L-Aħbar Tajba Skont Mattew 2:1-23

  • Il-maġi jżuru lil Ġesù (1-12)

  • Jaħarbu l-Eġittu (13-15)

  • Erodi joqtol it-tfal subien żgħar (16-18)

  • Jerġgħu jmorru Nazaret (19-23)

2  Ġesù twieled f’Betlem tal-Lhudija fi żmien ir-Re Erodi.* Wara, xi rġiel mil-Lvant li kienu jaqraw il-futur permezz tal-istilel* waslu Ġerusalemm,  u bdew jistaqsu: “Fejn hu r-re tal-Lhud li twieled? Għax aħna rajna l-istilla tiegħu meta konna fil-Lvant, u ġejna biex immilu quddiemu.”  Meta r-Re Erodi u n-nies kollha f’Ġerusalemm semgħu dwar dan, inkwetaw ħafna.  B’hekk, hu ġabar flimkien lill-iktar qassisin importanti u l-iskribi u staqsiehom fejn kellu jitwieled il-Kristu.*  Huma qalulu: “F’Betlem tal-Lhudija, għax il-profeta kiteb hekk:  ‘U int, Betlem tal-art taʼ Ġuda, żgur li int belt importanti fost il-bliet taʼ dawk li jmexxu f’Ġuda, għax minnek se joħroġ mexxej li se jkun bħal ragħaj għall-poplu tiegħi Iżrael.’”  Imbagħad Erodi bagħat bil-moħbi għal dawk l-irġiel li kienu jaqraw il-futur permezz tal-istilel u sar jaf bl-eżatt meta dehret l-istilla.  Qabel bagħathom Betlem, hu qalilhom: “Morru fittxu sew fejn qiegħed it-tifel, u meta ssibuh, ejjew għiduli ħalli anki jien immur immil quddiemu.”  Wara li qalilhom dan, huma marru Betlem. U l-istilla li raw meta kienu fil-Lvant imxiet quddiemhom u waqfet fejn kien hemm it-tifel. 10  Meta raw li l-istilla waqfet, tgħidx kemm ferħu. 11  U meta daħlu fid-dar, huma raw it-tifel m’ommu Marija. Huma mielu quddiemu u tawh deheb, inċens, u mirra bħala rigali. 12  Madankollu, peress li Alla kien wissiehom f’ħolma biex ma jmorrux lura għand Erodi, huma marru f’pajjiżhom minn triq oħra. 13  Wara li telqu, l-anġlu taʼ Ġeħova* deher lil Ġużeppi f’ħolma u qallu: “Qum, ħu lit-tifel u lil ommu u aħarbu l-Eġittu, u ibqaʼ hemm sakemm ngħidlek jien għax Erodi se jfittex it-tifel biex joqtlu.” 14  Għalhekk, Ġużeppi qam matul il-lejl u mar l-Eġittu mat-tifel u Marija. 15  Hu baqaʼ hemm sakemm miet Erodi. B’hekk ġara bħalma qal Ġeħova* permezz tal-profeta tiegħu: “Mill-Eġittu għajjatt lil ibni.” 16  Erodi rrabja ħafna meta nduna li dawk li kienu jaqraw il-futur permezz tal-istilel qarrqu bih. Għalhekk ikkmanda lill-qaddejja tiegħu biex imorru u joqtlu s-subien kollha minn sentejn ’l isfel tal-belt taʼ Betlem u tal-postijiet taʼ madwarha. Hu kkalkula l-età tat-tifel minn dak li qalulu l-irġiel li raw l-istilla. 17  Imbagħad ġara dak li Alla qal permezz tal-profeta Ġeremija: 18  “Instemaʼ xi ħadd jibki fuq li jibki f’Rama. Kienet Rakele qed tibki lit-tfal tagħha, u ma riedet lil ħadd jgħinha tħossha aħjar, għax it-tfal tagħha mietu.” 19  Meta miet Erodi, l-anġlu taʼ Ġeħova* deher f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu 20  u qallu: “Qum, ħu lit-tifel u lil ommu fl-art t’Iżrael, għax dawk li riedu joqtlu lit-tifel mietu.” 21  Għalhekk, qam u reġaʼ lura fl-art t’Iżrael mat-tifel u Marija. 22  Imma meta sar jaf li Arkelaw kien qed imexxi fil-Lhudija minflok missieru Erodi, beżaʼ jmur hemm. Iktar minn hekk, Alla kien wissieh f’ħolma oħra biex ma jmurx hemm, u b’hekk mar fit-territorju tal-Galilija. 23  Hu mar u ssetilja f’belt jisimha Nazaret, sabiex iseħħ dak li qal Alla permezz tal-profeti: “Hu jissejjaħ Nazzarenu.”*

Noti taʼ taħt

Jew “maġi.”
Jew “il-Messija” jiġifieri l-wieħed midluk jew magħżul minn Alla.”
Wisq probabbli din il-kelma għandha x’taqsam mal-kelma Ebrajka li tintuża għal fergħa ġdida taʼ siġra jew pjanta.