Levitico 20:1-27

  • Pagsamba kay Molec; espiritismo (1-6)

  • Maging banal at igalang ang mga magulang (7-9)

  • Kamatayan para sa imoral na pagtatalik (10-21)

  • Maging banal para manatili sa lupain (22-26)

  • Dapat patayin ang mga espiritista (27)

20  Sinabi pa ni Jehova kay Moises:  “Sabihin mo sa mga Israelita, ‘Sinumang Israelita at sinumang dayuhang naninirahan sa Israel na magbigay ng supling niya kay Molec ay dapat patayin.+ Babatuhin siya ng mga tao sa lupain hanggang sa mamatay siya.  Itatakwil ko ang* taong iyon, at papatayin ko siya, dahil ibinigay niya kay Molec ang ilan sa supling niya at pinarumi ang aking banal na lugar+ at nilapastangan ang aking banal na pangalan.  Kung magbulag-bulagan ang mga tao sa lupain sa ginawa ng taong iyon nang ibigay niya kay Molec ang supling niya at hindi nila siya patayin,+  ako mismo ang kikilos laban sa* taong iyon at sa pamilya niya.+ Papatayin ko siya at ang lahat ng sumama sa kaniya sa pagsamba* kay Molec.  “‘Kung maging di-tapat* sa akin ang isang tao dahil humingi siya ng tulong sa mga espiritista+ at sa mga manghuhula,+ itatakwil ko ang* taong iyon at papatayin.+  “‘Dapat kayong manatiling malinis at maging banal,+ dahil ako ang Diyos ninyong si Jehova.  Dapat ninyong sundin ang mga batas ko at tuparin ang mga iyon.+ Akong si Jehova ang nagpapabanal sa inyo.+  “‘Kung may sinuman na sumumpa sa kaniyang ama o ina, dapat siyang patayin.+ Dahil isinumpa niya ang kaniyang ama o ina, siya ang dahilan ng sarili niyang kamatayan.* 10  “‘Ito naman ang dapat gawin sa lalaking nangalunya sa asawa ng ibang lalaki: Ang lalaking nangalunya sa asawa ng kapuwa niya ay dapat patayin, ang lalaki at babaeng nangalunya.+ 11  Ang isang lalaking sumiping sa asawa ng kaniyang ama ay naglagay sa ama niya sa kahihiyan.*+ Silang dalawa ay dapat patayin. Sila ang dahilan ng sarili nilang kamatayan.* 12  Kung sumiping ang isang lalaki sa manugang niyang babae, silang dalawa ay dapat patayin. Lumabag sila sa kung ano ang likas. Sila ang dahilan ng sarili nilang kamatayan.*+ 13  “‘Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang lalaki kung paanong sumisiping ang isa sa isang babae, silang dalawa ay nakagawa ng kasuklam-suklam na bagay.+ Dapat silang patayin. Sila ang dahilan ng sarili nilang kamatayan.* 14  “‘Kung maging asawa ng isang lalaki ang isang babae at sipingan din niya ang ina nito, iyon ay mahalay na paggawi.*+ Dapat nila siyang sunugin pati ang mag-ina,+ para hindi magpatuloy ang mahalay na paggawi sa gitna ninyo. 15  “‘Kung makipagtalik ang isang lalaki sa isang hayop, dapat siyang patayin, at dapat ninyong patayin ang hayop.+ 16  Kung lumapit ang isang babae sa anumang hayop para makipagtalik dito,+ papatayin mo ang babae at ang hayop. Dapat silang patayin. Sila ang dahilan ng sarili nilang kamatayan.* 17  “‘Kung makipagtalik ang isang lalaki sa kapatid niyang babae, na anak ng kaniyang ama o ina, at makita niya ang kahubaran nito at makita nito ang kahubaran niya, iyon ay kahiya-hiya.+ Dapat silang patayin sa harap ng bayan. Inilagay niya sa kahihiyan ang* kapatid niyang babae. Mananagot siya dahil sa kasalanan niya. 18  “‘Kung makipagtalik ang isang lalaki sa isang babaeng nireregla, inihantad nila ang pagdurugo ng babae.+ Silang dalawa ay dapat patayin. 19  “‘Huwag kang makikipagtalik sa kapatid na babae ng iyong ina o ama, dahil sa paggawa nito ay inilalagay mo sa kahihiyan ang isang kadugo.+ Mananagot sila dahil sa kasalanan nila. 20  Ang isang lalaking sumiping sa asawa ng tiyo niya ay naglagay sa tiyo niya sa kahihiyan.*+ Mananagot sila dahil sa kasalanan nila. Mamamatay silang walang anak. 21  Kung kunin ng isang lalaki ang asawa ng kapatid niyang lalaki, iyon ay kasuklam-suklam.+ Inilagay niya sa kahihiyan ang* kapatid niyang lalaki. Hindi sila magkakaanak. 22  “‘Dapat ninyong sundin ang lahat ng aking batas at hudisyal na pasiya+ at tuparin ang mga iyon,+ para hindi kayo isuka ng lupain kung saan ko kayo dadalhin para manirahan.+ 23  Huwag kayong susunod sa mga batas ng mga bansang palalayasin ko sa harap ninyo;+ dahil ginawa nila ang lahat ng ito at kinamumuhian ko sila.+ 24  Kaya sinabi ko sa inyo: “Kukunin ninyo ang lupain nila, at ibibigay ko iyon sa inyo bilang pag-aari, isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ Ako ang Diyos ninyong si Jehova, na nagbukod sa inyo mula sa mga bayan.”+ 25  Dapat na alam ninyo ang pagkakaiba ng malinis at maruming hayop at ng marumi at malinis na ibon;+ huwag ninyong gagawing kasuklam-suklam ang inyong sarili dahil sa hayop o ibon o anumang gumagapang sa lupa na ibinukod ko para ituring ninyong marumi.+ 26  Dapat kayong maging banal sa harap ko, dahil akong si Jehova ay banal,+ at ibinubukod ko kayo mula sa mga bayan para maging akin.+ 27  “‘Sinumang lalaki o babae na isang espiritista o manghuhula ay dapat patayin.+ Babatuhin sila ng bayan hanggang sa mamatay sila. Sila ang dahilan ng sarili nilang kamatayan.’”*

Talababa

Lit., “Ang mukha ko ay magiging laban sa.”
Lit., “ang mukha ko ay magiging laban sa.”
O “pagsasagawa ng prostitusyon.”
O “Kung magkasala ng espirituwal na prostitusyon.”
Lit., “ang mukha ko ay magiging laban sa.”
Lit., “ang sarili niyang dugo ay nasa kaniya.”
Lit., “naghantad sa kahubaran ng ama niya.”
Lit., “Ang sarili nilang dugo ay nasa kanila.”
Lit., “Ang sarili nilang dugo ay nasa kanila.”
Lit., “Ang sarili nilang dugo ay nasa kanila.”
O “kahiya-hiyang paggawi; kalaswaan.”
Lit., “Ang sarili nilang dugo ay nasa kanila.”
Lit., “Inihantad niya ang kahubaran ng.”
Lit., “naghantad sa kahubaran ng tiyo niya.”
Lit., “Inihantad niya ang kahubaran ng.”
Lit., “Ang sarili nilang dugo ay nasa kanila.”