Proverbji 21:1-31

  • Ġeħova jidderieġi l-qalb taʼ re (1)

  • Il-ġustizzja hi aħjar mis-sagrifiċċji (3)

  • Xogħol iebes iwassal għal suċċess (5)

  • Dak li jsodd widnejh għall-batut, ħadd mhu se jwieġbu (13)

  • M’hemm ebda għerf li jistaʼ jiħodha kontra Ġeħova (30)

21  Il-qalb taʼ re hi bħal nixxigħat tal-ilma f’idejn Ġeħova. Hu jidderiġiha fejn irid.   Bniedem jistaʼ jaħseb li dak li qed jagħmel hu tajjeb,Imma Ġeħova jeżamina l-qalb.*   Ġeħova jieħu iktar gostMeta xi ħadd jagħmel dak li hu sewwa u ġust, milli bis-sagrifiċċji.   Il-kburija u l-arroganza huma bħal lampa li tiggwida lill-ħżiena,U dawn l-affarijiet huma dnub.   Il-pjanijiet taʼ min jaħdem iebes żgur li jwasslu għal suċċess,*Imma kull min jagħmel l-affarijiet bla ma jaħsibha żgur li se jispiċċa fqir.   Li tikseb teżori billi tigdebHu bħal ċpar li jisparixxi u bħal nassa li toqtol.*   Il-vjolenza tal-ħżiena se tkaxkarhom,Għax huma ma jridux jaġixxu bil-ġustizzja.   It-triq taʼ raġel li hu ħati mhijiex dritta,Imma dak li jagħmel l-innoċenti hu ġust.   Aħjar tgħix f’rokna fuq bejtMilli fl-istess dar maʼ mara ġellieda.* 10  Raġel mill-agħar* jixxennaq għall-ħażen;Hu ma jħennx għal ħaddieħor. 11  Meta xi ħadd li jwaqqaʼ għaċ-ċajt jiġi kkastigat, dak taʼ bla esperjenza jsir iktar għaref;U meta persuna għarfa titgħallem iktar affarijiet, din tkun taf xi trid tagħmel.* 12  Il-Ġust* jinnota dak li jsir fid-dar tal-ħażin;Hu jeqred il-ħżiena. 13  Kull min isodd widnejh meta l-batut jgħajjat għall-għajnuna,Ħadd mhu se jwieġbu meta jgħajjat hu. 14  Rigal bil-moħbi jrażżan ir-rabja;U tixħim minn taħt itaffi rabja kbira. 15  Il-ġust jieħu gost jaġixxi bil-ġustizzja,Imma dawk li jagħmlu l-ħażen jobogħduha l-ġustizzja. 16  Min ma jibqax juri l-għaqalSe jistrieħ fost il-mejtin. 17  Min iħobb jixxala* se jsir fqir;Min iħobb l-inbid u ż-żejt mhux se jsir sinjur. 18  Il-ħażin hu fidwa* għall-ġust,U t-traditur se jittieħed minflok il-wieħed sewwa. 19  Aħjar tgħix fid-deżert,Milli maʼ mara ġellieda* u li jitilgħulha malajr. 20  Fid-dar tal-għaref issib teżor prezzjuż u żejt,Imma l-istupidu jberbaq dak li għandu. 21  Kull min jistinka biex jagħmel dak li hu ġust u juri mħabba u lealtà*Se jirnexxilu jagħmel dak li hu sew u se jirċievi ħajja u unur. 22  Xi ħadd għaref jistaʼ jirbaħ* belt mimlija gwerrieraU jdgħajjef is-saħħa li jafdaw fiha. 23  Min joqgħod attent x’jgħidMa jidħolx* fl-inkwiet. 24  Min jaġixxi bi kburija u mingħajr ma jimpurtah mill-konsegwenziSe jgħidu li hu prużuntuż, arroganti, u jħobb jiftaħar. 25  Dak li l-għażżien jixxennaq għalih se joqtlu,Għax hu ma jridx jaħdem. 26  Il-ġurnata kollha hu jixxennaq għal ħafna affarijiet b’regħba,Imma l-ġust jagħti b’mod ġeneruż. 27  Alla jobogħdu s-sagrifiċċju tal-wieħed mill-agħar. Mela kemm iktar meta dan joffrih b’intenzjoni ħażina!* 28  Xhud giddieb se jinqered,Imma min jixhed dak li semaʼ, ix-xhieda tiegħu se tkun taʼ suċċess.* 29  Raġel ħażin ma jistħix,Imma l-ġust jagħżel li jgħaddi mit-triq it-tajba. 30  M’hemm ebda għerf, intelliġenza, jew parir li jistaʼ jiħodha kontra Ġeħova. 31  Iż-żiemel hu ppreparat għall-battalja,Imma hu Ġeħova li jsalva.

Noti taʼ taħt

Jew “l-intenzjonijiet.”
Jew “li jkunu taʼ vantaġġ għalih.”
Jew forsi “għal dawk li qed ifittxu l-mewt.”
Jew “li l-ħin kollu teqred.”
Jew “Ruħ il-ħażin.”
Jew “ikollha l-għarfien.”
Hawn qed jirreferi għal Alla.
Jew “id-divertiment.”
Jew “li l-ħin kollu teqred.”
Jew “imħabba leali.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Jew “jitlaʼ mas-swar taʼ.”
Jew “Ruħu ma tidħolx.”
Jew “waqt li jagħmel affarijiet taʼ mistħija!”
Letteralment “se jitkellem għal dejjem.”