Tshenolo e e Yang Kwa go Johane 7:1-17

  • Baengele ba banê ba ngangatletse diphefo tse nnê tse di senyang (1-3)

  • Ba ba 144 000 ba ba tshwailweng (4-8)

  • Boidiidi jo bogolo jwa batho ba apere diaparo tse ditelele tse ditshweu (9-17)

7  Morago ga moo, ke ne ka bona baengele ba le banê ba eme mo dikhutlong tse nnê tsa lefatshe, ba ne ba ngangatletse diphefo tse nnê tsa lefatshe, gore go se ka ga foka phefo epe mo lefatsheng kgotsa mo lewatleng kgotsa mo setlhareng sepe.  Mme ke ne ka bona moengele yo mongwe a tlhatloga a tswa kwa botlhaba, o ne a tshwere sengwe se a neng a se neilwe ke Modimo yo o tshelang gore a tshwaye batho ka sone; mme o ne a goeletsa ka lentswe le le kwa godimo a raya baengele ba banê ba ba neilweng taolo ya go senya lefatshe le lewatle,  a re: “Lo se ka lwa senya lefatshe kgotsa lewatle kgotsa ditlhare, go fitlha re fetsa go tshwaya+ batlhanka ba Modimo wa rona mo diphatleng.”+  Mme ke ne ka utlwa palo ya ba ba neng ba tshwailwe, e le 144 000,+ ba ne ba tshwailwe go tswa mo lotsong longwe le longwe lwa bomorwa Iseraele:+  Mo lotsong lwa ga Juda, go ne go tshwailwe ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Rubene, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Gada, ba le 12 000;  mo lotsong lwa ga Ashera, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Nafetali, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Manase,+ ba le 12 000;  mo lotsong lwa ga Simeone, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Lefi, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Isakare, ba le 12 000;  mo lotsong lwa ga Sebulone, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Josefa, ba le 12 000;mo lotsong lwa ga Benjamine, go ne go tshwailwe ba le 12 000.  Morago ga moo ke ne ka bona boidiidi jo bogolo jwa batho, jo motho ope a neng a ka se ka a kgona go bo bala, ba tswa mo merafeng yotlhe, mo ditsong tsotlhe le mo ditšhabeng tsotlhe e bile ba bua dipuo* tse di farologaneng.+ Ba ne ba eme fa pele ga setulo sa bogosi le fa pele ga Kwana, ba apere diaparo tse ditelele tse ditshweu;+ mme ba ne ba tshotse dikala tsa ditlhare tsa mokolane ka diatla.+ 10  Ba ne ba nna ba goa ka lentswe le le kwa godimo ba re: “Poloko ya rona e tswa kwa Modimong wa rona, yo o ntseng mo setulong sa bogosi,+ le kwa go Kwana.”+ 11  Baengele botlhe ba ne ba eme go dikologa setulo sa bogosi le bagolwane+ le ditshedi tse nnê, mme ba ne ba khubama ba ikoba fa pele ga setulo sa bogosi ba bo ba obamela Modimo, 12  ba re: “Amen! Modimo wa rona yo o botlhale, yo o maatla, yo o nonofileng o tshwanetse go bakwa le go tlotliwa le go galalediwa, e bile mongwe le mongwe o tshwanetse go mo leboga ka bosakhutleng le go ya go ile.+ Amen.” 13  Mongwe wa bagolwane o ne a mpotsa a re: “Batho bano ba ba apereng diaparo tse ditelele tse ditshweu ke bomang,+ mme ba tswa kae?” 14  Ka jalo, ka yone nako eo ke ne ka mo raya ka re: “Morena wa me, ke wena o itseng.” Mme o ne a nthaya a re: “Bano ke bone ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo,+ mme ba tlhatswitse diaparo tsa bone tse ditelele ba bo ba di sweufatsa mo mading a Kwana.+ 15  Ke gone ka moo ba leng fa pele ga setulo sa bogosi sa Modimo, e bile ba mo direla tirelo e e boitshepo mo tempeleng ya gagwe bosigo le motshegare; mme Ene yo o ntseng mo setulong sa bogosi+ o tla ba sireletsa.*+ 16  Ga ba kitla ba tlhola ba tshwarwa ke tlala kgotsa ba tshwarwa ke lenyora, e bile ga ba kitla ba tlhola ba fisiwa ke letsatsi kgotsa ke mogote ope,+ 17  ka gonne Kwana,+ yo o fa thoko ga setulo sa bogosi, o tla ba disa+ e bile o tla ba isa kwa metsweding ya metsi a a nayang botshelo.+ Mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “diteme.”
Kgotsa “tsharololela tente ya gagwe mo godimo ga bone.”