Genesis 9:1-29

  • Mga sugo sang Dios sa tawo (1-7)

    • Kasuguan tuhoy sa dugo (4-6)

  • Ang balangaw nga katipan (8-17)

  • Mga tagna sa mga kaliwat ni Noe (18-29)

9  Ginpakamaayo sang Dios si Noe kag ang iya mga anak kag nagsiling sia sa ila: “Magpanganak kamo kag magdamo kag pun-a ninyo ang duta.+  Mahadlok sa inyo ang tagsa ka buhi nga tinuga sa duta, ang tagsa ka pispis, ang tanan nga nagakamang nga sapat sa duta, kag ang tanan nga isda sa dagat. Kamo ang magagahom sa ila.+  Mangin kalan-on ninyo ang tanan nga buhi nga sapat.+ Ginahatag ko ini tanan sa inyo, pareho sang paghatag ko sa inyo sang berde nga pananom.+  Apang indi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo,+ kay ang dugo amo ang kabuhi.*+  Sukton ko man ang magpaagay sang inyo dugo, nga amo ang inyo kabuhi.* Kon paagayon sang isa ka sapat ang imo dugo, dapat ini mapatay. Kon patyon ka sang imo isigkatawo, sukton ko sa iya ang imo kabuhi.+  Ang bisan sin-o nga magpaagay sing dugo sang tawo, ang iya dugo paagayon man sang tawo,+ kay ginhimo Niya ang tawo sa larawan sang Dios.+  Magpanganak kamo kag magbuad kag magdamo gid sa bug-os nga duta.”+  Dayon nagsiling ang Dios kay Noe kag sa iya mga anak:  “Nagahimo ako karon sing katipan sa inyo+ kag sa inyo kaliwatan, 10  kag sa tagsa ka buhi nga tinuga* nga kaupod ninyo, sa mga pispis, sa mahagop nga mga sapat, kag sa tanan nga sapat sa duta nga kaupod ninyo, nga amo ang tanan nga buhi nga tinuga sa duta nga naggua sa arka.+ 11  Nagahimo ako sing katipan sa inyo: Indi na liwat paglaglagon ang tanan nga buhi nga tinuga* paagi sa baha, kag indi na liwat paglaglagon ang duta paagi sa baha.”+ 12  Nagsiling pa ang Dios: “Amo ini ang tanda sang katipan nga ginahimo ko sa ulot ko kag ninyo kag sang tagsa ka buhi nga tinuga* nga kaupod ninyo, para sa tanan nga kaliwatan sa palaabuton. 13  Ginabutang ko ang akon balangaw sa panganod, kag mangin tanda ini sang katipan sa ulot ko kag sang duta. 14  Kon paguaon ko ang panganod sa ibabaw sang duta, magagua man ang balangaw sa panganod. 15  Kag dumdumon ko ang katipan nga ginhimo ko sa ulot ko kag ninyo kag sang tanan nga sahi sang buhi nga tinuga.* Indi na gid mahanabo ang baha nga magalaglag sa tanan nga buhi nga tinuga.+ 16  Magagua ang balangaw sa panganod. Makita ko ini kag dumdumon ko ang dayon nga katipan sa ulot sang Dios kag sang tanan nga sahi sang buhi nga tinuga* sa duta.” 17  Nagsiling liwat ang Dios kay Noe: “Amo ini ang tanda sang katipan nga ginhimo ko sa ulot ko kag sang tanan nga buhi nga mga tinuga sa duta.”+ 18  Ang mga anak ni Noe nga naggua sa arka amo si Sem, si Ham, kag si Jafet.+ Sang ulihi, si Ham nangin amay ni Canaan.+ 19  Amo ini ang tatlo ka anak ni Noe, kag sa ila naghalin ang tanan nga katawhan nga nagapuyo sa bug-os nga duta.+ 20  Nangin mangunguma si Noe, kag nagtanom sia sing mga ubas. 21  Nahubog sia sang nag-inom sia sing alak, kag nag-uba sia sa sulod sang iya tolda. 22  Nakita ni Ham nga amay ni Canaan nga hublas ang iya amay, kag ginsugid niya ini sa iya duha ka utod sa gua. 23  Gani nagkuha si Sem kag si Jafet sing kunop kag ginsablay nila ini sa ila abaga kag naglakat sila nga nagaisol. Nagatalikod sila samtang ginatabunan nila ang ila amay nga hublas, gani wala nila makita nga hublas ang ila amay. 24  Sang magbugtaw si Noe sa kahulugbon sa alak kag sang mahibaluan niya ang ginhimo sa iya sang iya kamanghuran nga anak, 25  nagsiling sia: “Pakamalauton si Canaan.+ Mangin pinakakubos sia nga ulipon sang iya mga utod.”+ 26  Nagsiling man sia: “Dayawon si Jehova, ang Dios ni Sem,Kag si Canaan mangin ulipon ni Sem.*+ 27  Maghatag ang Dios sing bastante nga lugar kay Jafet,Kag magaistar sia sa mga tolda ni Sem. Mangin ulipon man niya si Canaan.” 28  Nagkabuhi pa si Noe sing 350 ka tuig pagkatapos sang Baha.+ 29  Gani nagkabuhi si Noe sing 950 ka tuig, kag napatay sia.

Footnote

Ukon “kalag.”
Ukon “sang dugo sang inyo kalag.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “tanan nga unod.”
Ukon “kalag.”
Ukon “tanan nga buhi nga kalag sang tanan nga unod.”
Ukon “tanan nga buhi nga kalag sang tanan nga unod.”
Sa literal, “niya.”