Yoshua 10:1-43

  • Israeli wanasaidia Wagibeoni (1-7)

  • Yehova anapigania Israeli (8-15)

    • Mvua ya majiwe inanyeshea maadui wenye kukimbia (11)

    • Jua linasimama bila kutikisika (12-14)

  • Wafalme tano wenye kushambulia wanauawa (16-28)

  • Miji ya eneo la kusini inakamatwa (29-43)

10  Wakati tu Mufalme Adoni-sedeki wa Yerusalemu alisikia kuwa Yoshua amekamata Ai na kuuharibu, na kutendea Ai na mufalme wake+ kama vile alitendea Yeriko na mufalme wake,+ na namna wakaaji wa Gibeoni walifanya amani pamoja na Israeli+ na kuendelea kukaa kati yao,  akaogopa sana,+ kwa sababu Gibeoni ulikuwa muji mukubwa kama vile miji ya kifalme. Ulikuwa mukubwa kuliko Ai,+ na wanaume wake wote walikuwa wapiganaji-vita.  Basi Adoni-sedeki mufalme wa Yerusalemu akatuma ujumbe huu kwa Hohamu mufalme wa Hebroni,+ kwa Piramu mufalme wa Yarmuti, kwa Yafia mufalme wa Lakishi, na kwa Debiri mufalme wa Egloni:+  “Mukuje munisaidie, na tushambulie Gibeoni, kwa sababu amefanya amani pamoja na Yoshua na Waisraeli.”+  Kwa hiyo wafalme tano (5) wa Waamori+—mufalme wa Yerusalemu, mufalme wa Hebroni, mufalme wa Yarmuti, mufalme wa Lakishi, na mufalme wa Egloni—wakakusanyika pamoja na majeshi yao, na wakaenda kupiga kambi ili kupigana na Gibeoni.  Kisha watu wa Gibeoni wakatuma ujumbe kwa Yoshua katika kambi kule Gilgali:+ “Usituache* sisi watumwa wako.+ Kuja haraka! Utuokoe na utusaidie! Wafalme wote wa Waamori wa eneo lenye milima wamekusanyika ili kupigana na sisi.”  Basi Yoshua akapanda kutoka Gilgali pamoja na wanaume wote wa vita na wapiganaji-vita wenye nguvu.+  Kisha Yehova akamuambia Yoshua: “Usiwaogope,+ kwa maana nimewatia katika mukono wako.+ Hakuna mutu kati yao mwenye atakushinda.”+  Mara moja Yoshua akawatokea kisha kutembea usiku wote kutoka Gilgali. 10  Yehova akawavuruga mbele ya Israeli,+ na Israeli wakaua wengi kati yao kule Gibeoni, wakawafuatilia kupitia mupando wa Bet-horoni na wakawapiga na kuwaua mupaka Azeka na Makeda. 11  Wakati walikuwa wanakimbia Israeli kwenye muteremuko wa Bet-horoni, Yehova alifanya mvua ya majiwe makubwa kutoka mbinguni inyeshe juu yao mupaka kufikia Azeka, na wakakufa. Kwa kweli, wenye walikufa kwa majiwe hayo walikuwa wengi kupita wenye Waisraeli waliua kwa upanga. 12  Ilikuwa wakati huo, siku Yehova aliondoa Waamori mbele ya macho ya Waisraeli, ndipo Yoshua alimuambia Yehova mbele ya Israeli: “Jua, simama bila kutikisika+ juu ya Gibeoni,+ Na mwezi, juu ya Bonde* la Aiyaloni.” 13  Basi jua likasimama bila kutikisika na mwezi ukasimama mupaka wakati taifa la Israeli lililipiza kisasi juu ya maadui wake. Je, habari hii haikuandikwa katika kitabu cha Yashari?+ Jua lilisimama bila kutikisika katikati ya mbingu na halikufanya haraka kushuka karibu siku muzima. 14  Hakuna siku yenye imekuwa kama hiyo, ikuwe mbele ao kisha siku hiyo, yenye Yehova alisikiliza sauti ya mwanadamu,+ kwa maana Yehova alikuwa anapigania Israeli.+ 15  Kisha, Yoshua na Israeli wote wakarudia katika kambi kule Gilgali.+ 16  Wakati huo, wale wafalme tano (5) wakakimbia na kujificha katika pango kule Makeda.+ 17  Kisha Yoshua akaambiwa: “Wale wafalme tano (5) wamepatikana wakiwa wamejificha katika pango kule Makeda.”+ 18  Basi Yoshua akasema: “Muviringishe majiwe makubwa kwenye kinywa cha pango hilo na mutie pale walinzi. 19  Lakini ninyi wengine musisimame. Mufuatilie maadui wenu na kuwapiga kutokea nyuma.+ Musiwaache waingie katika miji yao, kwa maana Yehova Mungu wenu amewatia katika mikono yenu.” 20  Kisha Yoshua na Waisraeli kumaliza kuua wengi kati ya watu hao, kufikia kuwamaliza kabisa isipokuwa watu kidogo wenye waliponyoka na kuingia katika miji yenye ngome, 21  watu wote wakarudia salama kwa Yoshua kwenye kambi kule Makeda. Hakuna mwenye alipima kusema neno lolote* juu ya Waisraeli. 22  Kisha Yoshua akasema: “Mufungue kinywa cha pango, mutoshe inje wale wafalme tano (5) na muwalete kwangu.” 