Psalmerna 72:1–20

Om Salomo. 72  Gud, ge kungen dina lagar,låt kungasonen få inblick i din rättfärdighet,+   så att han försvarar ditt folks sak med rättfärdighetoch låter de svaga få sin rätt.+   Låt bergen bära fred åt folket,och låt kullarna ge rättfärdighet.   Han ska försvara* de svaga bland folket,han ska rädda den fattiges söneroch krossa bedragaren.+   De ska respektera dig så länge solen finns,så länge månen består,i generation efter generation.+   Han ska vara som regn på en nyslagen äng,som regnskurar som vattnar jorden.+   I hans dagar ska den rättfärdige blomstra,*+fred och välgång ska råda+ tills månen inte längre finns.   Han ska härska* från hav till havoch från Floden* till jordens ändar.+   De som bor i öknen ska böja sig ner för honom,och hans fiender ska få slicka stoftet.+ 10  Kungarna från Tarsis och öarnaska betala tribut.+ Kungarna från Saba och Sebaska bära fram gåvor.+ 11  Alla kungar ska böja sig ner för honom,och alla nationer ska tjäna honom. 12  Han ska rädda de fattiga som ropar på hjälp,de svaga och dem som saknar hjälpare. 13  Han ska ha medlidande med de svaga och de fattigaoch rädda de fattigas liv. 14  Från förtryck och våld ska han rädda* dem,och deras blod kommer att vara dyrbart i hans ögon. 15  Må han leva och få ta emot Sabas guld.+ Må man be för honom oavbrutet,och må han bli välsignad dagen lång. 16  Det ska växa rikligt med säd på jorden,+på bergens topp ska det vara ett överflöd. Hans skörd ska vara rik som på Libanonberget,+och i städerna ska folket blomstra som jordens växter.+ 17  Må hans namn bestå för evigt,+må hans namn vara känt så länge solen är till. Må folk bli välsignade genom honom,+må alla nationer prisa honom lycklig. 18  Jehova Gud ska lovprisas, Israels Gud,+den ende som gör underbara gärningar.+ 19  Hans ärofulla namn ska bli prisat för evigt,+och hans ära ska uppfylla jorden.+ Amen och amen. 20  Här slutar bönerna av David, Isais son.+

Fotnoter

Ordagrant ”döma”.
Ordagrant ”spira”.
Eller ”ska ha undersåtar”.
Dvs. Eufrat.
Eller ”friköpa”.

Studienoter

Media