Ya Pili kwa Wakorinto 12:1-21

  • Maono ya Paulo (1-7a)

  • “Mwiba katika mwili” wa Paulo (7b-10)

  • Paulo haiko mudogo kuliko mitume wenye kujiona kuwa wazuri zaidi (11-13)

  • Hangaiko la Paulo juu ya Wakorinto (14-21)

12  Lazima nijisifu. Haina faida, lakini sasa nitasema juu ya maono ya miujiza+ na ufunuo wa Bwana.+  Ninajua mutu mumoja katika umoja na Kristo mwenye miaka kumi na ine (14) yenye ilipita​—kama ni katika mwili ao inje ya mwili, mimi sijue; Mungu anajua​—alichukuliwa mupaka kwenye mbingu ya tatu (3).  Ndiyo, ninamujua mutu wa namna hiyo​—kama ni katika mwili ao bila mwili, mimi sijue; Mungu anajua​—  mwenye alichukuliwa kuingia katika paradiso na akasikia maneno yenye hayawezi kusemwa na yenye mutu haruhusiwe kusema.  Nitajisifu juu ya mutu wa namna hiyo, lakini sitajisifu juu yangu mimi mwenyewe isipokuwa juu ya uzaifu wangu.  Kwa maana hata kama ninataka kujisifu, sitakuwa mutu mwenye hana akili, kwa maana nitasema kweli. Lakini ninajizuia kufanya vile, ili mutu yeyote asinisifu zaidi ya mambo yenye anaona kwangu ao kusikia kutoka kwangu,  kwa sababu tu nimepokea ufunuo huo wa ajabu. Ili nisijiinue sana, nilipewa mwiba katika mwili,+ malaika wa Shetani, aendelee kunipiga kofi,* kusudi nisijiinue sana.  Mara tatu (3) nilimuomba Bwana juu ya jambo hili, kwamba liondoke kwangu.  Lakini akaniambia: “Fazili zangu zenye hazistahiliwe zinakutosha, kwa maana nguvu zangu zinakamilishwa katika uzaifu.”+ Kwa furaha zaidi, basi, nitajisifu juu ya uzaifu wangu, ili nguvu za Kristo zibakie juu yangu kama hema. 10  Basi ninapendezwa na uzaifu, na matusi, na nyakati za uhitaji, na mateso na magumu, kwa ajili ya Kristo. Kwa maana wakati niko muzaifu, ndio wakati ninakuwa na nguvu.+ 11  Nimekuwa mutu mwenye hana akili. Mulinilazimisha kuwa vile, kwa maana ninyi ndio mulipaswa kunipendekeza. Kwa maana hata katika jambo moja sikukuwa mudogo kuliko mitume wenu wenye kujiona kuwa wazuri zaidi, hata kama mimi siko kitu.+ 12  Kwa kweli, alama za mutume zilitokezwa katikati yenu kwa uvumilivu mukubwa,+ na kwa alama na maajabu na matendo yenye nguvu.+ 13  Kwa maana ni kwa njia gani mulipendelewa kidogo kuliko makutaniko mengine, isipokuwa kwamba mimi mwenyewe sikukuwa muzigo kwenu?+ Munisamehe kosa hili kwa fazili. 14  Muangalie! Hii ni mara ya tatu (3) yenye niko tayari kuja kwenu, na sitakuwa muzigo. Kwa maana ninatafuta, hapana vitu vyenu,+ lakini ninyi; kwa maana watoto+ hawatazamiwe kuweka akiba kwa ajili ya wazazi wao, lakini wazazi kwa ajili ya watoto wao. 15  Kwa maana kwa upande wangu, nitatoa kila kitu kwa furaha zaidi na nitatumiwa kabisa kwa ajili yenu.*+ Kama ninawapenda ninyi sana hivyo, je, mimi nipendwe kidogo? 16  Lakini hata ikuwe namna gani, mimi sikukuwa muzigo kwenu.+ Hata hivyo, ninyi munasema, nilikuwa “mujanja” na niliwashika “kwa udanganyifu.” 17  Sikujipatia faida kutoka kwenu kupitia mutu yeyote kati ya wale wenye nilituma kwenu, haiko vile? 18  Nilimuomba Tito na nikamutuma ule ndugu pamoja naye. Tito hakutafuta faida yoyote kutoka kwenu, haiko vile?+ Tulitembea katika roho ileile, haiko vile? Katika hatua zilezile, haiko vile? 19  Je, mulikuwa munawaza kwamba wakati huu wote tulikuwa tunajitetea kwenu? Tunasema mbele ya Mungu katika umoja na Kristo. Lakini wapendwa, mambo yote yenye tunafanya ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. 20  Kwa maana ninaogopa kwamba kwa njia fulani wakati nitafika, pengine sitawakuta ninyi mukiwa vile ninataka na mimi sitakuwa vile munataka nikuwe, lakini tofauti na hilo, pengine kuko mizozo, wivu, milipuko ya kasirani, migawanyiko, kusemana mubaya, kusemana kwa sauti ya chini-chini,* kujivuna kwa kiburi, na muvurugo. 21  Pengine wakati nitakuja tena, Mungu wangu anaweza kuninyenyekeza mbele yenu, na ninaweza kuomboleza juu ya wengi kati ya wale wenye pale mwanzo walitenda zambi lakini hawakutubu uchafu wao na uasherati* na mwenendo mupotovu wa bila haya* wenye wametenda.

Maelezo ya Chini

Ao “aendelee kunipiga.”
Ao “ya nafsi zenu.”
Ao “porojo.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mwenendo wa bila haya.” Kigiriki a·selʹgei·a. Angalia Maana ya Maneno.