L-Aħbar Tajba Skont Mattew 6:1-34

 • IL-PRIETKA TAʼ FUQ IL-MUNTANJA (1-34)

  • Tiftaħrux bit-tajjeb li tagħmlu (1-4)

  • Kif għandu jsir it-talb (5-15)

   • It-talba tal-Missierna (9-13)

  • Is-sawm (16-18)

  • Teżori fis-sema u fuq l-art (19-24)

  • Tibqgħux tkunu ansjużi (25-34)

   • Dejjem poġġu s-Saltna fl-ewwel post (33)

6  “Oqogħdu attenti li meta tagħmlu t-tajjeb, ma tagħmluhx għal għajn in-nies. Inkella Missierkom tas-sema mhux se jberikkom.  Għalhekk, meta tagħmlu xi ħaġa tajba maʼ min hu fqir,* toqogħdux iddoqqu t-trombi bħalma jagħmlu l-ipokriti fis-sinagogi u fit-toroq biex joqogħdu jfaħħruhom in-nies. Naċċertakom li t-tifħir tan-nies biss se jkun il-premju tagħhom.*  Imma meta tagħmlu xi ħaġa tajba għall-foqra, tħallux lil idkom ix-xellugija tkun taf x’qed tagħmel il-leminija.  B’hekk, dak li tagħmlu ħadd ma jkun jaf bih, u Missierkom li jara kollox iberikkom.  “Ukoll, tagħmlux bħall-ipokriti meta titolbu, għax dawn iħobbu jitolbu bilwieqfa fis-sinagogi u fil-kantunieri tat-toroq prinċipali fejn jarawhom in-nies. Naċċertakom li t-tifħir tan-nies biss se jkun il-premju tagħhom.*  Imma meta tkunu se titolbu, idħlu fil-kamra tagħkom, agħlqu l-bieb, u itolbu lil Missierkom tas-sema.* Imbagħad Missierkom li jara kollox iberikkom.  Meta titolbu, toqogħdux tirripetu l-istess kliem, bħalma jagħmlu nies oħrajn, għax huma jimmaġinaw li Alla se jismagħhom jekk jitolbu fit-tul.  Għalhekk, tagħmlux bħalhom, għax Missierkom jaf x’għandkom bżonn saħansitra qabel ma titolbuh.  “Mela hekk għandkom titolbu: “‘Missierna tas-sema, ħa jitqaddes* ismek. 10  Ħa tiġi Saltnatek.* Ħa jsir li trid int fuq l-art bħalma hu fis-sema. 11  Agħtina l-ikel* għal dan il-jum 12  u aħfrilna d-dnubiet* tagħna, bħalma aħna wkoll ħfirna lil min dineb kontrina. 13  U tħalliniex naqgħu fit-tentazzjoni, imma eħlisna* mill-Ħażin.’ 14  “Jekk taħfru lil dawk li dinbu kontrikom, Missierkom tas-sema wkoll se jaħfrilkom. 15  Imma jekk ma taħfrux lil ħaddieħor, lanqas Missierkom mhu se jaħfrilkom. 16  “Meta ssumu, tkunux bħall-ipokriti li jagħmlu tabirruħhom li huma mdejqin sabiex oħrajn jindunaw li qed isumu. Naċċertakom li t-tifħir tan-nies biss se jkun il-premju tagħhom.* 17  Imma meta ssumu, idilku raskom b’żejt ifuħ u aħslu wiċċkom, 18  sabiex in-nies ma jindunawx li qed issumu imma jkun jaf biss Missierkom tas-sema.* Imbagħad Missierkom li jara kollox iberikkom. 19  “Tibqgħux iġġemmgħu affarijiet materjali fuq l-art, fejn jistgħu jittieklu mill-kamla u mis-sadid u jinsterqu. 20  Minflok, ġemmgħu affarijiet li huma importanti għal Alla,* għax dawn la jittieklu mill-kamla u mis-sadid u lanqas jinsterqu. 21  Għax qalbkom tintrabat maʼ dak li tqisu taʼ valur. 22  “L-għajnejn huma bħal dawl għall-ġisem. Mela, jekk għajnejkom huma ffokati,* ġisimkom kollu se jkun fid-dawl. 23  Imma jekk għajnejkom ikunu għajjurin,* ġisimkom kollu jkun fid-dlam. Mela jekk minflok dawl għandkom dlam, allura għandkom dlam kbir! 24  “Ħadd ma jistaʼ jkun ilsir taʼ żewġ sidien, għax jew jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew ikun leali lejn wieħed u ma jurix rispett lejn l-ieħor. Ma tistgħux tkunu lsiera t’Alla u tal-flus. 25  “Għalhekk jien ngħidilkom: Tibqgħux tkunu ansjużi dwar x’se tieklu, x’se tixorbu, jew x’se tilbsu. Il-ħajja tagħkom tiswa iktar mill-ikel u mill-ilbies! 26  Innotaw sew l-għasafar. Huma ma jiżirgħux, ma jaħsdux, u ma jaħżnux ikel, imma Missierkom tas-sema jitmagħhom. Allura ma tiswewx intom iktar minn dawn l-għasafar? 27  Min minnkom jistaʼ jtawwal ħajtu mqar bi ftit billi jkun ansjuż? 28  Ukoll, għala intom ansjużi dwar il-ħwejjeġ? Tgħallmu mill-mod kif jikbru l-fjuri.* Huma la jaħdmu iebes u lanqas iħitu ħwejjeġ. 29  Imma lanqas ir-Re Salamun fil-glorja kollha li kellu ma setaʼ jilbes sabiħ daqshom. 30  Mela, jekk Alla jlibbes lill-pjanti li llum hawn u għada jintefgħu fin-nar, ma taħsbux li se jlibbes lilkom ukoll? Kif m’għandkomx biżżejjed fidi? 31  Għalhekk, qatt tkunu ansjużi u tgħidu, ‘X’se nieklu?’ jew, ‘X’se nixorbu?’ jew, ‘X’se nilbsu?’ 32  Għax dawn huma l-affarijiet li n-nies l-oħrajn qed jirsistu ħafna għalihom. Missierkom tas-sema jaf li għandkom bżonn dawn l-affarijiet kollha. 33  “Mela dejjem poġġu s-Saltna* u l-livelli* t’Alla fl-ewwel post f’ħajjitkom, u Alla jagħtikom l-affarijiet l-oħrajn kollha. 34  Għalhekk, qatt tkunu ansjużi dwar l-għada, għax kull ġurnata fiha l-inkwiet tagħha. Ħuduha ġurnata b’ġurnata u aħsbu biss fuq il-problemi taʼ dakinhar.

Noti taʼ taħt

Jew “tagħtu rigali taʼ ħniena.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Bil-Grieg “huma rċivew il-premju sħiħ tagħhom.”
Bil-Grieg “huma rċivew il-premju sħiħ tagħhom.”
Jew “lil Missierkom li ħadd ma jistaʼ jarah.”
Jew “jiġi rrispettat; jiġi onorat.”
Jew “il-Gvern (it-Tmexxija) t’Alla.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Letteralment “il-ħobż.”
Letteralment “id-dejn.”
Jew “salvana.”
Bil-Grieg “huma rċivew il-premju sħiħ tagħhom.”
Jew “Missierkom li ħadd ma jistaʼ jarah.”
Letteralment “teżori fis-sema.”
Letteralment “sempliċi.”
Letteralment “ħżiena; mill-agħar.”
Jew “il-ġilji.”
Jew “il-Gvern (it-Tmexxija) t’Alla.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Letteralment “is-sewwa.”