Tshenolo e e Yang Kwa go Johane 2:1-29

  • Melaetsa e e yang kwa Efeso (1-7), kwa Semerena (8-11), kwa Peregamo (12-17), kwa Thiatira (18-29)

2  “Kwalela moengele+ wa phuthego e e kwa Efeso+ o re: Tseno ke dilo tse ene yo o tshotseng dinaledi tse supa mo seatleng sa gagwe sa moja, yo o tsamayang mo gare ga ditlhomo tsa dipone tsa gauta tse supa a di buang:+  ‘Ke itse ditiro tsa gago, le matsapa a gago le boitshoko jwa gago, le gore ga o amogele batho ba ba bosula, le gore o ne wa leka ba ba reng ke baaposetoloi,+ mme gone e se bone, mme o ne wa fitlhela e le baaki.  Gape o itshokile, e bile o ne wa nna o itshokile ka ntlha ya leina la me+ mme wa se ka wa lapa.+  Le fa go ntse jalo, go na le sengwe se ke se nyatsang ka wena, gore ga o tlhole o na le lorato lo o neng o na le lone pele.  “‘Ka jalo, gakologelwa gore o ole kae, mme o ikwatlhaye+ o bo o dire ditiro tse o neng o di dira pele. Fa o sa dire jalo, ke tla tla kwa go wena, mme ke tla tlosa setlhomo sa gago sa dipone+ mo lefelong la sone, fa e le gore ga o ikwatlhaye.+  Mme gone, go na le sengwe se o se dirang sentle: o tlhoile ditiro tsa lekoko la ga Nikolase,+ tse le nna ke di tlhoileng.  A yo o nang le tsebe a utlwe seno se moya o se buang le diphuthego:+ Yo o fenyang+ ke tla mo letla gore a je maungo a setlhare sa botshelo,+ se se mo paradaiseng ya Modimo.’  “Kwalela moengele wa phuthego e e kwa Semerena o re: Tseno ke dilo tse ‘wa Ntlha le wa Bofelo,’+ yo o neng a sule a bo a tshela gape a di buang:+  ‘Ke itse pitlagano ya gago le khumanego ya gago. Le fa go ntse jalo, o humile.+ Gape ke itse batho ba ba reng bone ke Bajuda mme ba go tlhapatsa. Tota ga se Bajuda, ke phuthego* ya ga Satane.+ 10  O se ka wa boifa dilo tse di botlhoko tse di tla tlogang di go diragalela.+ Diabolo o tla nna a tsenya bangwe ba lona mo kgolegelong gore lo lekwe ka botlalo, e bile lo tla nna le pitlagano malatsi a le lesome. Nna o ikanyega go fitlha o swa, mme ke tla go naya serwalo sa botshelo.+ 11  A yo o nang le tsebe a utlwe+ seno se moya o se buang le diphuthego: Yo o fenyang+ ga a kitla a utlwisiwa botlhoko ke loso lwa bobedi ka gope.’+ 12  “Kwalela moengele wa phuthego e e kwa Peregamo o re: Tseno ke dilo tse ene yo o nang le tšhaka e e magalemabedi e e bogale e telele a di buang:+ 13  ‘Ke itse kwa o nnang teng, e leng kwa setulo sa bogosi sa ga Satane se leng gone; mme le fa go ntse jalo o nna o ikanyega mo go nna,*+ e bile ga o a ka wa itatola gore o dumela mo go nna,+ tota le mo malatsing a ga Antipase, mosupi wa me yo o ikanyegang,+ yo o neng a bolaelwa+ fa thoko ga lona, kwa Satane a nnang gone. 14  “‘Le fa go ntse jalo, go na le dilo di le mmalwa tse ke di nyatsang ka wena, gore gone koo o na le ba ba ngangatletseng thuto ya ga Balaame.+ O ile a ruta Balake+ go raela bana ba Iseraele gore ba leofe ka go ja dilo tse di isediwang medingwana ditlhabelo le ka go dira boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo.*+ 15  Ka tsela e e tshwanang, le wena o na le ba ba ngangatletseng thuto ya lekoko la ga Nikolase.+ 16  Ka jalo, ikwatlhaye. Fa o sa dire jalo, ke tla tla kwa go wena ka bonako, mme ke tla lwa le bone ka tšhaka e telele e e tswang mo molomong wa me.+ 17  “‘A yo o nang le tsebe a utlwe seno se moya o se buang le diphuthego:+ Yo o fenyang+ ke tla mo naya mangwe a mana a a fitlhilweng,+ e bile ke tla mo naya letlapana le lesweu le le borethe, mme mo letlapaneng leo le le borethe go kwadilwe leina le lesha le le sa itsiweng ke ope ntle le yo o le amogelang.’ 18  “Kwalela moengele wa phuthego e e kwa Thiatira+ o re: Tseno ke dilo tse Morwa Modimo a di buang, ene yo matlho a gagwe a tshwanang le kgabo ya molelo+ le yo dinao tsa gagwe di tshwanang le kopore e e borethe:+ 19  ‘Ke itse ditiro tsa gago, le lorato lwa gago le tumelo ya gago le tiro e o e direlang Modimo le boitshoko jwa gago, le gore ditiro tsa gago tsa gone jaanong di feta tse o neng o di dira pele. 20  “‘Le fa go ntse jalo, go na le sengwe se ke se nyatsang ka wena, gore o leseleditse mosadi yo go tweng Jesebele,+ yo o ipitsang moporofeti, mme gone a timetsa batlhanka ba me, a ba ruta gore ba dire boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo*+ le gore ba je dilo tse di isediwang medingwana ditlhabelo. 21  Ke ne ka mo naya nako ya gore a ikwatlhaye, mme ga a batle go ikwatlhaela boitsholo jwa gagwe jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo.* 22  Ke tloga ke dira gore a lwale thata mo a ka se kgoneng go tsoga, mme ba ba dirang boaka le ene ke tla dira gore ba nne mo pitlaganong e kgolo, fa e le gore ga ba ikwatlhaele ditiro tse a neng a ba tlhotlheletsa go di dira. 23  Mme bana ba gagwe ke tla ba bolaya ka bolwetse jwa leroborobo, mo e leng gore diphuthego tsotlhe di tla itse gore ke nna yo o tlhatlhobang dikakanyo tse di kwa tengteng* le dipelo, mme mongwe le mongwe wa lona ke tla mo duela go ya ka se a se dirang.+ 24  “‘Le fa go ntse jalo, lona ba bangwe botlhe ba ba mo Thiatira, lotlhe ba lo sa lateleng thuto eno, ba lo neng lwa se ka lwa itse se go tweng ke “dilo tse di boteng tsa ga Satane,”+ ke lo raya ke re: Ga ke lo rwese mokgweleo ope o mongwe. 25  Mme gone, tswelelang lo ngangatletse dilo tse di molemo tse lo nang le tsone go fitlha ke tla.+ 26  Mme yo o ikobelang ditaelo tsa me go fitlha kwa bokhutlong a bo a fenya, ke tla mo naya taolo ya go busa ditšhaba,+ 27  e bile o tla otlhaya* batho ka thobane ya tshipi+ mo ba tla thubegang jaaka dijana tsa letsopa, fela jaaka ke amogetse taolo mo go Rre. 28  Mme ke tla mo naya naledi ya moso.+ 29  A yo o nang le tsebe a utlwe se moya o se buang le diphuthego.’

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “sinagoge.”
Seger., “o nna o ngangatletse leina la me.”
Ka Segerika, por·nei′a. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “maikutlo a a kwa teng thata.” Seger., “diphilo.”
Seger., “disa.”