat korset med naturreligioner och hedniska sexuella riter.

Varför började man då använda den här hedniska symbolen? Tydligen för att göra det lättare för hedningar att ta emot ”kristendomen”. Men Bibeln fördömer klart och tydligt att man vördar hedniska symboler. (2 Korinthierna 6:14–18) Bibeln förbjuder också alla former av avgudadyrkan. (2 Moseboken 20:4, 5;  1 Korinthierna 10:14) Det är därför av mycket goda skäl som sanna kristna inte använder korset i sin tillbedjan. *

^ § 4 Fler upplysningar om korset hittar du på sidorna 210–214 i boken Resonera med hjälp av Skrifterna, utgiven av Jehovas vittnen.