Bibliamanta willakuq libroy

Kay libropiqa kanmi 116 willakuykunan. Facilchallan entiendenapaq, k’apaktan imatapas willan, hinaspapas sumaq dibujokunayoq kashan.

Qallariynin

Yachay kay hallp’ata Dios kamasqanmantapacha kay tiemponchiskama imayna kawsay kasqanmanta.

1 WILLAKUY

Diosmi kamayta qallarin

Kay hallp’ata Dios imayna kamasqanmanta willakuyqa fácil entiendenallapaqmi, wawakunapas entiendenkumanmi.

2 WILLAKUY

Sumaq huerta

Génesis qelqa nisqanman hina, Diosqa Edén jardinta ancha sumaqtan ruwarqan. Diosqa munanmi kay pachapas chhayna sumaq kananta.

3 WILLAKUY

Runata Ruwan

Diosmi Adantapas Evatapas kamarqan, huk sumaq jardinpitaq churaran tiyanankupaq. Paykunan ñawpaq kaq casarasqa warmi-qhari karanku.

4 WILLAKUY

Ima raykun tiyasqankumanta qarqochikuranku

Génesis qelqan willan imaynachus parai̇́so chikapusqanta.

5 WILLAKUY

Sasa kawsay qallarin

Adanwan Evawanqa paraisopi manaña kasqankuraykun ñak’arirqanku, Diosllata kasukunkuman karqan chayqa kusisqa kawsashankuman wawankuwan kuska.

6 WILLAKUY

Huknin churi allin huknintaq millay

Cainmanta Abelmantawan willakuyqa génesis libropin tarikun, chay willakuymi yachachiwanchis imayna runachus kananchista Jehová Dios munasqanta.

7 WILLAKUY

Mana manchakuq allin runa

Enocpa ruwasqanmi rikuchiwanchis allin kaqta ruway atisqanchista, qayllanchispi tiyaq runakunaña mana allinkunata ruwankuman chaypas.

8 WILLAKUY

Allpapi hatun runakuna

Génesis soqta capitulon willawanchis kay pachapi hatunkaray runakuna kawsasqankuta. Paykuna Nefilim sutiyoqmi karqanku, runakunatan abusaqku. Paykunaqa kay pachaman uraykamuq angelkunaq wawankunan karqanku.

9 WILLAKUY

Noé arcata ruwan

Noepas familianpas Diosta kasukusqankuraykun salvakurqanku , huk runakunataq mana kasukuq kasqankuraykun wañurqanku.

10 WILLAKUY

Hatun Millp’uq Para Unu

Manaraq hatun para chayamushaqtinmi runakunaqa Noemanta asikurqanku. Ichaqa sinchi para chayamuqtinmi manaña asikurqankuchu. ¿Imaynapin Noepas familianpas animalkunapas arcapi salvakurqanku? Chaymanta yachay.

11 WILLAKUY

K’uychi rikhurimun

K’uychita otaq arco iris nisqata rikuqtiyki, ¿imatan yuyarinki?

12 WILLAKUY

Hatun torreta runakuna ruwanku

Diosqa manan kusisqachu kasharqan, chaymi runakunata castigarqan.

13 WILLAKUY

Abraham: Diospa amigon

¿Imaraykun Abraham sumaq llaqtanta saqerqan karpakunapi tiyananpaq?

14 WILLAKUY

Abrahanpa iñiynin wateqasqa karan

¿Imaraykun Dios Abrahamta nirqan churin Isaacta sacrificiopi haywananpaq?

15 WILLAKUY

Lotpa warmin qhepata qhawarisqa

¿Imatan yachasunman Lotpa esposan ruwasqanmanta?

16 WILLAKUY

Isaacpaq allin warmi

¿Imaraykun Rebeca allin warmi karqan? ¿Munay kasqanraykuchu, icha imaraykuchu?

17 WILLAKUY

Hukniray mellizokuna

Esautaqa taytan Isaacmi astawan munakurqan, Jacobtataq maman Rebeca astawan munakurqan.

18 WILLAKUY

Jacob Harán llaqtata rin

Jacobqa Raqueltan munakurqan, chaywanpas ñawpaqta Leawan casarakurqan, ¿imarayku?

19 WILLAKUY

Jacobpa askha wawankuna

¿Jacobpa 12 wawankunaq sutintachu chaskirqan Israelpa 12 ayllunkuna?

