Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hvor ansvarsbevisst er jeg?

Hvor ansvarsbevisst er jeg?

 Vurder deg selv!

 • Jeg er alltid / som regel / av og til / aldri ...

  • ærlig

  • pålitelig

  • punktlig

  • arbeidsom

  • strukturert

  • hjelpsom

  • rettferdig

  • respektfull

  • omtenksom

 • Hvilken av disse egenskapene er din sterkeste?

  Fortsett å gjøre det bra på det området. – Filipperne 3:16.

 • Hvilken egenskap trenger du å jobbe mest med?

Det som står videre, vil hjelpe deg til å forbedre deg på det området.

 Hva vil det si å være ansvarsbevisst?

Ansvarsbevisste mennesker oppfyller sine plikter hjemme, på skolen og i samfunnet. De er klar over at de må stå til ansvar for det de gjør. Så når de gjør en feil, innrømmer de det, ber om unnskyldning og prøver å gjøre alt godt igjen.

Bibelen sier: «Hver enkelt skal bære sin egen ansvarsbyrde.» – Galaterne 6:5, fotnote.

 Hvorfor bør jeg ønske å være ansvarsbevisst?

En som er ansvarsbevisst, bruker evnene sine på en klok måte og blir lettere respektert og behandlet som en voksen, og det er større sannsynlighet for at han eller hun får mer frihet og flere privilegier eller fordeler.

Bibelen sier: «Har du sett en mann som er dyktig i sitt arbeid? Framfor konger kommer han til å stille seg.» – Ordspråkene 22:29.

En som er ansvarsbevisst, er vanligvis gavmild og vil lettere få gode venner.

Bibelen sier: «Gjør det til en vane å gi, og folk skal gi til dere.» – Lukas 6:38.

En som er ansvarsbevisst, føler at han eller hun utretter noe, og føler en sunn form for stolthet, noe som gir selvtillit.

Bibelen sier: «La hver enkelt prøve sin egen gjerning, og så skal han ha grunn til å juble i forhold til seg selv alene.» – Galaterne 6:4.

 Hvordan kan jeg bli mer ansvarsbevisst?

Som en hjelp til å svare på det spørsmålet kan du se på uttalelsene nedenfor. Hvilken av dem beskriver best hvordan du føler det?

«Det er frustrerende å bli behandlet som en liten unge som ikke kan være borte en time uten å måtte rapportere til mamma eller pappa!» – Kerri.

«Foreldrene mine lar meg som regel få gå ut med vennene mine uten å lage noe bråk av det.» – Richard.

«Når jeg ser hva andre på min alder får lov til, tenker jeg: ‘Wow! Hvorfor får ikke jeg lov av foreldrene mine til å gjøre det?’» – Anne.

«Foreldrene mine lar meg stort sett få gjøre det jeg vil. Jeg er takknemlig for at de lar meg få den friheten jeg har.» – Marina.

Kort sagt: Noen unge får større frihet enn andre. Hva kan det komme av?

Faktum: Hvor stor frihet du får, bestemmes ofte ut fra hvor mye tillit du har gjort deg fortjent til.

Tenk for eksempel over hva to av de unge som er sitert ovenfor, har å si om dette.

Richard: «På et tidspunkt var foreldrene mine skeptiske til om jeg kunne takle frihet. Men nå stoler de på meg, for jeg har brukt den friheten jeg har fått, på en ansvarsfull måte. Jeg lyver ikke for dem om hvor jeg skal, eller hvem jeg skal være sammen med. Jeg pleier faktisk å fortelle foreldrene mine hva jeg har tenkt å gjøre, før de spør.»

Marina: «Jeg har løyet for foreldrene mine to ganger i hele mitt liv, og jeg ble avslørt begge gangene. Fra da av har jeg vært ærlig mot dem. Jeg informerer dem for eksempel alltid om hva jeg gjør. Og når jeg er ute, ringer jeg til dem for å si hvordan det går. Nå stoler de mye mer på meg.»

Hva lar du komme først – plikter eller avkobling?

Kunne du tenke deg å bli behandlet mer som Richard og Marina? Prøv i så fall å analysere deg selv når det gjelder disse områdene:

HJEMME

 • Er du nøye med å utføre de pliktene du har hjemme?

 • Er du nøye med å ikke komme hjem senere om kvelden enn det som er bestemt?

 • Behandler du foreldrene og søsknene dine med respekt?

Trenger du å bli bedre når det gjelder en eller flere av disse tingene? I så fall hvilke(n)?

Bibelen sier: «Vær lydige mot deres foreldre.» – Efeserne 6:1.

SKOLEARBEIDET

 • Gjør du leksene ferdig i tide?

 • Går du inn for å få bedre karakterer?

 • Har du gode studievaner?

Trenger du å bli bedre når det gjelder en eller flere av disse tingene? I så fall hvilke(n)?

Bibelen sier: «Visdom er til beskyttelse.» (Forkynneren 7:12) Det at du tar skolearbeidet alvorlig, vil hjelpe deg til å få mer visdom.

RYKTET DITT

 • Er du ærlig mot foreldrene dine og andre?

 • Kan du håndtere penger på en ansvarsfull måte?

 • Har du ord på deg for å være pålitelig?

Trenger du å bli bedre når det gjelder en eller flere av disse tingene? I så fall hvilke(n)?

Bibelen sier: «Ta på den nye personlighet.» (Efeserne 4:24) Du kan forbedre egenskapene dine og ryktet ditt.

Forslag: Velg et område der du trenger å bli bedre. Snakk med andre som gjør det veldig bra på det området, og spør dem om råd. Skriv opp konkrete ting du vil gjøre for å jobbe med den egenskapen, og hold rede på de framskrittene du gjør, i en måned. Skriv opp de gangene du har lyktes og mislyktes. Se hvilke framskritt du har gjort, når måneden er slutt.