Genesis 18:1-33

  • Si Abraham ginduaw sang tatlo ka anghel (1-8)

  • Ginsaaran si Sara nga magaanak sia; nagkadlaw sia (9-15)

  • Nagpakiluoy si Abraham para sa Sodoma (16-33)

18  Sang ulihi, nagpakita si Jehova+ sa iya sa dalagku nga kakahuyan sa Mamre,+ samtang nagapungko sia sa puertahan sang iya tolda sang mga udtong-adlaw.  Nagtulok sia sa unhan kag nakita niya ang tatlo ka lalaki nga nagatindog.+ Gani nagdalagan sia agod sugataon sila, kag nagluhod sia kag nagduko.  Dayon nagsiling sia: “Jehova, kon nahamuot ka sa akon, palihug indi pagligari ang imo alagad.  Mapakuha anay ako sing tubig agod mahinawan ang inyo mga tiil.+ Dayon magpahuway kamo sa idalom sang kahoy.  Bangod nagkadto kamo diri sa inyo alagad, makuha anay ako sing tinapay para sa inyo agod mabusog kamo.* Dayon mahimo na kamo makalakat.” Nagsiling sila: “Sige. Himua ang imo ginsiling.”  Gani dalidali nga nagkadto si Abraham sa tolda kag nagsiling sia kay Sara: “Dali! Magkuha ka sing tatlo ka sukob* sang pino nga harina, masaha ini kag maghimo ka sing tinapay.”  Dayon nagdalagan si Abraham sa iya mga baka. Nagpili sia sing pinakamaayo nga torite nga baka kag ginhatag ini sa iya alagad. Kag dalidali nga ginhanda niya ini.  Dayon nagkuha sia sing mantikilya kag gatas kag sang iya linuto nga torite nga baka kag ginbutang ini sa atubangan nila. Kag nagtindog sia sa tupad nila sa idalom sang kahoy samtang nagakaon sila.+  Ginpamangkot nila sia: “Diin ang imo asawa nga si Sara?”+ Nagsabat sia: “Yara sia sa sulod sang tolda.” 10  Ang isa sa ila nagsiling: “Mabalik gid ako sa imo sa masunod nga tuig sa sini man nga tion, kag ang imo asawa nga si Sara magaanak sing lalaki.”+ Nagapamati si Sara sa puertahan sang tolda, sa likod nayon sang lalaki. 11  Tigulang na si Abraham kag si Sara.+ Indi na makabata si Sara sa iya edad.*+ 12  Gani nagkadlaw si Sara sa iya kaugalingon kag nagsiling sia: “Magakalipay pa bala ako, karon nga tigulang na ako, kag tigulang naman ang akon ginuo?”+ 13  Nagsiling si Jehova kay Abraham: “Ngaa nagkadlaw si Sara kag nagsiling, ‘Makabata pa bala ako bisan tigulang na ako?’ 14  May imposible bala kay Jehova?+ Mabalik ako sa imo sa masunod nga tuig sa sini man nga tion, kag si Sara magaanak sing lalaki.” 15  Apang hinadlukan si Sara, gani ginpanghiwala niya ini, kag nagsiling sia: “Wala ako magkadlaw!” Nagsabat sia: “Nagkadlaw gid ikaw.” 16  Sang maglakat na ang mga lalaki kag nagpakadto sa Sodoma,+ gin-updan sila ni Abraham kag gindul-ong. 17  Nagsiling si Jehova: “Taguon ko bala kay Abraham ang akon pagahimuon?+ 18  Pat-od gid nga si Abraham mangin isa ka daku kag gamhanan nga pungsod, kag ang tanan nga pungsod sa duta pakamaayuhon* paagi sa iya.+ 19  Kay kilala ko gid si Abraham kag nagasalig ako nga suguon niya ang iya mga anak kag ang tanan niya nga kaliwatan nga sundon ang dalanon ni Jehova paagi sa paghimo sing husto kag matarong,+ agod tumanon ni Jehova ang ginsaad niya kay Abraham.” 20  Dayon nagsiling si Jehova: “Nabatian ko ang mabaskog nga reklamo batok sa Sodoma kag Gomorra,+ kag mabug-at gid ang ila sala.+ 21  Manaug ako agod tan-awon kon bala matuod ukon indi ang reklamo nga nakalab-ot sa akon kag kon bala malaut gid ang ila ginahimo. Luyag ko mahibaluan ini.”+ 22  Halin didto, nagkadto ang mga lalaki sa Sodoma, apang si Jehova+ nagpabilin kay Abraham. 23  Dayon nagpalapit si Abraham kag nagsiling: “Papason mo gid bala ang matarong upod sa malauton?+ 24  Pananglitan may 50 ka matarong nga tawo sa siudad. Papason mo gid bala sila kag indi mo gid bala mapasaylo ang siudad para lang sa 50 ka matarong nga yara sa sini? 25  Indi mo gid mahimo nga patyon ang matarong nga tawo upod sa malauton amo nga pareho lang ang mahanabo sa matarong kag sa malauton!+ Indi mo gid ina mahimo.+ Indi bala nga matarong lang ang himuon sang Hukom sang bug-os nga duta?”+ 26  Nagsiling si Jehova: “Kon may makita ako sa Sodoma nga 50 ka matarong nga tawo pasayluhon ko ang bug-os nga siudad tungod sa ila.” 27  Nagsiling liwat si Abraham: “Palihug pamatii ako, nangahas ako karon sa pagpakighambal kay Jehova, bisan pa yab-ok lang ako kag abo. 28  Pananglitan ang 50 kulang sing lima. Laglagon mo bala ang bug-os nga siudad tungod sa lima?” Nagsabat Sia: “Indi ko ini paglaglagon kon may makita ako nga 45.”+ 29  Apang nagsiling liwat si Abraham sa Iya: “Pananglitan may makita didto nga 40.” Nagsabat Sia: “Indi ko ini paglaglagon tungod sa 40.” 30  Apang nagsiling pa si Abraham: “Kabay pa nga indi magsingkal sa kaakig si Jehova,+ kundi tuguti pa ako sa paghambal: Pananglitan may makita didto nga 30.” Nagsabat Sia: “Indi ko ini paglaglagon kon may makita ako didto nga 30.” 31  Apang nagsiling pa si Abraham: “Palihug pamatii ako, nangahas ako karon sa pagpakighambal kay Jehova: Pananglitan may makita didto nga 20 lang.” Nagsabat Sia: “Indi ko ini paglaglagon tungod sa 20.” 32  Sang ulihi, nagsiling si Abraham: “Kabay pa nga indi magsingkal sa kaakig si Jehova, kundi tuguti ako sa paghambal sing makaisa na lang: Pananglitan may makita didto nga napulo lang.” Nagsabat Sia: “Indi ko ini paglaglagon tungod sa napulo.” 33  Sa tapos makighambal si Jehova kay Abraham, naghalin sia+ kag nagpauli si Abraham.

Footnote

Sa literal, “magbaskog ang inyo tagipusuon.”
Sa literal, “sukob nga seah.” Ang isa ka seah katumbas sang 7.33 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “Ang kinaugali sa mga babayi nag-untat na kay Sara.”
Ukon “magatigayon sing pagpakamaayo para sa ila kaugalingon.”