20 WILLAKUY

Dina sasachakuypi tarikun

Mana allin runakunawan amigontin kasqanrayku chhaynapi tarikurqan.

21 WILLAKUY

Joseta wayqenkuna cheqnikunku

¿Imaraykun Josepa wawqenkuna payta wañuchiytaraq munanku?

22 WILLAKUY

Joseta carcelpi wisq’anku

Josetan carcelman churanku allin runa kasqanrayku, manan mana kasukuq kasqanraykuchu.

23 WILLAKUY

Faraonpa mosqokusqan

Chay qanchis wakakunaqa kaqllan karqan qanchis trigo umakunawan.

24 WILLAKUY

José wayqenkunata wateqayman churan

¿Imaynatan José yachanman wawqenkuna cambiarqankuchus icha manachus chayta?

25 WILLAKUY

Familia Egiptoman astakun

¿Imaraykun Jacobpa familianta nikun “israelitakuna“ nispa?

26 WILLAKUY

Jobqa Diospaq hunt’aq runan

Jobmi kaqninkunata chinkachirqan, wawankuna wañupurqan, paytaq onqosqa tarikurqan. ¿Dioschu Jobta castigasharqan?

27 WILLAKUY

Egipto suyupi millay kamachiq

¿Imaraykun kamachirqan llapa Israelmanta qhari wawachakunata wañuchinankupaq?

28 WILLAKUY

Moisés wawata qespichinku

Moisespa mamanmi yacharqan wawanta imayna salvayta.

29 WILLAKUY

Ima rayku Moisés ayqekuran

Moisesqa 40 watanpi kashaspan piensarqan Israelitakunata salvanapaq preparasqa kashasqanta, ichaqa manaraqmi preparasqachu kasharqan.

30 WILLAKUY

Rawrashaq ch’aphra

Jehová Diosmi Moisesta kamachin israelitakunata Egiptomanta kacharichinanpaq.

31 WILLAKUY

Moisés Aaronwan Faraonpata rinku

¿Imaraykun faraón mana kasunchu Moisesta Aarontapas?

32 WILLAKUY

Chunka muchuchiykuna

Diosmi chunka muchuchiykunata Egiptoman apamuran, chaytaqa ruwarqan faraón mana kasukuq kasqanraykun.

33 WILLAKUY

Puka lamar-qochata chinpaspa

Moisesmi Diospa atiyninwan Puka lamar-qochata iskayman t’aqan. Israelitakunan ch’aki pampanta purinku.

34 WILLAKUY

Mosoq mikhuna

Kay especial mikhunaqa cielomantan urmaykamun.

35 WILLAKUY

Dios qon kamachikuy simikunata

¿Ima iskay kamachikuykunan aswan hatun kanku chunka kamchikuykunamanta?

36 WILLAKUY

Qori torillo

¿Imaraykun chay runakuna qorimanta ruwasqa diosta adoranku?

37 WILLAKUY

Yupaychana karpa

Huch’uy cuartochapin kasharan rimanakuy arca.

38 WILLAKUY

12 qhamiyaq runakuna

Chunka runakunan hukta ninku, iskay runakunataq huknirayta ninku. ¿Pikunatan israelitakuna creenku?

39 WILLAKUY

Aaronpa tawnan t’ikarin

¿Imaynapitaq huk tawna t’ikariyta frutatapas qoyta atinman?

40 WILLAKUY

Moisés waqtan qaqata

Moisesqa lloqsichimurqanmi unuta, ichaqa ¿iman Jehová Diosta phiñachin?

41 WILLAKUY

Cobremanta mach’aqway

¿Imaraykun Dios kanikuq mach’aqwaykunata kacharan israelitakunaman?

42 WILLAKUY

Rimaq asno

Asnoqa huk angeltan rikun, Balaammi ichaqa mana imatapas rikunchu.

43 WILLAKUY

Josué umalliq kanqa

Moisesqa allinraqmi kashan, ¿ichaqa imaraykun paypa rantinpi Josué umallinqa?

44 WILLAKUY

Rahab qhamiyaqkunata pakan

¿Imaynatan Rahab qhamiyaqkunata yanapan? ¿Imata prometenankupaq paykunata nin?

45 WILLAKUY

Jordán mayuta chinpaspa

Huk milagron sucederqan sacerdotekunaq chakin mayuman tupaqtin.

