Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hvorfor lære seg et nytt språk?

Hvorfor lære seg et nytt språk?

 Det å lære seg et nytt språk kan være en prøve på selvdisiplinen og ydmykheten. Er det verdt anstrengelsene? Mange ungdommer sier ja! Denne artikkelen forklarer hvorfor de gjør det.

 Hvorfor gjøre det?

 Mange lærer seg et nytt språk fordi det er en del av pensum på skolen. Andre har en annen motivasjon. For eksempel:

  •   Anna, en ungdom i Australia, bestemte seg for å lære latvisk, som er morens morsmål. Hun sier: «Familien planlegger en tur til Latvia, og jeg vil gjerne kunne kommunisere med slektningene mine når vi er der.»

  •   Gina, et Jehovas vitne i USA, lærte seg amerikansk tegnspråk og flyttet til Belize for å forkynne for døve der. «En døv persons verden består kanskje bare av en håndfull personer han eller hun kan kommunisere med», sier hun. «Folk blir veldig glade når jeg forteller dem at jeg har lært meg amerikansk tegnspråk for å kunne undervise folk i Bibelen på språket deres!»

 Visste du dette? Bibelen har forutsagt at det gode budskap om Guds rike skulle bli forkynt for folk av «hver nasjon og stamme og hvert tungemål». (Åpenbaringen 14:6) Mange unge blant Jehovas vitner har lært seg et annet språk for å kunne forkynne mer i sitt eget land eller i utlandet, noe som er med på å oppfylle denne profetien.

 Hvilke utfordringer kan man møte?

 Det er ikke lett å lære seg et nytt språk. «Jeg trodde det bare var å lære seg nye ord», sier en tenåring som heter Corrina, «men jeg fant ut at det også innebærer å lære seg en ny kultur og en ny måte å tenke på. Det tar så avgjort tid å lære seg et nytt språk.»

 Det krever også ydmykhet. James, en ung mann som har lært seg spansk, sier: «Du må lære å le av deg selv, for du kommer til å gjøre mange feil. Men det er en del av læreprosessen.»

 Konklusjon: Hvis du kan takle at det går sakte framover – og at du av og til gjør pinlige feil – vil det være lettere for deg å lære et nytt språk.

 Tips: Ikke mist motet om det ser ut til at andre gjør raskere framskritt enn deg. Bibelen sier: «La hver enkelt prøve sin egen gjerning, og så skal han ha grunn til å juble i forhold til seg selv alene, og ikke i sammenligning med en annen.» – Galaterne 6:4.

 Hva får man igjen for det?

 Det er mange fordeler med å lære seg et nytt språk. En tenåring som heter Olivia, for eksempel, sier: «Når man lærer et nytt språk, blir man bedre kjent med andre og får nye venner.»

 Mary, en annen tenåring, merket at det å lære seg et nytt språk, styrket selvfølelsen. «Jeg synes det er vanskelig å være stolt av noe jeg gjør,» sier hun, «men nå som jeg lærer et nytt språk, får jeg en god følelse hver gang jeg lærer et nytt ord. Jeg får større selvtillit.»

 Gina, som er sitert tidligere, har erfart større glede i forkynnelsen ved å undervise folk i Bibelen på tegnspråk. «Det å se folk lyse opp når jeg begynner å snakke med dem på deres eget språk, er den beste belønningen jeg kan få!» sier hun.

 Konklusjon: Å lære seg et nytt språk kan hjelpe en til å få nye venner, styrke selvfølelsen og gjøre forkynnelsen mer meningsfylt. Det er en viktig måte man kan nå «alle nasjoner og stammer og folk og tungemål» med det gode budskap på. – Åpenbaringen 7:9.