Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Er homofili galt?

Er homofili galt?

 «Da jeg vokste opp, var noe av det vanskeligste jeg måtte takle, det at jeg følte meg tiltrukket av andre av samme kjønn. Jeg trodde at det bare var en fase, men disse følelsene plager meg fortsatt.» – David, 23 år.

 David er kristen og ønsker å gjøre det som er rett i Guds øyne. Kan han gjøre det selv om han føler seg tiltrukket av samme kjønn? Hvordan ser Gud egentlig på homofili?

 Hva sier Bibelen?

 Holdninger til homofili kan variere fra kultur til kultur og fra én tidsperiode til en annen. Men kristne styres ikke av populære meninger og blir ikke «ført hit og dit av enhver lærdoms vind». (Efeserne 4:14) Deres syn på homoseksuelle handlinger (og alle andre handlinger, for den saks skyld) er isteden basert på hva Bibelen sier.

 Bibelen er tydelig når det gjelder homoseksuelle handlinger. Guds Ord sier:

  •  «Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne.» – 3. Mosebok 18:22.

  •  «Gud [overgav] dem, i overensstemmelse med deres hjerters begjær, ... til vanærende seksuelle lyster, for deres kvinner ... byttet den naturlige bruk av seg selv bort mot en som er i strid med naturen.» – Romerne 1:24, 26.

  •  «Bli ikke villedet. Verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som blir brukt til unaturlige formål, eller slike som begår homoseksuelle handlinger, eller tyver eller griske eller drankere eller spottere eller utpressere skal arve Guds rike.» – 1. Korinter 6:9, 10, fotnote.

 Guds normer gjelder alle mennesker, uansett om de har homoseksuelle lyster eller heteroseksuelle lyster. Sannheten er at alle må vise selvkontroll når det gjelder lyster som kan få en til å gjøre ting som Gud ikke godkjenner. – Kolosserne 3:5.

 Betyr dette at ...?

 Betyr dette at Bibelen oppmuntrer til hat mot homofile?

 Nei. Bibelen oppmuntrer ikke til hat mot noen – verken homofile eller heterofile. Den sier derimot at vi skal ‘jage etter fred med alle’, uavhengig av hvordan de velger å leve. (Hebreerne 12:14) Det er derfor galt å trakassere homofile, begå hatkriminalitet mot dem eller behandle dem dårlig på noen som helst annen måte.

 Betyr dette at kristne bør motarbeide lover som tillater ekteskap mellom to av samme kjønn?

 Bibelen viser at Guds norm for ekteskapet er at det skal være mellom én mann og én kvinne. (Matteus 19:4–6) Men diskusjoner om menneskelagde lover om likekjønnet ekteskap dreier seg først og fremst om politikk, ikke om moral. Bibelen sier at kristne skal være politisk nøytrale. (Johannes 18:36) Derfor vil de verken forsvare eller motarbeide et lands lover om likekjønnet ekteskap eller om homoseksuelle handlinger.

 Men hva om ...?

 Men hva om en person for tiden praktiserer homofili? Kan den personen forandre seg?

 Ja. Noen i det første århundre gjorde faktisk det! Etter at Bibelen har fortalt at slike som begår homoseksuelle handlinger, ikke skal arve Guds rike, sier den: «Likevel er det dette noen av dere har vært.» – 1. Korinter 6:11.

 Betyr dette at de som har sluttet å praktisere homoseksuelle handlinger, ikke lenger føler noen som helst dragning mot sin tidligere livsstil? Nei. Bibelen sier at vi skal ta på oss «den nye personlighet, som gjennom nøyaktig kunnskap blir fornyet». (Kolosserne 3:10) Forandring er en kontinuerlig prosess.

 Men hva om en som ønsker å følge Guds normer, fremdeles har homoseksuelle lyster?

 Som med alle andre lyster kan man velge å ikke gi næring til slike lyster og å ikke gi etter for dem. Hvordan? Bibelen sier: «Fortsett å vandre ved ånd, så skal dere slett ikke fullbyrde noe kjødelig begjær.» – Galaterne 5:16.

 Legg merke til at verset ikke sier at man ikke kommer til å ha noe kjødelig begjær, det vil si fysiske lyster. Men en som har gode åndelige rutiner når det gjelder bibelstudium og bønn, vil ha styrke til å motstå slike lyster.

 David, som er sitert tidligere i artikkelen, erfarte at det stemmer – spesielt etter at han snakket med sine kristne foreldre om kampen sin. Han sier: «Det var som om en enorm byrde ble løftet av skuldrene mine. Jeg ville nok hatt det mye bedre i tenårene hvis jeg hadde snakket med dem tidligere.»

 Når alt kommer til alt, har vi det bedre når vi lever etter Jehovas normer. De som gjør det, er overbevist om at disse normene «er rette [og] får hjertet til å fryde seg», og om at det «å rette seg etter dem gir stor lønn». – Salme 19:8, 11.