Genesis 34:1-31

  • Ginlugos si Dina (1-12)

  • Mga anak ni Jacob nagpanunto (13-31)

34  Si Dina, nga anak ni Lea kay Jacob,+ pirme nagagua kag nagapakig-upod* sa lamharon nga mga babayi sang duta.+  Sang makita ni Siquem si Dina, ginkuha niya si Dina kag ginlugos. Si Siquem anak ni Hamor nga Hevhanon,+ nga pangulo sang duta.  Indi na madula sa iya hunahuna si Dina* nga anak ni Jacob. Naluyag gid sia sa lamharon nga babayi gani ginpabutyag niya ang iya gugma sa iya.*  Sang ulihi, nagsiling si Siquem kay Hamor+ nga iya amay: “Pangitai sing paagi nga mangin asawa ko ining lamharon nga babayi.”  Sang mabalitaan ni Jacob nga ginhimuslan si Dina nga iya anak, yara sa latagon ang iya mga anak nga lalaki upod ang iya panong. Gani wala sing ginsugiran si Jacob tuhoy sini tubtob nga nakapauli sila.  Sang ulihi, nagkadto kay Jacob si Hamor nga amay ni Siquem agod makighambal sa iya.  Apang nabalitaan sang mga anak ni Jacob ang natabo, gani nagpauli sila dayon. Naglain gid ang ila buot kag naakig gid sila bangod ginpakahuy-an niya ang Israel paagi sa paghulid sa anak ni Jacob,+ butang nga indi dapat himuon.+  Nagsiling si Hamor sa ila: “Naluyag gid si Siquem nga akon anak* sa imo anak nga babayi. Palihug ihatag ninyo sia sa iya agod mangin asawa niya,  kag mag-inasawahay kita.* Ihatag ninyo sa amon ang inyo mga anak nga babayi, kag kuhaon ninyo para sa inyo ang amon mga anak nga babayi.+ 10  Mahimo kamo mag-istar upod sa amon, kag mahimo kamo makaangkon sing duta diri. Mahimo kamo makanegosyo kag mag-istar diri.” 11  Dayon nagsiling si Siquem sa amay kag mga utod ni Dina: “Kabay pa nga mahamuot kamo sa akon. Ihatag ko sa inyo ang bisan ano nga pangayuon ninyo sa akon. 12  Makapangayo kamo sa akon sing daku gid nga dote kag regalo.+ Ihatag ko ang bisan ano nga isiling ninyo sa akon. Ihatag lang sa akon ining lamharon nga babayi agod mangin asawa ko.” 13  Nagdesisyon ang mga anak ni Jacob nga tuntuhon si Siquem kag ang iya amay nga si Hamor bangod ginhimuslan niya si Dina nga ila utod. 14  Nagsiling sila: “Indi namon mahatag ang amon utod sa isa ka lalaki nga wala matuli,+ bangod kahuy-anan ini sa amon. 15  Mapasugot kami sa inyo sa isa ka kondisyon: magpatuli ang tanan ninyo nga lalaki agod mangin pareho namon kamo.+ 16  Dayon ihatag namon ang amon mga anak nga babayi sa inyo, kag kuhaon man namon para sa amon ang inyo mga anak nga babayi, kag magaistar kami kaupod ninyo kag mangin isa kita ka katawhan. 17  Apang kon indi kamo magpamati sa amon kag indi kamo magpatuli, kuhaon namon ang amon manghod nga babayi kag maglakat.” 18  Nagustuhan ni Hamor+ kag ni Siquem+ nga anak ni Hamor ang ila ginsiling. 19  Wala mag-usik sing tion ang pamatan-on nga lalaki sa paghimo sang ila ginpangabay,+ bangod naluyag gid sia sa anak nga babayi ni Jacob kag sia ang pinakadungganon sa bug-os nga panimalay sang iya amay. 20  Gani nagkadto si Hamor kag ang iya anak nga si Siquem sa gawang sang ila siudad.+ Nagsiling sila sa mga lalaki sa ila siudad: 21  “Ini nga mga tawo mahidaiton sa aton. Tuguti sila nga mag-istar kag magnegosyo sa aton duta, kay bastante ang kalaparon sang duta para sa ila. Mahimo naton pangasaw-on ang ila mga anak nga babayi, kag mahimo man nila pangasaw-on ang aton mga anak nga babayi.+ 22  Mapasugot sila nga mag-istar upod sa aton agod mangin isa kita ka katawhan sa isa ka kondisyon: nga magpatuli man ang tanan naton nga lalaki pareho nila.+ 23  Kag indi bala nga mangin aton man ang ila mga pagkabutang, ang ila manggad, kag ang tanan nila nga kasapatan? Gani magpasugot na kita agod mag-istar sila upod sa aton.” 24  Ang tanan nga nagtipon sa gawang sang iya siudad nagpamati kay Hamor kag kay Siquem nga iya anak. Gani nagpatuli ang tanan nga lalaki sa amo nga siudad. 25  Apang sang ikatlo nga adlaw, sang mabatyagan pa nila ang sakit, ang duha ka anak ni Jacob nga si Simeon kag si Levi, nga mga utod ni Dina,+ nagkuha sang ila espada, kag wala sing nagsuspetsa sa ila sang nagkadto sila sa siudad kag ginpatay nila ang tanan nga lalaki.+ 26  Ginpatay nila si Hamor kag ang iya anak nga si Siquem paagi sa espada. Dayon ginkuha nila si Dina sa balay ni Siquem kag naglakat sila. 27  Nagkadto ang iban nga mga anak ni Jacob sa siudad diin ginpatay ang mga lalaki kag ginpanguha ang mga pagkabutang sa sini, bangod ginhimuslan ang ila utod.+ 28  Ginkuha nila ang ila mga karnero, ang ila mga baka, ang ila mga asno, kag ang tanan nga yara sa siudad kag sa latagon. 29  Ginkuha man nila ang tanan nila nga pagkabutang, ginbihag nila ang tanan nila nga gamay nga kabataan kag ang ila mga asawa, kag ginpanguha nila ang tanan nga butang sa mga balay. 30  Bangod sini, nagsiling si Jacob kay Simeon kag kay Levi:+ “Nagdala kamo sing daku nga kagamo sa akon bangod ginhimo ninyo nga dumtan ako sang mga pumuluyo sang duta, sang mga Canaanhon kag mga Pereznon. Pat-od nga magatingob sila agod salakayon ako kag malaglag gid ako kag ang akon panimalay, bangod diutay lang kita.” 31  Apang nagsiling sila: “Dapat bala tratuhon ang amon utod kaangay sa isa ka makihilawason nga babayi?”

Footnote

Ukon “kag nagapakigkita.”
Ukon “Ang iya kalag naangot kay Dina.”
Sa literal, “nagpakighambal sia sa tagipusuon sang lamharon nga babayi.”
Ukon “Ang kalag sang akon anak nga si Siquem naangot.”
Ukon “makig-alyansa kamo sa amon paagi sa pag-asawahay.”