Jesaja 2:1–22

2  Detta är det som Jesaja, Amoz son, såg angående Juda och Jerusalem:+   I de sista dagarna*ska berget med Jehovas husbli fast grundat ovanför bergens toppar,+och det ska lyftas upp över höjderna,och alla nationer ska strömma dit.+   Och många folk ska dra upp och säga: ”Kom, vi går upp till Jehovas berg,till Jakobs Guds hus.+ Han ska undervisa oss om sina vägar,och vi ska vandra på hans stigar.”+ För lag* ska gå ut från Sionoch Jehovas ord från Jerusalem.+   Han ska vara domare bland nationernaoch rätta till förhållandena bland många folk. De ska smida sina svärd till plogskäroch sina spjut till vingårdsknivar.+ Nation ska inte lyfta svärd mot nation,och de ska inte längre lära sig att kriga.+   Kom, ni Jakobs avkomlingar,låt oss vandra i Jehovas ljus.+   Gud, du har övergett Jakob, ditt folk,+för deras land har blivit fullt av det som kommer från Östern,de håller på med magi+ precis som filistéerna,och det är barn till utlänningar överallt.   Deras land är fullt av silver och guld,och det är ingen ände på deras skatter. Deras land är fullt av hästar,och det är ingen ände på alla deras vagnar.+   Deras land är fullt av värdelösa gudar.+ De böjer sig ner för det som deras egna händer har gjort,för det som deras egna fingrar har tillverkat.   Ja, människorna sjunker lågt och förnedrar sig,och du kan omöjligen förlåta dem. 10  Fly in i klippan och göm dig i jorden,undan Jehovas skräckinjagande närvarooch hans praktfulla majestät.+ 11  De stolta ska skamset slå ner blicken,deras arrogans ska sluta i förödmjukelse. Jehova ensam ska bli upphöjd den dagen. 12  För den dagen tillhör arméernas Jehova.+ Den kommer över alla som är stolta och högdragna,över alla, hög som låg,+ 13  över Libanons alla stolta och höga cedraroch över Basans alla ekar, 14  över alla stolta bergoch över alla höga kullar, 15  över varje högt tornoch över varje befäst mur, 16  över alla Tarsisskepp+och över alla praktfulla fartyg. 17  De stolta ska stå med skam,deras arrogans ska sluta i förödmjukelse. Jehova ensam ska bli upphöjd den dagen. 18  De värdelösa gudarna ska försvinna fullständigt.+ 19  Och man ska gå in i grottoroch in i jordhålor,+undan Jehovas skräckinjagande närvarooch hans praktfulla majestät,+när han reser sig och får jorden att skälva av fruktan. 20  Den dagen ska man ta de värdelösa gudarna av silver och guld,som man har gjort och som man har böjt sig ner för,och kasta dem åt näbbmöss* och fladdermöss.+ 21  Och man ska fly in i bergens håloroch in i klippornas klyftor,undan Jehovas skräckinjagande närvarooch hans praktfulla majestät,när han reser sig och får jorden att skälva av fruktan. 22  För er egen skull, förlita er inte på en människa,hon är lika flyktig som en utandning.* Skulle hon vara något att räkna med?

Fotnoter

Eller ”I dagarnas slutskede”.
Eller ”undervisning”.
Näbbmusen har mycket stor aptit.
Eller ”vars andedräkt är i hennes näsborrar”.

Studienoter

Media