Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hva bør jeg vite om seksuelle overgrep? Del 1: Forholdsregler

Hva bør jeg vite om seksuelle overgrep? Del 1: Forholdsregler

 Hva er seksuelle overgrep?

 De juridiske definisjonene kan variere fra land til land, men generelt blir uttrykket «seksuelle overgrep» brukt om uønsket seksuell kontakt, som i noen tilfeller innebærer fysisk tvang. Det omfatter blant annet seksuell misbruk av barn eller tenåringer, incest, voldtekt og det at noen misbruker sin tillit og posisjon – kanskje som lege, lærer eller prest – til å utnytte andre seksuelt. Noen av dem som blir utsatt for overgrep, enten fysiske eller verbale, blir truet med vold og andre ting hvis de forteller noen hva som har skjedd.

 Ifølge en undersøkelse er det hvert år, bare i USA, nesten en kvart million mennesker som sier at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Nesten halvparten av dem er mellom 12 og 18 år.

 Hva du bør vite

 •   Bibelen fordømmer seksuelle overgrep. Bibelen forteller om en sexgal pøbelflokk som for 4000 år siden ville voldta to menn som kom til byen Sodoma – en hendelse som understreket hvorfor Jehova Gud ødela byen. (1. Mosebok 19:4–13) Og den loven som ble gitt til Moses for rundt 3500 år siden, inneholdt forbud mot incest og mot seksuelle overgrep mot et familiemedlem. – 3. Mosebok 18:6.

 •   De fleste overgrep blir utført av en som offeret kjenner. «I to av tre voldtektstilfeller kjenner offeret gjerningsmannen», sier boken Talking Sex With Your Kids. Den forteller også at gjerningsmannen vanligvis ikke er en fremmed som hopper fram fra buskene.

 •   Personer av begge kjønn blir utsatt for seksuelle overgrep. I USA er omkring ti prosent av overgrepsofrene gutter og menn. En amerikansk organisasjon som blant annet jobber med å hjelpe ofre for overgrep og incest (RAINN), sier at gutter og menn «kanskje frykter at overgrepet kan føre til at de blir homoseksuelle», eller at «de blir ‘mindre mann’».

 •   Det at seksuelle overgrep er så utbredt, er ikke overraskende. Bibelen har forutsagt at i «de siste dager» ville mange mennesker være «uten naturlig hengivenhet» og være «voldsomme» og «uten selvkontroll». (2. Timoteus 3:1–3) Disse trekkene ser man tydelig hos mennesker som prøver å utnytte andre seksuelt.

 •   Et seksuelt overgrep er ikke offerets feil. Ingen fortjener å bli seksuelt utnyttet. Det er ene og alene overgriperen som er ansvarlig for handlingene sine. Men er det noe du kan gjøre for å redusere risikoen for å bli utsatt for seksuelle overgrep?

 Hva du kan gjøre

 •   Vær forberedt. Tenk på forhånd over hva du vil gjøre hvis noen – til og med en kjæreste eller en i familien – prøver å presse deg til seksuell kontakt. En ung kvinne som heter Erin, anbefaler at du for å forberede deg på en hvilken som helst form for gruppepress øver på hvordan du vil takle situasjoner som kan oppstå. «Det kan kanskje virke litt teit», sier hun, «men hvis det skulle skje på ordentlig, er det mindre sannsynlig at du blir et offer.»

   Bibelen sier: «Pass ... nøye på hvordan dere vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise, ... for dagene er onde.» – Efeserne 5:15, 16.

   Spør deg selv: Hva vil jeg gjøre hvis noen tar på meg på en måte som jeg ikke liker?

 •   Ha en «rømningsplan». RAINN anbefaler at du avtaler «et kodeord med vennene dine eller familien din, slik at du kan ringe dem hvis du føler deg ukomfortabel, og kan fortelle dem det uten at den du er sammen med, skjønner det. Da kan vennene dine eller familien din komme og hente deg eller finne på en unnskyldning som gjør at du må dra». Du kan spare deg selv for mange problemer hvis du i utgangspunktet prøver å unngå situasjoner som kan bli risikable.

   Bibelen sier: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg, men den uerfarne har gått videre og må lide straffen.» – Ordspråkene 22:3.

   Spør deg selv: Hvilken «rømningsplan» har jeg?

  Ha alltid en «rømningsplan»

 •   Sett grenser – og hold deg innenfor dem. Hvis du har kjæreste, bør dere snakke sammen om hva slags oppførsel som er passende og upassende. Hvis kjæresten din synes det er dumt å sette grenser, bør du heller finne deg en annen kjæreste – en som respekterer verdiene dine.

   Bibelen sier: «Kjærligheten ... oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser.» – 1. Korinter 13:4, 5.

   Spør deg selv: Hvilke verdier har jeg? Hva slags oppførsel går over grensen for det som er sømmelig?