Proverbji 2:1-22

  • Il-valur tal-għerf (1-22)

    • Fittex l-għerf bħal teżori moħbijin (4)

    • Il-fatt li kapaċi taħseb se jipproteġik (11)

    • L-immoralità ġġib diżastru (16-19)

2  Ibni, aċċetta dak li ngħidlekU apprezza* l-kmandamenti tiegħi,   Billi tagħti kas l-għerfU tiftaħ moħħok* biex titgħallem tagħraf x’inhu tajjeb u ħażin.   Iktar minn hekk, itlob mill-qalb biex tkun tistaʼ tifhemU itlob bil-ħniena biex tagħraf it-tajjeb mill-ħażin.   Ibqaʼ fittex dawn l-affarijiet bħal fidda,U ibqaʼ ħaffer għalihom bħal teżori moħbijin.   Jekk tagħmel hekk, se tifhem xi jfisser li tirrispetta ħafna lil* Ġeħova,U se jirnexxilek titgħallem dwar Alla.   Għax Ġeħova stess jagħti l-għerf;U dak li jgħid jgħin lin-nies ikollhom l-għarfien u jagħrfu x’inhu tajjeb u ħażin.   Hu jerfaʼ l-għerf għal dawk li huma ġusti;Hu tarka għal dawk li juru lealtà.   Hu jgħasses il-ħajja tal-ġusti,U se jipproteġi l-ħajja tal-leali tiegħu.   Imbagħad se tifhem x’inhu sewwa, ġust, u raġonevoli. Int se tifhem liema hi t-triq it-tajba. 10  Meta qalbek tkun tixtieq l-għerfU ruħek* tieħu pjaċir bl-għarfien, 11  Il-fatt li kapaċi taħseb se jgħinek,U li tifhem x’inhu tajjeb u ħażin se jipproteġik, 12  Biex ma tagħmilx dak li hu ħażin,U ma tiġix affettwat min-nies li jgħidu affarijiet mhux veri. 13  Dawn se jipproteġuk ukoll minn dawk li telqu mit-triq it-tajbaBiex jimxu f’toroq mudlama, 14  Minn dawk li jieħdu pjaċir bil-ħażinU li jifirħu bl-affarijiet mill-agħar, 15  Dawk li t-triqat tagħhom mhumiex drittiU li ma tistax tafdahom. 16  L-għerf se jeħilsek mill-mara midinba,*U mill-kliem li l-mara immorali* tuża biex tħajrek 17  Li titlaq lir-raġel* li żżewġet f’żgħożithaU tinsa l-patt li għamlet m’Alla; 18  Għax li tmur għandha hu bħallikieku tmur għall-mewt,U t-triq għad-dar tagħha twassal għall-qabar. 19  Ħadd minn dawk li jkollhom x’jaqsmu magħha ma jiġi lura,U lanqas jerġaʼ jkun fit-triq li twassal għall-ħajja. 20  Għalhekk, imxi fit-triq tan-nies tajbinU ibqaʼ fit-toroq tal-ġusti. 21  Għax in-nies sewwa biss se jgħixu fuq l-art,U dawk li huma leali lejn Alla* se jibqgħu fiha. 22  Imma l-ħżiena se jitqaċċtu mill-art,U t-tradituri se jitneħħew minnha.

Noti taʼ taħt

Jew “aħżen.”
Letteralment “qalbek.”
Letteralment “tibżaʼ minn.”
Letteralment “stranġiera.” Milli jidher tirreferi għal xi ħadd li m’għandux ħbiberija m’Alla minħabba li ma jobdix il-livelli morali tiegħu.
Letteralment “barranija.” Milli jidher tirreferi għal xi ħadd li ma jobdix il-livelli morali t’Alla.
Letteralment “lill-ħabib tal-qalb.”
Jew “bla ħtija.”