Ya Pili kwa Wakorinto 11:1-33

  • Paulo na mitume wenye kujiona kuwa wazuri zaidi (1-15)

  • Shida zenye Paulo alipambana nazo akiwa mutume (16-33)

11  Ningependa munivumilie katika kukosa akili kidogo. Lakini kwa kweli, munanivumilia!  Kwa maana niko na wivu juu yenu kwa wivu wenye kutoka kwa Mungu,* kwa maana mimi mwenyewe niliwaahidi ninyi katika ndoa kwa bwana mumoja ili niwatoe kwa Kristo,+ mukiwa bikira mwenye kuwa na mwenendo safi.*  Lakini ninaogopa kwamba kwa njia fulani, kama vile nyoka alimushawishi Eva kwa werevu wake,+ pengine akili zenu zinaweza kuharibiwa kutoka kwenye unyoofu wa moyo na mwenendo safi* wenye unamufaa Kristo.+  Kwa maana, kwa kweli, kama mutu fulani anakuja na kuhubiri Yesu mwingine tofauti na ule mwenye tulihubiri, ao kama munapokea roho ingine tofauti na ile yenye mulipokea, ao habari njema ingine tofauti na ile yenye mulikubali,+ munamuvumilia kwa vyepesi.  Kwa maana ninaona kama sijakuwa mudogo kuliko mitume wenu wenye kujiona kuwa wazuri zaidi, hata katika jambo moja.+  Lakini hata kama sina ufundi wa kusema,+ hakika siko vile katika ujuzi; kwa kweli tuliwaonyesha wazi jambo hilo katika kila njia na katika kila jambo.  Ao je, nilifanya zambi kwa kujinyenyekeza ili ninyi muinuliwe, kwa sababu niliwatangazia ninyi habari njema ya Mungu kwa furaha bila kuwaomba kitu?+  Nilinyanganya* makutaniko mengine kwa kupokea vitu* kutoka kwao ili niwatumikie ninyi.+  Na bado, wakati nilikuwa pamoja na ninyi na kuwa katika uhitaji, sikukuwa muzigo kwa mutu yeyote, kwa maana ndugu wenye walitoka Makedonia walinipatia kwa wingi vitu vyenye nilikuwa navyo lazima.+ Ndiyo, katika kila njia nilijizuia nisikuwe muzigo kwenu na nitaendelea kufanya vile.+ 10  Kama vile hakika kweli ya Kristo iko ndani yangu, sitaacha kujisifu+ hivi katika maeneo ya Akaya. 11  Sababu gani? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua ninawapenda. 12  Lakini kile chenye ninafanya nitaendelea kukifanya,+ ili niondoe kisingizio cha wale wenye wanatafuta sababu ya* kuonekana kuwa sawa na sisi katika mambo yenye* wanajisifia. 13  Kwa maana watu wa namna hiyo ni mitume wa uongo, wafanyakazi wadanganyifu, wenye kujifanya wenyewe kuwa mitume wa Kristo.+ 14  Na haishangaze, kwa maana Shetani mwenyewe anaendelea kujifanya kuwa malaika wa mwangaza.+ 15  Kwa hiyo haiko jambo la ajabu kwamba watumishi wake pia wanaendelea kujifanya kuwa watumishi wa haki. Lakini mwisho wao utakuwa kulingana na matendo yao.+ 16  Ninasema tena: Mutu yeyote asiwaze kama mimi sina akili. Lakini hata kama munafikiri vile, basi munikubali kama mutu mwenye hana akili, ili mimi pia nijisifu kidogo. 17  Sasa ninasema, haiko kwa kufuata mufano wa Bwana, lakini kama mutu mwenye hana akili, kwa kujiaminia mwenyewe na kujisifu. 18  Kwa kuwa watu wengi wanajisifu kulingana na mwili,* mimi pia nitajisifu. 19  Kwa kuwa ninyi ni “wenye akili,” munavumilia kwa furaha watu wenye hawana akili. 20  Kwa kweli, munavumilia mutu yeyote mwenye anawafanya ninyi kuwa watumwa, mutu yeyote mwenye anakula vitu vyenu, mutu yeyote mwenye anakamata kwa nguvu kile chenye muko nacho, mutu yeyote mwenye anajitukuza juu yenu, na mutu yeyote mwenye anawapiga ninyi kwenye uso. 21  Ni jambo la haya kwetu kwamba ninasema hivi, kwa kuwa pengine inaweza kuonekana tumetenda kwa uzaifu. Lakini kama wengine wanatenda bila woga—ninasema kwa kukosa akili—mimi pia ninatenda bila woga. 22  Je, wao ni Waebrania? Mimi pia.+ Je, wao ni Waisraeli? Mimi pia. Je, wao ni uzao wa* Abrahamu? Mimi pia.+ 23  Je, wao ni watumishi wa Kristo? Ninajibu kama mwenda-wazimu, mimi ni mutumishi kwa njia kubwa hata zaidi: Nimefanya kazi nyingi zaidi,+ nimefungwa katika gereza mara nyingi zaidi,+ nimepigwa mara nyingi sana, na kukaribia kufa mara nyingi.+ 24  Mara tano (5) nilipigwa na Wayahudi viboko makumi ine (40) kutosha kimoja,+ 25  mara tatu (3) nilipigwa kwa fimbo,+ mara moja nilipigwa majiwe,+ mara tatu nilivunjikiwa mashua,*+ usiku mumoja na muchana mumoja nimekaa katika bahari kubwa; 26  mara nyingi katika safari, katika hatari kutokana na mito, katika hatari kutoka kwa wanyanganyi, katika hatari kutoka kwa watu wangu mwenyewe,+ katika ­hatari ­kutoka kwa mataifa,+ katika hatari za ndani ya muji,+ katika hatari za ndani ya jangwa, katika hatari za bahari, katika hatari kati ya ndugu wa uongo, 27  katika kazi ya jasho na ya taabu, mara nyingi katika kukosa usingizi usiku,+ katika njaa na kiu,+ kukosa chakula mara kwa mara,+ katika baridi na kukosa nguo.* 28  Zaidi ya mambo hayo ya inje, kuko kile chenye kunikaza pia siku kwa siku:* mahangaiko juu ya makutaniko yote.+ 29  Ni nani mwenye iko* muzaifu, na mimi siko muzaifu? Ni nani mwenye amekwazika, na mimi siwake kasirani? 30  Kama ninapaswa kujisifu, nitajisifu juu ya mambo yenye yanaonyesha uzaifu wangu. 31  Mungu na Baba ya Bwana Yesu, Ule mwenye anastahili kusifiwa milele, anajua siseme uongo. 32  Katika Damasko gavana mwenye kuwa chini ya mufalme Areta alikuwa analinda muji wa Wadamasko ili kunikamata, 33  lakini nilishushwa katika kitunga kupitia dirisha kwenye ukuta wa muji,+ na nikaponyoka mikono yake.

Maelezo ya Chini

Tnn., “bidii ya Mungu.”
Ao “bikira safi.”
Ao “usafi.”
Tnn., “Niliiba.”
Ao “musaada.”
Ao “kisingizio cha.”
Ao “cheo chenye.”
Ni kusema, kulingana na mawazo ya wanadamu.
Tnn., “mbegu ya.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tnn., “na katika uchi.”
Ao “kila siku kuko mambo yenye kunikaza.”
Ao “eko.”