46 WILLAKUY

Jericó llaqtaq perqankuna

¿Imaynapitaq huk waskha wasiq perqanta allinta sayachinman?

47 WILLAKUY

Israelpi huk suwa

¿Atinmanchu huk runalla llapa nacionta problemapi churayta?

48 WILLAKUY

Yachayniyoq gabaonitakuna

Paykunaqa Josuetan engañarqanku huk promesata ruwananpaq, chhaynapi israelitakuna ama paykunawan maqanakunankupaq.

49 WILLAKUY

Inti sayan

Jehová Diosmi mana hayk’aq ruwasqanta Josuepaq ruwapun, manataqmi kunankama hukmanta ruwarqanchu.

50 WILLAKUY

Mana manchakuq iskay warmikuna

Baracmi Israel llaqtata umallin maqanakunanpaq, ichaqa ¿imaraykun Jaelta hatunchanku?

51 WILLAKUY

Rutwan Noemiwan

Rutmi llaqtanta saqepun Noemiwan kuska Diosta servinanpaq.

52 WILLAKUY

Gedeón 300 runakunantin

Diosmi akllarqan pikunachus guerraman rinankuta, chaypaq Gedeonpa soldadonkunata unuta ukyachirqan.

53 WILLAKUY

Jefté promesata ruwan

Diosman prometesqanqa ususintapas afectarqan.

54 WILLAKUY

Sinchi kallpasapa runa

¿Imaynapin Dalila yacharqan imapichus Sansonpa kallpan kasqanta?

55 WILLAKUY

Diospa munayninta ruwaq wawa

Diosmi wayna Samuelta utilizan uma sacerdote Eliman huk mensajeta apachinanpaq.

56 WILLAKUY

Saúl Israelpi ñawpaq kamachiq

Qallariypiqa Diosmi Saulta churaran rey kananpaq, qhepamantaq ichaqa rey kasqanmanta horqopuran. ¿Imatan yachasunman Saulmanta?

57 WILLAKUY

Davidta Dios akllan

¿Imatan Dios Davidpi rikurqan? Samuelqa manan chayta repararqanchu.

58 WILLAKUY

Davidwan Goliatwan

Davidqa atiparqanmi Goliat runata, ichaqa manan atiynillanwanchu. ¿Pin yanaparqan?

59 WILLAKUY

Ima rayku David ayqekun

Qallariypin Saulqa Davidwan kusisqa kasharqan, ichaqa qhepaman cheqnikuyta qallarirqan, ¿imarayku?

60 WILLAKUY

Abigailwan Davidwan

Abigailmi qosanmanta nirqan ‘mana yuyayniyoqmi’ nispa. Qosanqa pisi tiempollamantan wañupurqan.

61 WILLAKUY

David kamachin

Davidqa rikuchinmi rey kananpaq hina kasqanta, payqa allin kaqtan ruwan mana allintataq cheqnikun.

62 WILLAKUY

Davidpa wasinpi sasachakuykuna

Hukpi David pantasqanrayku paypaqpas familianpaqpas problemakunata rikhurichimun.

63 WILLAKUY

Salomón yachayniyoq kamachiq

¿Iskaymanchu chay wawata Salomón kuchuchiran?

64 WILLAKUY

Salomón yupaychana wasita ruwan

Yachayniyoq runa kashaspapas, Salomonqa sonqonta suwachikurqan mana allinkunata ruwananpaq.

65 WILLAKUY

Kamachikuy iskaypi t’aqakun

Jeroboan kamachikuyta qallariqtinmi runakuna ratulla Diospa kamachisqanta p’akiyta qallarirqanku.

66 WILLAKUY

Jezabel millay kamachikuq warmi

Chay millay reynaqa imatapas ruwan munasqanta tarinanpaq.

67 WILLAKUY

Josafat Jehová Diosmanta hap’ipakun

¿Imaraykun huk ejército maqanakuq rin ñawpaqenpi takiqkunata churaspa?

68 WILLAKUY

Iskay wawakuna kawsarin

¿Atinmanchu huk wañusqa runa kawsarimpuyta? Ari, ñawpaq tiempopin sucederqanña.

69 WILLAKUY

Sipascha atiyniyoq runata yanapan

Chay sipaschaqa kallpata hap’ispa rimarqan, chay ruwasqanraykun huk milagro pasarqan.

70 WILLAKUY

Jonaswan hatunkaray challwawan

Jonasqa yacharqanmi Diosta kasukuy ancha allin kasqanta.

