Dipalo 28:1-31

 • Dithulaganyo tsa ditlhabelo tse di farologaneng (1-31)

  • Ditlhabelo tsa letsatsi le letsatsi (1-8)

  • Tsa Sabata (9, 10)

  • Ditlhabelo tsa kgwedi le kgwedi (11-15)

  • Tsa Tlolaganyo (16-25)

  • Tsa Moletlo wa Dibeke (26-31)

28  Morago ga moo, Jehofa o ne a raya Moshe a re:  “Laela Baiseraele mme o ba reye o re, ‘Lo tlhomamise gore lo ntlisetsa setlhabelo sa me, senkgwe sa me. Ditlhabelo tsa me tse di dirwang ka molelo e le lonko lo lo itumedisang* lo lo tlang mo go nna, di tshwanetse go dirwa ka dinako tsa tsone tse di tlhomilweng.’+  “Mme o ba reye o re, ‘Seno ke setlhabelo se se dirwang ka molelo se lo tla se ntshetsang Jehofa: ka letsatsi, lo ntshe dikwanyana tse pedi tse ditonanyana tse di itekanetseng sentle, tse di nang le ngwaga o le mongwe e le setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha.+  Lo ntshe kwanyana e tonanyana mo mosong, mme kwanyana e nngwe e tonanyana lo e ntshe ka lotlatlana,*+  mmogo le bupi jo bo boleta jwa kilogerama e ka nna nngwe* jo bo tlhakantsweng le leokwane la selekanyo sa litara* e le nngwe, e le setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka.+  Ke setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha,+ se se neng sa tlhomiwa kwa Thabeng ya Sinai e le lonko lo lo itumedisang,* setlhabelo se se dirwang ka molelo se se yang kwa go Jehofa,  mmogo le setlhabelo sa sone sa senô, litara e le nngwe, e ntshiwe nako le nako fa go ntshiwa kwanyana e tonanyana.+ Lo tshele bojalwa mo lefelong le le boitshepo e le setlhabelo sa senô se se yang kwa go Jehofa.  Mme lo ntshe kwanyana e nngwe e tonanyana ka lotlatlana.* Lo e ntshe le setlhabelo se se tshwanang le sa mo mosong le setlhabelo sa sone sa senô se se tshwanang, e le setlhabelo se se dirwang ka molelo e le lonko lo lo itumedisang* lo lo yang kwa go Jehofa.+  “‘Le fa go ntse jalo, ka letsatsi la Sabata,+ go ntshiwe dikwanyana tse ditonanyana di le pedi tse di itekanetseng sentle tse di nang le ngwaga o le mongwe le bupi jo bo boleta jwa dikilogerama di ka nna pedi jo bo tlhakantsweng le leokwane e le setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka, mmogo le setlhabelo sa sone sa senô. 10  Seno ke setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka Sabata, mmogo le setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha le setlhabelo sa sone sa senô.+ 11  “‘Kwa tshimologong ya kgwedi nngwe le nngwe* lo ntshetse Jehofa setlhabelo se se fisiwang ka dipowana di le pedi, phelefu e le nngwe le dikwanyana tse ditonanyana di le supa tse di itekanetseng sentle nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe+ 12  le bupi jo bo boleta jwa dikilogerama di ka nna tharo le halofo jo bo tlhakantsweng le leokwane e le setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka+ se se ntshiwang le poo nngwe le nngwe, le bupi jo bo boleta jwa dikilogerama di ka nna pedi jo bo tlhakantsweng le leokwane, e le setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka se se ntshiwang le phelefu e le nngwe+ 13  le bupi jo bo boleta jwa kilogerama e ka nna nngwe jo bo tlhakantsweng le leokwane e le setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka se se ntshiwang le kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana, e le setlhabelo se se fisiwang, lonko lo lo itumedisang,*+ setlhabelo se se dirwang ka molelo se se yang kwa go Jehofa. 14  Mme ditlhabelo tsa tsone tsa senô e nne beine ya dilitara tse pedi e e ntshiwang le poo+ mme litara e le nngwe e ntshiwe le phelefu+ mme litara e nngwe e ntshiwe le kwanyana e tonanyana.