Yoshua 1:1-18

  • Yehova anamutia Yoshua moyo (1-9)

    • Soma Sheria kwa sauti ya chini (8)

  • Matayarisho ya kuvuka Yordani (10-18)

1  Kisha kifo cha Musa mutumishi wa Yehova, Yehova alimuambia Yoshua*+ mwana wa Nuni, mutumishi+ wa Musa:  “Musa mutumishi wangu amekufa.+ Sasa simama, vuka Muto Yordani, wewe na watu hawa wote, na muingie katika inchi yenye ninapatia watu wa Israeli.+  Nitawapatia kila mahali kwenye mutakanyanga, kama vile nilimuahidi Musa.+  Eneo lenu litaanzia kwenye jangwa mupaka Lebanoni na mupaka kwenye ule muto mukubwa, Efrati⁠—inchi yote ya Wahiti+—na mupaka kwenye Bahari Kubwa,* upande wa mangaribi.*+  Hakuna mwenye atakushinda siku zote za maisha yako.+ Nitakuwa pamoja na wewe kama vile nilikuwa pamoja na Musa.+ Sitakutupa wala kukuacha.+  Ukuwe hodari na mwenye nguvu,+ kwa sababu ni wewe utafanya watu hawa wariti inchi yenye niliapia mababu zao kuwa nitawapatia.+  “Ila tu ukuwe hodari na mwenye nguvu sana, na ufuate kwa uangalifu Sheria yote yenye Musa mutumishi wangu alikuamuru. Usiiache kwa kuenda kuume wala kushoto,+ ili utende kwa hekima kila mahali kwenye unaenda.+  Kitabu hiki cha Sheria kisitoke katika kinywa chako,+ na unapaswa kukisoma kwa sauti ya chini* muchana na usiku, ili ufuate kwa uangalifu mambo yote yenye kuandikwa ndani;+ ukifanya vile, njia yako itakuwa na matokeo ya muzuri na utatenda kwa hekima.+  Je, sikukuamuru wewe? Ukuwe hodari na mwenye nguvu. Usitetemeke wala kuogopa, kwa maana Yehova Mungu wako iko* pamoja na wewe kila mahali kwenye unaenda.”+ 10  Kisha Yoshua akaamuru maofisa wa watu: 11  “Mupite katika kambi yote na muamuru watu, ‘Mutayarishe chakula, kwa sababu kisha siku tatu (3) mutavuka Yordani ili kuingia na kukamata inchi yenye Yehova Mungu wenu anawapatia ikuwe yenu.’”+ 12  Kisha Yoshua akaambia watu wa kabila la Rubeni, Gadi, na nusu ya kabila la Manase: 13  “Mukumbuke maneno yenye Musa mutumishi wa Yehova aliwaamuru:+ ‘Yehova Mungu wenu anawapatia pumuziko na amewapatia inchi hii. 14  Bibi zenu, watoto wenu, na mifugo yenu, watakaa katika inchi yenye Musa amewapatia upande huu* wa Yordani,+ lakini ninyi wote wapiganaji-vita wenye nguvu+ munapaswa kuvuka mukiwa mumejipanga kwa ajili ya vita mbele ya ndugu zenu.+ Munapaswa kuwasaidia 15  mupaka wakati Yehova atapatia ndugu zenu pumuziko, kama vile amewapatia ninyi, nao pia wakamate inchi yenye Yehova Mungu wenu anawapatia. Kisha murudie kukamata inchi yenu yenye Musa mutumishi wa Yehova aliwapatia upande wa mashariki wa Yordani.’”+ 16  Wakamujibu Yoshua: “Tutafanya mambo yote yenye umetuamuru, na tutaenda kila mahali kwenye utatutuma.+ 17  Kama vile tulimusikiliza Musa katika mambo yote, ni vile tutakusikiliza. Lakini tu Yehova Mungu wako akuwe pamoja na wewe kama vile alikuwa pamoja na Musa.+ 18  Kila mutu mwenye ataasi agizo lako na mwenye hatatii maneno yako atauawa.+ Lakini tu ukuwe hodari na mwenye nguvu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “Yehoshua,” maana yake “Yehova Ni Wokovu.”
Ni kusema, Mediterania.
Ao “kuelekea upande jua linashukia.”
Ao “kufikiri sana juu yake.”
Ao “eko.”
Ni kusema, upande wa mashariki.