Genesis 3:1-24

  • Kon paano nakasala ang tawo (1-13)

    • Ang una nga butig (4, 5)

  • Paghukom ni Jehova sa mga rebelde (14-24)

    • Kaliwat sang babayi gintagna (15)

    • Gintabog sa Eden (23, 24)

3  Sa tanan nga ilahas nga sapat sa duta nga gintuga ni Jehova nga Dios, ang man-ug+ ang labing mainandamon.* Nagsiling ini sa babayi: “Matuod gid bala nga nagsiling ang Dios nga indi kamo magkaon sang bunga sang tanan nga kahoy sa hardin?”+  Nagsabat ang babayi sa man-ug: “Mahimo namon kaunon ang bunga sang mga kahoy sa hardin.+  Apang tuhoy sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang hardin,+ nagsiling ang Dios: ‘Indi kamo magkaon halin sa sini, indi ninyo ini pagtandugon; kay kon himuon ninyo ini, mapatay kamo.’”  Nagsiling ang man-ug sa babayi: “Indi kamo mapatay.+  Kay nakahibalo ang Dios nga sa adlaw nga magkaon kamo sini, magamuklat ang inyo mga mata kag mangin kaangay kamo sa Dios, nga nakahibalo kon ano ang maayo kag malain.”+  Gani nakita sang babayi nga ang bunga sang kahoy maayo nga kalan-on. Makagalanyat ini kag manami gid tulukon. Gani nagkuha sia sang bunga sini kag ginkaon ini.+ Pagkatapos, sang upod na niya ang iya bana, ginhatagan man niya ang iya bana kag nagkaon sia.+  Dayon nagmuklat ang ila mga mata, kag narealisar nila nga hublas sila. Gani gintambitambi nila ang mga dahon sang higuera kag ginhimo ini nga ila mga tampi.+  Samtang nagalakat si Jehova nga Dios sa hardin sa mahangin nga tion sang adlaw, nabatian sang lalaki kag sang iya asawa ang iya tingog kag nagpanago sila kay Jehova nga Dios sa kakahuyan sa hardin.  Makapila nga nagpanawag si Jehova nga Dios sa lalaki kag nagsiling sa iya: “Diin ka?” 10  Sang ulihi, nagsabat sia: “Nabatian ko ang imo tingog sa hardin, apang hinadlukan ako bangod hublas ako, gani nagpanago ako.” 11  Nagsiling sia: “Sin-o ang nagsiling sa imo nga hublas ka?+ Ginkaon mo bala ang bunga sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga indi mo pagkaunon?”+ 12  Nagsabat ang lalaki: “Ang babayi nga imo ginhatag agod mangin kaupod ko naghatag sa akon sing bunga sang kahoy, gani nagkaon ako.” 13  Dayon nagsiling si Jehova nga Dios sa babayi: “Ano ining ginhimo mo?” Nagsabat ang babayi: “Gindaya ako sang man-ug, gani nagkaon ako.”+ 14  Dayon nagsiling si Jehova nga Dios sa man-ug:+ “Bangod ginhimo mo ini, ginapakamalaut ka sa tanan nga mahagop kag ilahas nga mga sapat sa latagon. Magakamang ka paagi sa imo tiyan kag magakaon ka sing yab-ok sa bug-os mo nga kabuhi. 15  Kag butangan ko sing kaawayon+ sa tunga mo+ kag sang babayi+ kag sa tunga sang imo kaliwat*+ kag sang iya kaliwat.*+ Dugmukon niya* ang imo ulo,+ kag pilasan mo ang iya tikod.”+ 16  Nagsiling sia sa babayi: “Dugangan ko ang kasakit sang imo pagbusong; magapasakit ka sa imo pagpanganak, kag handumon mo ang imo bana, kag magagahom sia sa imo.” 17  Nagsiling sia kay Adan:* “Bangod nagpamati ka sa tingog sang imo asawa kag nagkaon sing bunga sang kahoy nga ginsugo ko sa inyo,+ ‘Indi kamo magkaon halin sa sini,’ pakamalauton ang duta bangod sa imo.+ Magapangabudlay ka agod makatigayon ka sing pagkaon halin sa sini* sa bug-os mo nga kabuhi.+ 18  Magapatubo ini sing tunukon nga mga tanom kag mga hilamon para sa imo, kag magakaon ka sing mga tanom sa latagon. 19  Magapabalhas ka agod may pagkaon* ka tubtob magbalik ka sa duta, kay ginkuha ka sa sini.+ Bangod yab-ok ka, sa yab-ok ka man magabalik.”+ 20  Pagkatapos sini, ginhingalanan ni Adan ang iya asawa nga Eva,* bangod mangin iloy sia sang tanan nga nagakabuhi.+ 21  Kag naghimo si Jehova nga Dios sing malaba nga mga bayo nga panit para kay Adan kag para sa iya asawa, kag ginpasuksok ini sa ila.+ 22  Nagsiling dayon si Jehova nga Dios: “Ang tawo nangin kaangay sa aton nga nakahibalo kon ano ang maayo kag malain.+ Gani kinahanglan may himuon ako agod indi sia magkuha man sing bunga sang kahoy sang kabuhi+ kag kaunon ini kag magkabuhi sia sing dayon.”* 23  Bangod sini, ginpagua sia ni Jehova nga Dios sa hardin sang Eden+ agod pangumahon ang duta nga sa sini ginkuha sia.+ 24  Gani gintabog niya ang tawo kag nagbutang sia sa sidlangan sang hardin sang Eden sing mga kerubin+ kag sing nagadabdab nga espada nga nagatiyog sing padayon agod bantayan ang dalan pakadto sa kahoy sang kabuhi.

Footnote

Ukon “ang pinakatuso; ang labing malalangon.”
Ang “kaliwat” sang babayi.
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”
Buot silingon, “Dutan-on nga Tawo; Katawhan.”
Sa literal, “Sa kasakit magakaon ka sing patubas sini.”
Ukon “tinapay.”
Buot silingon, “Isa nga Nagakabuhi.”
Ukon “tubtob san-o.”