+ Seno ke setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang kgwedi nngwe le nngwe mo ngwageng otlhe. 15  Gape, go ntshiwe potsane e le nngwe e le setlhabelo sa boleo se se yang kwa go Jehofa kwantle ga setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha mmogo le setlhabelo sa sone sa senô. 16  “‘Mo kgweding ya ntlha, ka letsatsi la bo14 la kgwedi eo, e tla nna Tlolaganyo ya ga Jehofa.+ 17  Mme mo letsatsing la bo15 la kgwedi eo, go tla nna le moletlo. Go tla jewa senkgwe se se se nang sebediso malatsi a le supa.+ 18  Mo letsatsing la ntlha go tla nna le kopano e e boitshepo. Ga lo a tshwanela go dira tiro epe fela e e boima. 19  Mme lo ntshetse Jehofa setlhabelo se se fisiwang se se dirwang ka molelo ka dipowana di le pedi, phelefu e le nngwe le dikwanyana di le supa tse ditonanyana nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe. Lo ntshe diphologolo tse di itekanetseng sentle.+ 20  Lo di ntshe le ditlhabelo tsa tsone tsa dijo tsa ditlhaka tsa bupi jo bo boleta jo bo tlhakantsweng le leokwane,+ dikilogerama di ka nna tharo le halofo di ntshiwe le poo mme dikilogerama di ka nna pedi di ntshiwe le phelefu. 21  Kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse supa tse ditonanyana, lo e ntshe le kilogerama e ka nna nngwe, 22  mmogo le podi e le nngwe ya setlhabelo sa boleo gore lo itshwarelwe maleo. 23  Lo di ntshe kwantle ga setlhabelo se se fisiwang sa mo mosong, e leng setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha. 24  Lo di ntshe ka tsela e e tshwanang letsatsi le letsatsi malatsi a le supa e le dijo,* setlhabelo se se dirwang ka molelo e le lonko lo lo itumedisang* lo lo yang kwa go Jehofa. Se ntshiwe mmogo le setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha le setlhabelo sa sone sa senô. 25  Mo letsatsing la bosupa lo tshware kopano e e boitshepo.+ Ga lo a tshwanela go dira tiro epe fela e e boima.+ 26  “‘Mo letsatsing la maungo a a buduleng pele,+ fa lo ntshetsa Jehofa setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka tse disha,+ lo tshware kopano e e boitshepo mo moletlong wa lona wa dibeke.+ Ga lo a tshwanela go dira tiro epe fela e e boima.+ 27  Lo ntshe setlhabelo se se fisiwang ka dipowana di le pedi, phelefu e le nngwe le dikwanyana tse ditonanyana di le supa nngwe le nngwe e na le ngwaga o le mongwe,+ e le lonko lo lo itumedisang* lo lo yang kwa go Jehofa, 28  mme lo ntshe setlhabelo sa sone sa dijo tsa ditlhaka sa bupi jo bo boleta jo bo tlhakantsweng le leokwane, dikilogerama di ka nna tharo le halofo di ntshiwe le poo nngwe le nngwe, dikilogerama di ka nna pedi di ntshiwe le phelefu e le nngwe, 29  kilogerama e ka nna nngwe e ntshiwe le kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse supa tse ditonanyana, 30  mmogo le potsane e le nngwe gore lo itshwarelwe maleo.+ 31  Lo di ntshe kwantle ga setlhabelo se se fisiwang se se ntshiwang ka metlha le setlhabelo sa sone sa dijo tsa ditlhaka. E nne diphologolo tse di itekanetseng sentle,+ mmogo le ditlhabelo tsa tsone tsa senô.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”
Seheb., “fa gare ga maitseboa a mabedi.”
Seheb., “jwa nngwesomeng (1/10) ya ifa.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “sa nngwennêng (1/4) ya hine.” Bona Dintlha B14.
Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”
Seheb., “fa gare ga maitseboa a mabedi.”
Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”
Seheb., “ya dikgwedi tsa lona.”
Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”
Seheb., “senkgwe.”
Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”
Kgotsa “monate; ritibatsang.” Seheb., “lapolosang.”