Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TILLÄGG

Vad är domens dag?

Vad är domens dag?

HUR föreställer du dig domens dag? Många tänker sig miljarder själar som en efter en förs fram inför Guds tron och får sin dom. En del belönas med himmelsk salighet, medan andra döms till evig pina. Men Bibeln målar upp en helt annan bild av domens dag. Guds ord framställer den inte som en fasansfull tid, utan som en tid av hopp och återställelse.

I Uppenbarelseboken 20:11, 12 läser vi aposteln Johannes beskrivning av domens dag: ”Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, de stora och de små, stå inför tronen, och skriftrullar öppnades. Men en annan skriftrulle öppnades; det är livets skriftrulle. Och de döda blev dömda efter vad som stod skrivet i skriftrullarna, enligt sina gärningar.” Vem är den domare som omtalas här?

Det är Jehova Gud, mänsklighetens högste Domare. Men själva dömandet överlåter han åt någon annan. Enligt Apostlagärningarna 17:31 sade aposteln Paulus att Gud ”har fastställt en dag på vilken han har för avsikt att döma den bebodda jorden i rättfärdighet genom en man som han har  förordnat”. Denne förordnade domare är den uppståndne Jesus Kristus. (Johannes 5:22) När börjar då domens dag? Hur länge varar den?

Uppenbarelseboken visar att domens dag börjar efter kriget vid Harmageddon, när Satans världsordning har utplånats. * (Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:19–20:3) Efter Harmageddon kommer Satan och hans demoner att hållas fängslade i en avgrund i tusen år. Under den tiden kommer Kristi 144 000 medarvingar att vara domare och härska ”som kungar tillsammans med Kristus i tusen år”. (Uppenbarelseboken 14:1–3; 20:1–4; Romarna 8:17) Domens dag varar inte bara 24 timmar. Den varar i tusen år.

Under den här tusenårsperioden skall Jesus Kristus ”döma levande och döda”. (2 Timoteus 4:1) ”De levande” är den ”stora skaran” som överlever Harmageddon. (Uppenbarelseboken 7:9–17) Aposteln Johannes såg ”de döda ... stå inför [domar]tronen”. Som Jesus lovade skall ”alla som är i minnesgravarna ... höra hans röst och komma ut” genom att bli uppväckta från de döda. (Johannes 5:28, 29; Apostlagärningarna 24:15) Men vad ligger till grund för domen?

Aposteln Johannes såg i sin syn att ”skriftrullar öppnades” och att ”de döda blev dömda efter vad som stod skrivet i skriftrullarna, enligt sina gärningar”. Handlar det här om de gärningar som de gjorde i det förflutna? Nej, domen kommer inte att grundas på det människor gjorde innan de dog. Hur vet vi det? Bibeln säger: ”Den som har dött har ... blivit frikänd från sin synd.” (Romarna 6:7) De som uppstår börjar ett nytt liv – det förflutna kommer inte att användas emot dem. Skriftrullarna måste därför syfta på de krav som Gud ställer på dem efter det att de har uppstått. För att få leva för evigt måste både de som överlever Harmageddon och de som uppstår rätta sig efter Guds bud, däribland de nya anvisningar som han kan komma att uppenbara under de tusen åren. Människor kommer alltså att dömas på grundval av det de gör under domens dag.

 Domens dag kommer att ge miljarder människor möjlighet att för första gången lära känna Guds vilja och rätta sig efter den. Det betyder att ett stort undervisningsarbete kommer att äga rum. Ja, då kommer ”det fruktbara landets invånare [att lära sig] rättfärdighet”. (Jesaja 26:9) Men alla kommer inte att vilja rätta sig efter Guds vilja. I Jesaja 26:10 sägs det: ”Även om ynnest skulle visas den ondskefulle, lär han sig inte rättfärdighet. I redbarhetens land handlar han orätt och ser inte Jehovas höghet.” Dessa ondskefulla kommer att tillintetgöras för evigt under domens dag. (Jesaja 65:20)

Vid slutet av domens dag kommer de människor som då lever att ha fått ”liv” i ordets fulla bemärkelse i och med att de har blivit fullkomliga. (Uppenbarelseboken 20:5) På domens dag skall mänskligheten alltså föras tillbaka till det fullkomliga tillstånd som de första människorna ursprungligen befann sig i. (1 Korinthierna 15:24–28) Sedan kommer ett slutligt prov. Satan släpps lös ur sitt fängelse och får möjlighet att försöka vilseleda människorna en sista gång. (Uppenbarelseboken 20:3, 7–10) De som inte ger vika för honom får vara med om den fullständiga uppfyllelsen av Bibelns löfte: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29) Ja, domens dag kommer att bli till välsignelse för alla trogna människor!

^ § 1 Fler upplysningar om Harmageddon hittar du i uppslagsverket Insight on the Scriptures, band 1, sidorna 594, 595, 1037 och 1038, och i kapitel 20 i boken Tillbe den ende sanne Guden, båda utgivna av Jehovas vittnen.