23  Basi wakatosha wafalme hao tano (5) katika pango na kuwaleta kwake: mufalme wa Yerusalemu, mufalme wa Hebroni, mufalme wa Yarmuti, mufalme wa Lakishi, na mufalme wa Egloni.+ 24  Wakati walimuletea Yoshua wafalme hao, akaita wanaume wote wa Israeli na kuambia makamanda wa wanaume wa vita wenye walienda naye: “Mukuje. Mukanyange wafalme hawa nyuma ya shingo.” Basi wakakuja na kuwakanyanga nyuma ya shingo.+ 25  Halafu Yoshua akawaambia: “Musiogope wala kuwa na hofu.+ Mukuwe hodari na wenye nguvu, kwa maana ni hivi Yehova atatendea maadui wenu wote wenye munapigana nao.”+ 26  Kisha Yoshua akawapiga na kuwaua, akawatundika kwenye miti tano (5), na wakabakia wenye kutundikwa kwenye miti hiyo mupaka mangaribi. 27  Na wakati jua lilishuka, Yoshua akaagiza wawashushe kutoka kwenye miti+ na kuwatupa katika pango lenye walikuwa wamejificha ndani. Kisha majiwe makubwa yakatiwa kwenye kinywa cha pango hilo, na yangali mupaka leo hii. 28  Yoshua akakamata muji wa Makeda+ siku hiyo na kuua wakaaji wake kwa upanga. Akaua mufalme wake na kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake, hakuna mwenye aliokoka.+ Alimutendea mufalme wa Makeda+ kama vile alikuwa amemutendea mufalme wa Yeriko. 29  Basi Yoshua na Israeli wote wakatoka Makeda na kuenda kupigana na Libna.+ 30  Yehova akatia pia muji huo na mufalme wake+ katika mukono wa Israeli, wakapiga muji huo kwa upanga na kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake, hakuna mwenye aliokoka. Kwa hiyo wakamutendea mufalme wake kama vile walikuwa wamemutendea mufalme wa Yeriko.+ 31  Kisha Yoshua na Israeli wote wakatoka Libna na kuenda Lakishi,+ wakapiga kambi kule na kupigana nao. 32  Yehova akatia muji wa Lakishi katika mukono wa Waisraeli, na wakaukamata siku ya pili. Wakapiga muji huo kwa upanga na kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake,+ kama vile walikuwa wametendea Libna. 33  Kisha Horamu mufalme wa Gezeri+ akaenda kumusaidia Lakishi, lakini Yoshua akamuua yeye na watu wake wote, hakuna mwenye aliokoka. 34  Basi Yoshua na Israeli wote wakatoka Lakishi na kuenda Egloni,+ wakapiga kambi kule na kupigana nao. 35  Wakaukamata siku hiyo na kuupiga kwa upanga. Wakaharibu kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake siku hiyo, kama vile walikuwa wametendea Lakishi.+ 36  Kisha Yoshua na Israeli wote wakatoka Egloni na kupanda Hebroni+ na kupigana nao. 37  Wakaukamata na kuupiga kwa upanga, na pia mufalme wake, miji yake, na kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake, hakuna mwenye aliokoka. Yoshua aliuharibu na kuharibu kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake, kama vile alikuwa amemutendea Egloni. 38  Mwishowe Yoshua na Israeli wote wakageuka na kuenda Debiri+ na kupigana nao. 39  Akakamata muji huo, mufalme wake, na miji yake yote, na wakaipiga kwa upanga, wakaharibu kila mutu mwenye alikuwa* ndani yake,+ hakuna mwenye aliokoka.+ Alitendea Debiri na mufalme wake kama vile alikuwa ametendea Hebroni na pia Libna na mufalme wake. 40  Yoshua alishinda inchi yote ya eneo lenye milima, Negebu, Shefela,+ na miteremuko, na wafalme wao wote, hakuna mwenye aliokoka; aliharibu kila kitu chenye kupumua,+ kama vile Yehova Mungu wa Israeli alikuwa ameamuru.+ 41  Yoshua aliwashinda kuanzia Kadesh-barnea+ mupaka Gaza+ na inchi yote ya Gosheni+ mupaka Gibeoni.+ 42  Yoshua alikamata wafalme hao wote na inchi zao kwa wakati mumoja, kwa sababu Yehova Mungu wa Israeli ndiye alikuwa anapigania Israeli.+ 43  Basi Yoshua na Israeli wote wakarudia katika kambi kule Gilgali.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “Usiregeze mukono wako kutoka kwa.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Tnn., “kunoa ulimi wake.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”
Ao “kila nafsi yenye ilikuwa.”