Petrus andra brev 3:1–18

3  Mina älskade vänner, det här är det andra brevet jag skriver till er. Precis som i mitt första brev vill jag nu ge er påminnelser+ så att ni kan skärpa er tankeförmåga  och komma ihåg både vad de heliga profeterna har sagt* och buden som vår Herre och räddare gav genom era apostlar.  Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det att finnas hånfulla och sarkastiska människor som följer sina själviska begär+  och säger: ”Vad hände med löftet om att han skulle komma?*+ Inget har ändrats sedan våra förfäder somnade in i döden, allt är precis som det varit sedan skapelsens början.”+  De väljer att nonchalera att det redan för länge sedan fanns en himmel och att det fanns en jord som stod fast och massiv över vattnet och mitt i vattnet genom Guds ord+  och att den dåtida världen gick under när den översvämmades av vattnet.+  Men den himmel och den jord som nu finns hålls i förvar genom samma ord, i väntan på att tillintetgöras i eld på domens dag, då de ogudaktiga människorna ska förintas.+  Mina älskade, glöm inte detta: För Jehova* är en dag som tusen år och tusen år som en dag.+  Jehova* är inte sen med att uppfylla sitt löfte,+ som en del tycker, utan han är tålmodig mot er. Han vill ju inte att någon ska drabbas av förintelse, utan vill att alla ska få möjlighet att ändra sig.+ 10  Men Jehovas* dag+ ska komma som en tjuv.+ Då ska himlen försvinna+ med ett dån,* och elementen ska hettas upp och lösas upp, och jorden och allt som människor gjort på den kommer att uppenbaras.+ 11  Eftersom allt detta ska lösas upp på det här sättet måste ni tänka på hur ni lever ert liv. Det ska märkas att ni är heliga och gudhängivna människor 12  medan ni väntar på Jehovas* dag*+ och alltid har den i tankarna.* På den dagen kommer himlen att förintas+ i eld och elementen att smälta av den intensiva hettan. 13  Men vi ser fram emot en ny himmel och en ny jord enligt hans löfte,+ och där ska rättfärdighet råda.+ 14  Mina älskade, eftersom det är detta ni ser fram emot behöver ni göra allt ni kan för att slutligen stå fläckfria och rena i Guds ögon och ha frid.+ 15  Se alltså vår Herres tålamod som en möjlighet till räddning. Detta har ju också vår älskade broder Paulus skrivit till er om, enligt den vishet han har fått.+ 16  Ja, han skriver om detta i alla sina brev. Men en del av det är inte så lätt att förstå, och de okunniga och svaga* förvränger det, precis som de gör med de övriga Skrifterna, vilket leder till deras egen tillintetgörelse. 17  Älskade vänner, eftersom ni vet detta måste ni akta er så att ni inte blir vilseledda av dessa lagbrytare och börjar vackla i tron.+ 18  Fortsätt att ta emot ett överflöd av generös omtanke och att växa till i kunskapen om vår Herre och räddare, Jesus Kristus. All ära tillhör honom, nu och i evigheters evighet. Amen.

Fotnoter

Eller ”förutsagt”.
Ordagrant ”om hans närvaro”.
Eller ”vinande ljud”.
Eller ”Jehovas dags närvaro”.
Eller ”och längtar efter den”. Ordagrant ”och skyndar på den”.
Eller ”olärda och vacklande”.

Studienoter

Media