Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

TILLÄGG

Hur Daniels profetia förutsäger tiden för Messias ankomst

Hur Daniels profetia förutsäger tiden för Messias ankomst

PROFETEN Daniel levde mer än 500 år före Jesu födelse. Men Jehova gav Daniel upplysningar som skulle göra det möjligt att veta exakt när Jesus skulle bli smord med helig ande och därigenom bli Messias (Kristus). Daniel fick höra: ”Du bör veta och ha den insikten att från det att ordet utgår om att återupprätta och återuppbygga Jerusalem intill Messias, Ledaren, skall det vara sju veckor, även sextiotvå veckor.” (Daniel 9:25)

För att kunna fastställa tiden för Messias ankomst måste vi först få reda på när den period började som skulle leda fram till Messias. Vi måste ha en utgångspunkt. Enligt profetian skulle perioden börja när ”ordet utgår om att återupprätta och återuppbygga Jerusalem”. När hände det? Enligt bibelskribenten Nehemja utgick ordet om att återuppbygga murarna runt Jerusalem ”under kung Artaxerxes tjugonde år”. (Nehemja 2:1, 5–8) Flera historiska källor visar att Artaxerxes första hela regeringsår var år 474 f.v.t. Hans tjugonde regeringsår var alltså år 455 f.v.t. Nu har vi utgångspunkten för Daniels profetia om Messias: år 455 f.v.t.

Daniel visar hur lång den period skulle vara som ledde fram till att ”Messias, Ledaren”, kom. Profetian nämner ”sju veckor, även sextiotvå veckor” – sammanlagt 69 veckor. Handlar det om 69 bokstavliga veckor? Flera bibelöversättningar påpekar att det inte är fråga om veckor på sju dagar, utan om årsveckor. Det betyder att varje vecka består av sju år. Judarna i forna tider var väl förtrogna med begreppet årsveckor, dvs. sjuårsperioder. De firade till exempel ett sabbatsår vart sjunde år. (2 Moseboken 23:10, 11) De profetiska 69 veckorna är alltså 69 perioder på 7 år vardera, dvs. sammanlagt 483 år.

Det enda vi behöver göra nu är att räkna. Om vi räknar 483 år från år 455 f.v.t. kommer vi till år 29 v.t. Det var exakt det år då Jesus blev döpt och smord som Messias! * (Lukas 3:1, 2, 21, 22) Är inte det en anmärkningsvärd uppfyllelse av en profetia i Bibeln?

^ § 2 Från 455 f.v.t. till 1 f.v.t. är det 454 år. Från 1 f.v.t. till 1 v.t. är det ett år (det fanns inte något år 0). Och från 1 v.t. till 29 v.t. är det 28 år. När vi lägger ihop dessa tre tal (454 + 1 + 28) får vi sammanlagt 483 år. Jesus ”röjdes ur vägen”, dvs. dödades, år 33 v.t., under den 70:e årsveckan. (Daniel 9:24, 26) Se boken Ge akt på Daniels profetia!, kapitel 11, och uppslagsverket Insight on the Scriptures, band 2, sidorna 899–901. Båda är utgivna av Jehovas vittnen.