Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Skapelse eller evolusjon? Del 2: Hvorfor sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien?

Skapelse eller evolusjon? Del 2: Hvorfor sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien?

Alex er forvirret. Han har alltid trodd på Gud og på en skapelse. Men i dag sa biologilæreren med stor overbevisning at evolusjonsteorien er bevist, og at den er basert på pålitelig vitenskapelig forskning. Alex vil ikke virke dum. Han sier til seg selv: «Hvis forskere virkelig har bevist evolusjonsteorien, hvem er da jeg til å påstå noe annet?»

 Kjenner du deg igjen i denne situasjonen? Hele livet har du kanskje trodd på det Bibelen sier: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» (1. Mosebok 1:1) Men i det siste har folk prøvd å overbevise deg om at skapelsen er en myte, og at evolusjonsteorien er bevist. Bør du tro på dem? Hvorfor sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien?

 To grunner til å sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien

 1.   Forskerne er ikke enige seg imellom om evolusjonsteorien. Selv om forskere har studert dette emnet i flere tiår, har de ikke kommet fram til en forklaring på evolusjonsteorien som de alle er enige om.

   Noe å tenke over: Hvis forskerne ikke kan bli enige seg imellom – og de skal jo være ekspertene – er det da galt av deg å sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien? – Salme 10:4.

 2.   Det spiller en rolle hva du tror. «Hvis livet er blitt til ved en tilfeldighet, da er livet vårt – og alt som finnes i universet – meningsløst», sier en ungdom som heter Zachary. Han har et poeng. Hvis utviklingslæren var sann, ville det faktisk ikke være noen dypere mening med livet. (1. Korinter 15:32) Hvis det på den annen side er sant at vi er skapt, kan vi finne tilfredsstillende svar på spørsmål om hva som er meningen med livet, og hva som skal skje i framtiden. – Jeremia 29:11.

   Noe å tenke over: Hvordan vil det påvirke livet ditt at du kjenner sannheten om evolusjon og skapelse? – Hebreerne 11:1.

 Spørsmål å tenke over

 PÅSTAND: Alt i universet er et resultat av et tilfeldig big bang.

 •   Hvem eller hva var årsak til big bang?

 •   Hva er mest logisk – at alt oppstod av ingenting, eller at alt kommer fra noe eller noen?

 PÅSTAND: Menneskene har utviklet seg fra dyr.

 •   Hvis det er slik at menneskene har utviklet seg fra dyr – for eksempel fra aper – hvorfor er det da så enormt stor forskjell mellom menneskers og apers intellektuelle evner? a

 •   Hvorfor er selv de «enkleste» formene for liv så utrolig avanserte? b

 PÅSTAND: Evolusjonsteorien er bevist.

 •   Har han eller hun som kommer med denne påstanden, undersøkt bevisene selv?

 •   Kan det være at mange tror på evolusjonsteorien rett og slett fordi de har fått høre at alle intelligente mennesker tror på den?

a Noen sier kanskje at grunnen til at mennesker er mer intelligente, er at de har større hjerne enn aper. Men i brosjyren Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille, side 28, kan du lese om hvorfor dette argumentet ikke er holdbart.