71 WILLAKUY

Dios paraisota prometen

Qallariypiqa huch’uyllan paraiso karqan, qhepamanmi ichaqa llapa mundontinpi kanqa.

72 WILLAKUY

Ezequiasta Dios yanapan

Huk tutallapin huk ángel 185.000 asirio runakunata wañuchirqan.

73 WILLAKUY

Israelpi qhepa kaq allin kamachiq

Josiasqa waynallaraq kashaspapas mana manchakuqa kasqanta rikuchirqan.

74 WILLAKUY

Mana manchakuq runa

Jeremiasqa piensarqanmi profeta kananpaq waynallaraq kasqanta, Diosmi ichaqa yacharqan pay allin kasqanta.

75 WILLAKUY

Babiloniapi tawa waynachakuna

Familiankumanta karupiña kasharqanku chaypas, allintan kawsarqanku.

76 WILLAKUY

Jerusalenta thunichinku

¿Imaraykun Dios qhawallaran babilonio runakuna Jerusalenta thuninankuta?

77 WILLAKUY

Manan imapas k’umuchiranchu

¿Salvarqanchu Dios chay kinsa waynakunata ruphashaq hornomanta?

78 WILLAKUY

Perqapi qelqasqa

Profeta Danielmi willan tawa simikuna imachus ninan kasqanta.

79 WILLAKUY

Daniel leonkuna ukhupi

Danieltan wañuchiyta munarqanku, ¿imatan pay ruwarqan?

80 WILLAKUY

Babiloniamanta Israel lloqsimun

Rey Ciro Babiloniata atipaspa huk profeciata hunt’arqan, ichaqa huk profeciatawan hunt’allarqantaq.

81 WILLAKUY

Diospa yanapayninpi hap’ipakunku

Israelitakunan Diosta ñawpaqta kasunku, manan runakunatachu. ¿Yanaparqanchu Dios paykunata?

82 WILLAKUY

Mardoqueowan Esterwan

Vasti reynaqa munaymi karqan, ichaqa rey Asueroqa paypa rantinpi Esterta reynapaq churarqan. ¿Imarayku?

83 WILLAKUY

Jerusalenpa perqankuna

Jerusalenpa perqankunata hatarichishaqtinkun, llak’aqkunaqa tutapas p’unchaypas espadantiyoq lanzayoq karqanku.

84 WILLAKUY

Ángel Mariata visitan

Huk willakuyta Jehová Diosmanta apamun: Marian wawayoq kapunqa, paymi wiñaypaq rey kanqa.

85 WILLAKUY

Jesús uywakunaq kanchanpi nacen

¿Imaraykun Jesús rey kanan kashaqtin uywakunaq kanchanpi naceran?

86 WILLAKUY

Ch’askata qatikunku

¿Pin ch’aska qhawaqkunata Jesusman aparan? Yaqapaschá admirakunki cheqaqta yachaspa.

87 WILLAKUY

Jesús waynachallaraq yupaychana wasipi

Jesusta uyarispan, templopi yachachiqkunapas admirasqan qhepakunku.

88 WILLAKUY

Juan Jesusta bautizan

Juanqa huchasapakunatan bautizarqan, ichaqa Jesusqa manan hayk’aqpas huchallikurqanchu, ¿imaraykun payta bautizarqan?

89 WILLAKUY

Jesús yupaychana wasita ch’uyanchan

¿Imaraykun Jesús templopi vendeqkunawan phiñakun?

90 WILLAKUY

P’uytuq qayllanpi warmiwan riman

Jesusmi samaritana warmiman huk unuta munachirqan, chayta ukyaspaqa manas hayk’aqpas ch’akichikunmanchu, ¿imaynataq chayri kanman?

91 WILLAKUY

Jesús orqo patapi yachachin

¿Imakunamantan Jesús yachachirqan orqo patapi?

92 WILLAKUY

Wañusqakunata Jesús kawsarichin

Diospa atiyninwan Jesusqa iskay simikunallata rimaspa Jairoq ususinta kawsarichirqan.

93 WILLAKUY

Jesús askhaman mikhuchin

¿Imatan Jesús rikuchirqan waranqanpi runakunata mikhuchispa?

94 WILLAKUY

Wawakunata munakun

Jesusmi apostolkunata yachachirqan wawakuna imayna kasqankumanta yachanankupaq.

