Ya Pili kwa Wakorinto 10:1-18

  • Paulo anatetea utumishi wake (1-18)

    • Silaha zetu haziko za kimwili (4, 5)

10  Sasa mimi mwenyewe, Paulo, ninawaomba ninyi kwa upole na fazili za Kristo,+ hata kama mimi ni wa hali ya chini wakati niko katikati yenu uso kwa uso,+ lakini bila woga kuwaelekea ninyi wakati mimi siko pamoja na ninyi.+  Ninaomba kwamba wakati nitakuwa pamoja na ninyi, nisilazimike kuwa bila woga na kuchukua hatua kali zenye ninakusudia juu ya wamoja wenye wanatuona kama vile tunatembea kwa njia ya kimwili.  Kwa maana hata kama tunatembea katika mwili, hatupigane vita kulingana na vile tuko katika mwili.  Kwa maana silaha za vita yetu haziko za kimwili,+ lakini ni zenye nguvu kupitia kwa Mungu+ ili kupindua mambo yenye yametia mizizi kabisa.  Kwa maana tunapindua mawazo na kila jambo lenye liko juu sana lenye limeinuliwa ili kupinga ujuzi wa Mungu,+ na tunakamata mateka kila wazo ili kulifanya limutii Kristo;  na tuko tayari kutoa azabu kwa ajili ya kila tendo la kukosa kutii,+ wakati tu utii wenu wenyewe utakuwa kamili.  Munaangalia mambo kulingana na namna yanaonekana kwa inje. Kama mutu yeyote anajiamini kwamba yeye ni wa Kristo, afikirie tena jambo hili: Kama vile yeye ni wa Kristo, ni vile na sisi pia.  Kwa maana hata kama ninajisifu sana juu ya mamlaka yenye Bwana alitupatia ili tuwajenge ninyi na hapana ili kuwabomoa ninyi,+ mimi sitapatishwa haya.  Kwa maana sitaki kuonekana kama vile ninajaribu kuwaogopesha ninyi kupitia barua zangu. 10  Kwa maana wanasema: “Barua zake ziko na uzito na zenye nguvu, lakini wakati yeye mwenyewe iko* pamoja na sisi kimwili, yeye ni muzaifu na maneno yake ni yenye kuzaraulika.” 11  Mutu kama huyo ajue kwamba mambo yenye tunasema* kupitia barua wakati hatuko pamoja na ninyi, tutayafanya pia* wakati tutakuwa pamoja na ninyi.+ 12  Kwa maana sisi hatupime kujiweka katika kikundi ao kujilinganisha na watu fulani wenye wanajipendekeza wao wenyewe.+ Lakini wakati wanajipima wenyewe kwa wenyewe na kujilinganisha wenyewe kwa wenyewe, hawana uelewaji.+ 13  Hata hivyo, hatutajisifu inje ya mipaka yenye tulipewa, lakini katika mupaka wa eneo lenye Mungu alitupimia,* na akafanya ufike hata mupaka kwenu.+ 14  Kwa kweli, sisi hatuvuke mupaka wetu kama vile hatukuwafikia ninyi, kwa maana tulikuwa wa kwanza kufika mupaka kwenu tukiwa na habari njema juu ya Kristo.+ 15  Hapana, hatujisifu juu ya kazi za mutu mwingine inje ya mipaka yenye tulipewa, lakini tunatumaini kwamba wakati imani yenu inaendelea kuongezeka, mambo yenye tulifanya yataendelea kuongezeka katika eneo letu. Halafu tutazidi hata zaidi, 16  ili tutangaze habari njema katika inchi zenye kuwa mbali na kwenu, na hivyo tusijisifu juu ya mambo yenye yamekwisha kufanywa katika eneo la mutu mwingine. 17  “Lakini ule mwenye kujisifu, ajisifu katika Yehova.”*+ 18  Kwa maana haiko ule mwenye kujipendekeza ndiye anakubaliwa,+ lakini ni ule mwenye Yehova* anapendekeza.+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Tnn., “namna tuko katika maneno.”
Tnn., “tutakuwa vile pia katika matendo.”
Ao “alitugawia kwa kipimo.”