Genesis 39:1-23

  • Si Jose sa panimalay ni Potifar (1-6)

  • Si Jose kag ang asawa ni Potifar (7-20)

  • Nabilanggo si Jose (21-23)

39  Gindala sang mga Ismaelnon+ si Jose sa Egipto.+ Ginbakal sia sa ila sang Egiptohanon nga si Potifar+ nga opisyal sa palasyo sang Paraon kag pangulo sang mga bantay.  Apang si Jehova nangin kaupod ni Jose.+ Gani nagmadinalag-on sia kag ginpadumala sia sa panimalay sang iya agalon nga Egiptohanon.  Nakita sang iya agalon nga kaupod niya si Jehova kag ginhimo ni Jehova nga madinalag-on ang tanan niya nga ginahimo.  Ginkahamut-an niya si Jose kag ginhimo niya sia nga iya kaugalingon nga alagad. Gani ginpadumala niya sia sa iya panimalay, kag gintugyan niya kay Jose ang tanan nga iya.  Sugod sang ginpadumala niya sia sa iya panimalay kag sa tanan nga iya, ginpakamaayo ni Jehova ang panimalay sang Egiptohanon tungod kay Jose, kag ginpakamaayo ni Jehova ang tanan nga yara sa iya balay kag sa iya uma.+  Sang ulihi, gintugyan niya kay Jose ang tanan nga iya, kag wala na sia sing iban nga ginakabalak-an kundi ang iya kalan-on. Kag nagdaku si Jose nga mabukod kag guapo.  Sang ulihi, naluyag kay Jose ang asawa sang iya agalon kag nagsiling sia: “Maghulid ka sa akon.”  Apang nangindi sia kag nagsiling sia sa asawa sang iya agalon: “Bangod sa akon wala na sing ginakabalak-an sa balay ang akon agalon, kag gintugyan na niya sa akon ang tanan nga iya.  Wala sing isa nga daku pa sa akon sa sini nga balay, kag wala gid sia sing gindingot sa akon kundi ikaw lamang, bangod asawa ka niya. Gani paano ko mahimo ining daku nga kalainan kag magpakasala batok sa Dios?”+ 10  Adlaw-adlaw niya nga ginahambalan si Jose nga maghulid sa iya ukon updan sia, apang wala gid sia magpasugot. 11  Apang isa ka adlaw, sang nagsulod si Jose sa balay agod himuon ang iya hilikuton, wala ang mga alagad sa sulod sang balay. 12  Dayon ginbuyutan sang asawa sang iya agalon ang bayo ni Jose kag nagsiling sia: “Maghulid ka sa akon!” Apang nabilin ang iya bayo sa asawa sang iya agalon kag nagpalagyo sia. 13  Sang makita sang asawa sang iya agalon nga nabilin sa iya ang iya bayo kag nagpalagyo sia, 14  gintawag niya ang mga alagad sa iya balay kag nagsiling sia sa ila: “Gindala sa aton sang akon bana ining Hebreo nga tawo, agod himuon kita nga kaladlawan. Nagkadto sia sa akon agod maghulid sa akon, apang nagsinggit ako sing mabaskog. 15  Sang mabatian niya nga nagsinggit ako, nabilin niya ang iya bayo sa tupad ko kag nagpalagyo sia.” 16  Pagkatapos sini, ginbutang sang asawa sang iya agalon ang bayo sa tupad niya tubtob nag-abot sa balay ang iya agalon. 17  Dayon nagsiling man sia sa iya bana: “Ang Hebreo nga alagad nga gindala mo sa aton nagkadto sa akon agod himuon ako nga kaladlawan. 18  Apang sang nagsinggit ako, nabilin niya ang iya bayo sa tupad ko kag nagpalagyo sia.” 19  Sang mabatian sang iya agalon ang iya asawa nga nagsiling: “Amo ini ang ginhimo sa akon sang imo alagad,” nagdabdab ang iya kaakig. 20  Gani ginpadakop si Jose sang iya agalon kag gindala sia sa bilangguan, diin ginapriso sang hari ang iya mga bilanggo, kag nagpabilin sia didto sa bilangguan.+ 21  Apang si Jehova padayon nga nag-upod kay Jose kag nagpakita sa iya sing mainunungon nga gugma, amo nga ginkahamut-an sia sang pangulo nga opisyal sang bilangguan.+ 22  Gani si Jose ang ginpadumala sang pangulo nga opisyal sang bilangguan sa tanan nga bilanggo sa bilangguan, kag sia ang nagasugo sang tanan nga ginahimo nila didto.+ 23  Ang pangulo nga opisyal sang bilangguan wala nagakabalaka sa tanan nga ginadumalahan ni Jose, bangod si Jehova kaupod ni Jose kag ginhimo ni Jehova nga madinalag-on ang iya ginahimo.+

Footnote