95 WILLAKUY

Imaynata Jesús yachachin

Jesusqa rikch’anachiykunawanmi astawanqa yachachirqan, chaymi samaritano runamantapas willarqan.

96 WILLAKUY

Jesús hanpin onqosqakunata

¿Iman pasarqan Jesús askha milagrokunata ruwasqanrayku?

97 WILLAKUY

Kamachikuq hina Jesús haykun

Askha runakunan Jesusta suyanku kusisqa, ichaqa hukkunaqa manan kusisqachu kashanku.

98 WILLAKUY

Olivos orqopi

Jesusmi tawa apostolninkunata willaran kay tiemponchispi imakunachus pasananta.

99 WLLAKUY

Altos cuartopi

¿Imaraykun Jesús qatikuqninkunata nin chay cenata sapa wata yuyarinankupaq?

100 WILLAKUY

Jesús huertapi

¿Imaraykun Judas traicionarqan Jesusta much’aykuspa?

101 WILLAKUY

Jesusta wañuchinku

K’aspipi wañunanpaqña kashaqtin, Jesús paraisomanta huk promesata ruwan.

102 WILLAKUY

Jesusqa kawsashanmi

Angelkunan Jesuspa tumbanmanta rumita tanqanku, soldadokunan manan ima ruwaytapas atinkuchu Jsuspa tumbanta ch’usaqta tarispa.

103 WILLAKUY

Wisq’asqa cuarto ukhupi rikhurin

¿Imaraykun Jesuspa qatikuqninkuna mana Jesusta allintachu reqsinku kawsarimpusqan qhepaman?

104 WILLAKUY

Jesús hanaq pachaman kutipun

Manaraq hanaq pachaman ripushaqtin, Jesusmi qatikuqninkunaman huk ruwayta encargarqan.

105 WILLAKUY

Jerusalenpi suyanku

¿Imaraykun Jesús santo espirituta qorqan qatikuqninkunaman Pentecostés fiestapi?

106 WILLAKUY

Carcelmanta kacharichisqa

Religionpi umalliqkunan phiñakuspa apostolkunata carcelman winanku predicasqankurayku, ichaqa Diosmi mana chaytachu munaran.

107 WILLAKUY

Estebanta rumiwan ch’aqenku

Estebanta rumiwan ch’aqeshaqtinkun, payqa Diosmanta mañakun.

108 WILLAKUY

Damasco llaqtata rishaspa

Huk k’anchaymi Saulota ñawsayachipuran, hinaspapas hanaq pachamanta huk kunkata uyariran, chaykuna pasasqanwanmi Sauloqa cambiapuran.

109 WILLAKUY

Pedro Corneliota visitan

¿Imaynatan Dios qhawarin runakunata? ¿Hukkunata allinpaqchu qhawarin hukkunatataq mana allinpaq?

110 WILLAKUY

Timoteo: Pabloq yanapaqnin

Timoteon wasinta saqespa Pablowan kuska askha llaqtakunapi predicarqan.

111 WILLAKUY

Waynacha puñurusqa

Euticoqa Pabloq ñawpaq kaq discursonpin puñurapusqa, iskay kaq discursonpin ichaqa manan puñurapusqañachu. ¿Imakunan pasarqan ñawpaq kaq discursonmanta iskay kaq discursonkama?

112 WILLAKUY

Islapi qespichisqa

Manaña ima suyakuypas kananpaq hina kashaqtinmi, Dios huk willakuyta Pabloman apachirqan kallpata qonanpaq.

113 WILLAKUY

Pablo Roma suyupi

¿Imaynatan Pablo carcelpi kashaspa Diospa nisqanta hunt’anman?

114 WILLAKUY

Mana allin kawsaypa tukukunanmanta

¿Imaraykun Dios Jesustapas huk ejercitotapas kachamunqa Armagedonpi maqanakunankupaq?

115 WILLAKUY

Allpapi mosoq paraíso

Ñawpaq tiempopin wakin runakuna paraisopi tiyarqanku, hamuq tiempopipas hukmantan chhayna kanqa.

116 WILLAKUY

Imata ruwana wiñayta kawsanapaq

¿Diosmanta Jesusmantallachu yachananchis? ¿Imatawanraq ruwananchis?

Bibliamanta willakuq libroypaq tapuykuna

Textokuna tapuykunapas, wawakuna willakuykunata allinta entiendenankupaq.