Genesis 2:1-25

  • Nagpahuway ang Dios sa ikapito nga adlaw (1-3)

  • Si Jehova nga Dios, Manunuga sang langit kag duta (4)

  • Lalaki kag babayi sa hardin sang Eden (5-25)

    • Ginhimo ang tawo halin sa yab-ok (7)

    • Gindumilian nga kahoy sang pagkilala (15-17)

    • Pagtuga sa babayi (18-25)

2  Gani nahuman ang langit kag ang duta kag ang tanan* nga yara sa sini.+  Sa ikapito nga adlaw, natapos sang Dios ang tanan niya nga buluhaton,* kag nagsugod sia sa pagpahuway sa ikapito nga adlaw sa tanan niya nga binuhatan.*+  Dayon ginpakamaayo sang Dios ang ikapito nga adlaw kag ginhimo ini nga sagrado, bangod sa sini nga adlaw nagpahuway ang Dios sa tanan niya nga binuhatan, nga gintuga niya suno sa iya katuyuan.  Amo ini ang kasaysayan sang langit kag sang duta sang gintuga ini, sang adlaw nga ginhimo ni Jehova* nga Dios ang duta kag ang langit.+  Wala pa sing kahoykahoy ukon iban pa nga mga tanom sa duta, bangod si Jehova nga Dios wala pa magpaulan sa duta kag wala pa sing tawo nga manguma sa duta.  Apang may usbong halin sa duta kag ginabunyagan sini ang bug-os nga duta.  Dayon gintuga ni Jehova nga Dios ang tawo halin sa yab-ok+ sang duta kag ginhuypan ang iya ilong sing ginhawa sang kabuhi,+ kag ang tawo nangin isa ka buhi nga persona.*+  Naghimo man si Jehova nga Dios sing isa ka hardin sa Eden,+ sa sidlangan nayon; kag ginbutang niya didto ang tawo nga iya gintuga.+  Kag ginpatubo ni Jehova nga Dios sa duta ang tagsa ka kahoy nga makagalanyat tulukon kag maayo nga kalan-on, kag ang kahoy sang kabuhi+ sa tunga sang hardin, kag ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain.+ 10  May isa ka suba nga nagailig halin sa Eden sa pagbunyag sa hardin, kag nagsanga ini sa apat ka suba.* 11  Ang ngalan sang nahauna amo ang Pison; ginapalibutan sini ang bug-os nga duta sang Havila, diin may bulawan. 12  Maayo ang bulawan sini nga duta. May bedelio* man didto kag bato nga oniks. 13  Ang ngalan sang ikaduha nga suba amo ang Gihon; ginapalibutan sini ang bug-os nga duta sang Cus. 14  Ang ngalan sang ikatlo nga suba amo ang Hidekel;*+ nagailig ini padulong sa sidlangan sang Asiria.+ Kag ang ikap-at nga suba amo ang Eufrates.+ 15  Ginpaistar ni Jehova nga Dios ang tawo sa hardin sang Eden sa pagpanguma kag sa pag-atipan sini.+ 16  Ginsugo man ni Jehova nga Dios ang tawo: “Makapaayaw ka sa pagkaon sang bunga sang tanan nga kahoy sa hardin.+ 17  Apang indi gid ikaw magkaon sang bunga sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain, kay sa adlaw nga magkaon ka sang bunga sini pat-od gid nga mapatay ka.”+ 18  Dayon nagsiling si Jehova nga Dios: “Indi maayo nga mag-isahanon lamang ang tawo. Himuan ko sia sing kabulig kag kaupod nga bagay sa iya.”+ 19  Ginhimo ni Jehova nga Dios halin sa yab-ok ang tanan nga ilahas nga sapat sa duta kag ang tanan nga pispis, kag gindala niya ini sa tawo agod hingalanan ini tanan; kag kon ano ang itawag sang tawo sa tagsa ka buhi nga tinuga,* amo ini ang iya ngalan.+ 20  Gani ginhingalanan sang tawo ang tanan nga mahagop nga sapat kag ang mga pispis kag ang tanan nga ilahas nga sapat sa duta, apang ang tawo wala sing kabulig nga bagay sa iya. 21  Gani ginpatulog sing mahamuok ni Jehova nga Dios ang tawo, kag samtang nagakatulog sia, ginkuha niya ang isa sang iya mga gusok, dayon ginkipot niya ang unod nga ginkuhaan sini. 22  Ang gusok nga ginkuha ni Jehova nga Dios sa lalaki ginhimo niya nga babayi, kag gindala niya sia sa lalaki.+ 23  Dayon nagsiling ang lalaki: “Amo gid ini ang tul-an sang akon mga tul-anKag unod sang akon unod. Tawgon sia nga Babayi,Kay ginkuha sia sa lalaki.”+ 24  Amo kon ngaa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa* sia sa iya asawa, kag sila mangin isa ka unod.+ 25  Kag hublas sila nga duha,+ ang lalaki kag ang iya asawa; apang wala sila mahuya.

Footnote

Sa literal, “ang tanan nila nga kasuldadusan.”
Ukon “ginahimo.”
Ukon “ginahimo.”
Diri una makita ang pinasahi nga personal nga ngalan sang Dios, יהוה (YHWH). Tan-awa ang Apendise A4.
Ukon “kalag.” Sa Hebreo, neʹphesh, nga literal nga nagakahulugan sing “isa ka nagaginhawa nga tinuga.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “kag nangin apat ini ka ulo.”
Mahamot nga tagok sang kahoy.
Ukon “Tigris.”
Ukon “kalag.”
Ang Hebreo nga tinaga nagakahulugan “magtapik, magpilit sing maayo, subong nga gintapik sang papilit.”