Proverbji 15:1-33

  • Meta wieħed iwieġeb bil-ħlewwa, itaffi r-rabja (1)

  • Għajnejn Ġeħova jaraw kollox (3)

  • Alla jieħu pjaċir bit-talb tal-ġust (8)

  • Il-pjanijiet ma jirnexxux jekk in-nies ma jitkellmux bejniethom (22)

  • Aħseb qabel ma titkellem (28)

15  Meta wieħed iwieġeb bil-ħlewwa, itaffi r-rabja,Imma meta jwieġeb bl-aħrax,* iżidha.   L-għaqli jitkellem sew dwar l-affarijiet li jaf,Imma l-istupidu jitkellem bl-addoċċ dwar affarijiet bla sens.   Għajnejn Ġeħova jaraw kollox,Kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin.   Il-kliem taʼ xi ħadd li jitkellem bil-ħlewwa* hu bħal siġra tal-ħajja,Imma kliem qarrieq iġiegħel lil ħaddieħor jiddispra.*   L-iblah ma jurix rispett meta missieru jiddixxiplinah,Imma l-għaqli jaċċetta li jiġi kkoreġut.*   Fid-dar tal-ġust hemm ġid kbir,Imma l-qligħ tal-ħażin iġiblu l-inkwiet.   L-għaref jaqsam l-għarfien maʼ ħaddieħor,Imma l-istupidu ma jagħmilx hekk.   Ġeħova jobgħod is-sagrifiċċju taʼ xi ħadd ħażin,Imma hu jieħu pjaċir bit-talb tal-ġust.   Ġeħova jobgħod il-mod kif iġib ruħu l-ħażin,Imma hu jħobb lil min jagħmel dak li jistaʼ biex jagħmel it-tajjeb. 10  Min ma jibqax jagħmel it-tajjeb ma jiħux pjaċir bid-dixxiplina,*Imma min jobgħod il-korrezzjoni se jmut. 11  La Ġeħova jistaʼ jara lil dawk li huma fil-Qabar* u fil-post tal-qerda,*Kemm iktar jistaʼ jara x’hemm f’qalb il-bniedem! 12  L-arroganti* ma jħobbx lil min jikkoreġih.* Hu ma jiħux parir mingħand l-għaref. 13  Qalb ferħana tħalli effett tajjeb fuq il-wiċċ,Imma l-uġigħ taʼ qalb jistaʼ jwassal għad-dipressjoni. 14  Min* kapaċi jifhem ifittex l-għarfien,Imma l-istupidu jieħu pjaċir jitkellem dwar affarijiet bla sens. 15  Għal min ikun qed ibati l-ġranet kollha huma ħżiena,Imma min hu ferħan f’qalbu jkun ferħan kuljum.* 16  Aħjar ikollok ftit affarijiet u tirrispetta ħafna lil* Ġeħova,Milli jkollok ħafna ġid u tkun ansjuż.* 17  Aħjar platt ħaxix fejn hemm l-imħabbaMilli barri msemmen fejn hemm il-mibegħda. 18  Xi ħadd li jitilgħulu malajr jaqlaʼ l-ġlied,Imma min ma jirrabjax malajr jikkalma argument. 19  Triq l-għażżien hi mimlija xewk,Imma t-triq tal-ġusti hi lixxa. 20  Tifel għaref iferraħ lil missieru,Imma raġel stupidu jittratta ħażin lil ommu. 21  Xi ħadd li m’għandux sens f’moħħu jieħu pjaċir bil-bluha,Imma min jaf jagħraf x’inhu tajjeb u ħażin jibqaʼ fit-triq it-tajba. 22  Il-pjanijiet ma jirnexxux jekk in-nies ma jitkellmux bejniethom,*Imma dawn jirnexxu meta jkun hemm ħafna li jagħtu l-pariri. 23  Persuna tifraħ meta twieġeb kif suppost,U kelma f’waqtha tagħmel ħafna ġid! 24  L-għaref qiegħed fit-triq li tielgħa ’l fuq u tagħti l-ħajja. Hu jevita t-triq li nieżla ’l isfel lejn il-Qabar.* 25  Ġeħova se jwaqqaʼ d-dar taʼ min hu kburi,Imma hu se jipproteġi l-art* tal-armla. 26  Ġeħova jobgħodhom il-pjanijiet tal-wieħed mill-agħar,Imma hu jieħu gost bi kliem pjaċevoli. 27  Min jagħmel qligħ diżonest iġib l-inkwiet* fuq in-nies taʼ daru stess,Imma min jobgħod it-tixħim se jibqaʼ jgħix. 28  Il-ġust jaħseb qabel ma jitkellem,*Imma dak mill-agħar jgħid affarijiet ħżiena bl-addoċċ. 29  Ġeħova huwa ’l bogħod min-nies mill-agħar,Imma hu jismaʼ t-talb tal-ġusti. 30  Tbissima ħelwa* tferraħ il-qalb;Rapport tajjeb hu inkuraġġanti.* 31  Il-korrezzjoni tistaʼ ssalva l-ħajjiet. Min jismaʼ minnha se jsir għaref. 32  Kull min jirrifjuta d-dixxiplina jobgħod lil ħajtu,*Imma kull min jismaʼ mill-korrezzjoni jkun kapaċi jifhem.* 33  Min jirrispetta ħafna lil* Ġeħova se jitgħallem jaġixxi bl-għaqal,U jekk ikun umli se jiġi onorat.

Noti taʼ taħt

Jew “b’mod li jweġġaʼ.”
Jew “Kliem li jfejjaq.”
Letteralment “jgħaffeġ l-ispirtu.”
Jew “imwiddeb.”
Jew “iqis id-dixxiplina ħarxa.”
Jew “f’Xeol,” jiġifieri l-qabar komuni tan-nies. Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Jew “f’Abaddon.”
Jew “Min iwaqqaʼ għaċ-ċajt.”
Jew “iwiddbu.”
Letteralment “Il-qalb li.”
Jew “ikun f’festa l-ħin kollu.”
Letteralment “tibżaʼ minn.”
Jew “konfuż.”
Jew “jekk ma jkunx hemm konsultazzjoni; jekk ma jkunx hemm diskors kunfidenzjali.”
Jew “Xeol,” jiġifieri l-qabar komuni tan-nies. Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Letteralment “il-fruntiera.”
Jew “diżunur.”
Jew “jimmedita qabel ma jwieġeb; jikkunsidra sew qabel ma jwieġeb.”
Letteralment “Għajnejn ileqqu.”
Letteralment “iħaxxen l-għadam.”
Jew “lil ruħu.”
Jew “ikollu qalb għarfa.”
Letteralment “jibżaʼ minn.”