Tshenolo e e Yang Kwa go Johane 9:1-21

  • Terompeta ya botlhano (1-11)

  • Petso ya ntlha e fetile, go tla dipetso tse dingwe tse pedi (12)

  • Terompeta ya borataro (13-21)

9  Moengele wa botlhano o ne a letsa terompeta ya gagwe.+ Mme ke ne ka bona naledi e e neng e wetse mo lefatsheng e tswa kwa legodimong, mme o ne a newa selotlolo sa khuti e e kwa tengteng.*+  O ne a bula khuti e e kwa tengteng, mme mosi o ne wa tlhatloga o tswa mo khuting eo jaaka mosi wa molelo* o mogolo, mme mosi oo o ne wa fifatsa letsatsi le loapi.+  Mme ditsie di ne tsa tswela mo lefatsheng di tswa mo mosing oo,+ mme di ne tsa newa taolo, taolo e e tshwanang le e diphepheng tsa lefatshe di nang le yone.  Di ne tsa bolelelwa gore di se ka tsa senya bojang bope jwa lefatshe kgotsa semela sepe se setala kgotsa setlhare sepe, mme di senye fela batho ba ba se nang letshwao la Modimo mo diphatleng tsa bone.+  Mme ditsie di ne tsa laelwa gore di se ka tsa ba bolaya, go na le moo, di ba utlwise botlhoko dikgwedi di le tlhano, mme botlhoko jo ba neng ba bo utlwa bo ne bo tshwana le botlhoko jwa fa motho a lomiwa ke phepheng.+  Mo malatsing ao, batho ba tla batla tsela nngwe ya go swa mme ga ba kitla ba kgona go e bona, e bile ba tla eletsa go swa, mme ga ba kitla ba swa.  Ditsie tseo di ne di tshwana le dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa;+ mo ditlhogong tsa tsone go ne go na le sengwe se se lebegang jaaka dirwalo tsa gauta, mme difatlhego tsa tsone di ne di tshwana le difatlhego tsa batho,  di ne di na le moriri o o tshwanang le moriri wa basadi. Meno a tsone a ne a tshwana le a ditau,+  di ne di na le diiphemelo tsa sehuba tsa tshipi. Modumo wa diphuka tsa tsone o ne o utlwala jaaka modumo wa dikara tsa dipitse di tabogela kwa ntweng.+ 10  Gape di na le megatla e e botlhole jaaka megatla ya diphepheng, e bile megatla eno ya tsone e na le maatla a go utlwisa batho botlhoko dikgwedi di le tlhano.+ 11  Di na le kgosi e e di okametseng, e leng moengele wa khuti e e kwa tengteng.+ Ka Sehebera leina la gagwe ke Abadona,* mme ka Segerika leina la gagwe ke Apolione.* 12  Petso ya ntlha e fetile. Morago ga dilo tseno, go tla dipetso tse dingwe tse pedi.+ 13  Moengele wa borataro+ o ne a letsa terompeta ya gagwe.+ Mme ke ne ka utlwa lentswe le tswa mo dinakeng tsa sebeso sa gauta+ se se fa pele ga Modimo 14  le raya moengele wa borataro yo o neng a tshotse terompeta le re: “Golola baengele ba banê ba ba golegilweng kwa nokeng e kgolo ya Euferatese.”+ 15  Mme baengele bao ba banê ba ba neng ba baakanyeditswe ura le letsatsi le kgwedi le ngwaga, ba ne ba gololwa gore ba bolaye karolo e nnye* ya batho. 16  Ke ne ka utlwa palo ya masomosomo a bapalami ba dipitse, mme e ne e le dimilione di le 200.* 17  Mme ke ne ka bona ponatshegelo eno ya dipitse le ba ba di palameng: Bapalami bao ba ne ba apere diiphemelo tsa sehuba tsa mmala o o bohibidu jwa molelo le o o botala jwa loapi jo bo tseneletseng le o o serolwana, mme ditlhogo tsa dipitse tseo di ne di tshwana le ditlhogo tsa ditau,+ e bile go ne go tswa molelo le mosi le sulefera mo melomong ya tsone. 18  Karolo e nnye ya batho e ne ya bolawa ka dipetso tseno tse tharo, ka molelo, ka mosi le ka sulefera, tse di neng di tswa mo melomong ya dipitse tseo. 19  Gonne maatla a dipitse tseno a mo melomong ya tsone le mo megatleng ya tsone, ka gonne megatla ya tsone e tshwana le dinoga e bile e na le ditlhogo, mme di gobatsa batho ka yone. 20  Mme batho ba bangwe botlhe ba ba neng ba sa bolawa ke dipetso tseno ga ba a ka ba ikwatlhaela ditiro tsa bone;* ga ba a ka ba tlogela go obamela madimona le medingwana ya gauta le selefera le kopore le leje le logong, e e sa kgoneng go bona, e e sa kgoneng go utlwa le e e sa kgoneng go tsamaya.+ 21  E bile ga ba a ka ba ikwatlhaela ditiro tsa bone, e leng go bolaya, go dirisana le badimo, go dira boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo* le bogodu.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “leubelo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Mo go kayang “Mosenyi.”
Mo go kayang “Tshenyego.”
Seger., “nngwetharong (1/3).”
Seger., “dimiriate tsa dimiriate di le pedi.”
Seger., “ditiro tsa diatla tsa bone.”
Ka Segerika, por·nei′a. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.