Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hvorfor kutter jeg meg selv?

Hvorfor kutter jeg meg selv?

 Hva er selvkutting?

 Kutting er det å skade seg selv med vilje med en skarp gjenstand. Dette er bare én form for selvskading. Andre metoder er å brenne, rispe eller slå seg selv. Denne artikkelen handler om kutting, men det som blir drøftet, gjelder i prinsippet alle former for selvskading.

 Test din kunnskap: Riktig eller Galt.

  1.   Det er bare jenter som kutter seg selv.

  2.   Kutting er i strid med den bibelske befalingen i 3. Mosebok 19:28, hvor det står: «Dere skal ikke rispe dere opp på kroppen.»

 Riktige svar:

  1.   Galt. Selv om det ser ut til at problemet er vanligst blant jenter, er det også noen gutter som kutter seg selv og driver med andre former for selvskading.

  2.   Galt. Det som står i 3. Mosebok 19:28, dreier seg om et hedensk ritual som ble fulgt i gammel tid, ikke den slags selvskading som denne artikkelen handler om. Men det er likevel logisk å trekke den konklusjonen at vår kjærlige Skaper ikke vil at vi skal skade oss selv. – 1. Korinter 6:12; 2. Korinter 7:1; 1. Johannes 4:8.

 Hvorfor kutter noen seg selv?

 Test din kunnskap: Hvilken av påstandene tror du er riktigst?

 Noen kutter seg selv ...

  1.   fordi de prøver å takle vonde følelser.

  2.   fordi de prøver å ta livet sitt.

 Riktig svar: A. De fleste som kutter seg selv, ønsker ikke å dø. De ønsker bare å få slutt på den fortvilelsen de føler.

 Merk deg hva noen unge har sagt om sin selvkutting.

 Celia: «Det gjorde at jeg følte en viss lindring.»

 Tamara: «Det fungerte som en slags utvei. Den fysiske smerten var bedre enn den følelsesmessige.»

 Carrie: «Jeg hatet å være trist. Kuttingen gjorde at jeg ikke fokuserte på tristheten, men på den fysiske smerten.»

 Jerrine: «Hver gang jeg kuttet meg, var det som om jeg mistet kontakten med omverdenen, og jeg innbilte meg at jeg ikke ville trenge å ta tak i problemene mine. Det var godt med den forandringen.»

 Hvordan kan man slutte med det?

 Å be til Jehova Gud kan være et viktig skritt for å klare å slutte. Bibelen sier: «[Kast] all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» – 1. Peter 5:7.

 Forslag: Begynn med korte bønner, kanskje med bare å si til Jehova: «Jeg trenger hjelp.» Etter hvert klarer du sikkert å åpne deg helt for «all trøsts Gud» og fortelle ham hvordan du føler det. – 2. Korinter 1:3, 4.

 Bønn er ikke en slags mental krykke. Det er reell kommunikasjon mellom deg og din himmelske Far, som lover: «Jeg vil virkelig hjelpe deg. Ja, jeg vil ha et fast grep om deg med min rettferdighets høyre hånd.» – Jesaja 41:10.

 Mange som har slitt med kutting, har også erfart at det er godt å snakke med en av foreldrene eller med en annen voksen de stoler på. Se hva tre unge som gjorde det, sier nedenfor.

 Spørsmål å tenke over

  • Hvem kan du betro deg til når du er klar for å be noen om hjelp?

  • Hva kan du si i bønn til Jehova Gud om saken?

  • Kan du nevne to metoder (som ikke har med selvskading å gjøre) som du kan bruke for å gi slipp på den stressfølelsen og angsten du føler?