Mika 4:1-13

  • Mulima wa Yehova utainuliwa (1-5)

    • Panga zitakuwa majembe (3)

    • “Tutatembea katika jina la Yehova” (5)

  • Sayuni yenye imerudishwa itafanywa imara (6-13)

4  Katika kipindi cha mwisho cha zile siku,* Mulima wa nyumba ya Yehova+ Utawekwa imara kabisa kwenye kichwa cha milima, Na utainuliwa juu ya vilima, Na vikundi vya watu vitamiminika kule.+   Na mataifa mengi yataenda na kusema: “Mukuje, tupande kwenye mulima wa Yehova Na kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo.+ Atatufundisha njia zake, Na tutatembea katika njia zake.” Kwa maana sheria itatoka* Sayuni, Na neno la Yehova litatoka Yerusalemu.   Atafanya hukumu kati ya vikundi vingi vya watu+ Na kunyoosha* mambo kuhusu mataifa yenye nguvu yenye kuwa mbali. Watafua panga zao kuwa majembe Na mikuki yao kuwa miundu.*+ Taifa halitainua upanga juu ya taifa, Wala hawatajifunza vita tena.+   Watakaa,* kila mutu chini ya muzabibu wake na chini ya muti wake wa tini,+ Na hakuna mutu mwenye atawaogopesha,+ Kwa maana kinywa cha Yehova wa majeshi kimesema.   Kwa maana vikundi vya watu vitatembea, kila mutu katika jina la mungu wake, Lakini sisi tutatembea katika jina la Yehova Mungu wetu+ milele na milele.   “Katika siku hiyo,” ni vile Yehova anasema, “Nitakusanya ule mwenye alikuwa anatembea kwa kukokota muguu,* Na kukusanya mwenye kutawanyika,+ Pamoja na wale wenye nilitendea kwa ukali.   Ule mwenye alikuwa anatembea kwa kukokota muguu* nitamufanya kuwa baki,+ Na ule mwenye alikuwa amepelekwa mbali nitamufanya kuwa taifa lenye nguvu;+ Na Yehova atakuwa mufalme juu yao kwenye Mulima Sayuni, Kuanzia sasa na milele.   Sasa wewe, Ee munara wa kundi, Kilima cha binti ya Sayuni,+ Utakuja kwako, ndiyo, utawala wa kwanza* utakuja kwako,+ Ufalme wa binti ya Yerusalemu.+   Sasa sababu gani unalalamika kwa sauti kubwa? Je, hauna mufalme, Ao mushauri wako ameangamia, Na hivyo maumivu yamekushika kama mwanamuke mwenye kuzaa?+ 10  Ukuwe katika maumivu makali na ulie kwa maumivu, Ee binti ya Sayuni, Kama mwanamuke mwenye kuzaa, Kwa kuwa sasa utatoka katika muji na kukaa katika mashamba. Utaenda mupaka Babiloni,+ Na utakombolewa kule;+ Kule Yehova atakununua tena kutoka katika mukono wa maadui wako.+ 11  Sasa mataifa mengi yatakusanyika ili kukushambulia; Yatasema, ‘Muache achafuliwe, Na muache macho yetu yaone namna jambo hili litapata Sayuni.’ 12  Lakini hawajue mawazo ya Yehova, Hawaelewe kusudi* lake; Kwa maana atawakusanya kwenye kiwanja cha kupigia-pigia nafaka kama nafaka yenye imetoka kuvunwa. 13  Simama na upige-pige nafaka, Ee binti ya Sayuni;+ Kwa maana nitabadilisha pembe zako kuwa chuma, Na nitabadilisha kwato* zako kuwa shaba, Na utaponda-ponda vikundi vingi vya watu.+ Utamutolea Yehova faida yao yenye haiko ya haki, Na mali zao utazipatia Bwana wa kweli wa dunia yote.”+

Maelezo ya Chini

Ao “Katika siku za mwisho.”
Ao “agizo litatoka.”
Ao “kurekebisha.”
Mundu ni kisu chenye kujikunja chenye kinatumiwa ili kuvuna.
Ao “Wataishi.”
Ao “anachechemea.”
Ao “anachechemea.”
Ao “zamani.”
Ao “shauri.”
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.