Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hvordan kan Bibelen hjelpe meg? Del 2: Gjør det gøy å lese i Bibelen

Hvordan kan Bibelen hjelpe meg? Del 2: Gjør det gøy å lese i Bibelen

 «Bibelen kan virke kjedelig», sier en tenåring som heter Will, «hvis du ikke vet hvordan du skal lese den.»

 Har du lyst til å finne ut hvordan det kan bli gøy å lese i Bibelen? Denne artikkelen kan hjelpe deg.

 Gjør Bibelen levende

 Lev deg inn i det du leser. Prøv dette:

 1.   Velg deg en bibelsk beretning som du har lyst til å studere. Du kan velge en spesiell hendelse eller et stykke fra et av evangeliene, eller du kan velge en av de dramatiserte bibelopplesningene som på ligger ute på jw.org.

 2.   Les beretningen. Du kan lese den alene eller lese den høyt sammen med venner eller noen i familien. En av dere kan være forteller, mens de andre kan spille de forskjellige rollene.

 3.   Prøv ett eller flere av disse forslagene:

  •   Lag tegninger for å illustrere beretningen. Eller du kan lage et storyboard – en serie med enkle tegninger som viser et hendelsesforløp. Lag bildetekster som beskriver hva som skjer på hver tegning.

  •   Lag oversikter. Hvis du leser om en person som var trofast, kan du for eksempel lage en oversikt som knytter personens egenskaper eller noe personen gjorde, til de velsignelsene han eller hun fikk.

  •   Gjør historien om til en nyhetsreportasje. Belys saken fra ulike synsvinkler, og lag «intervjuer» der du snakker med hovedpersoner og øyenvitner.

  •   Hvis en av personene i beretningen tok en dårlig avgjørelse, så forestill deg hvordan det kunne ha gått hvis han eller hun hadde valgt annerledes. Tenk for eksempel på da Peter nektet for at han kjente Jesus. (Markus 14:66–72) Hvordan kunne Peter ha taklet presset på en bedre måte?

  •   Hvis du føler deg ekstra kreativ, kan du prøve å skrive et eget skuespill basert på en bibelhistorie. Få fram poenger man kan lære av beretningen. – Romerne 15:4.

   Du kan gjøre Bibelen levende!

 Undersøk!

 Hvis du analyserer detaljene i en beretning, kan du finne skjulte skatter. Noen ganger kan man faktisk oppdage interessante ting ved å undersøke bare ett enkelt ord eller uttrykk.

 Sammenlign for eksempel Matteus 28:7 med Markus 16:7.

 •    Hvorfor tok Markus med den detaljen at Jesus snart ville vise seg for disiplene ‘og Peter’?

 •  Ledetråd: Markus var ikke øyenvitne til disse hendelsene – han fikk dem gjenfortalt, sannsynligvis av Peter.

 •  Skjult skatt: Hvorfor må det ha vært betryggende for Peter å høre at Jesus ville møte ham igjen? (Markus 14:66–72) Hvordan viste Jesus at han var en ekte venn for Peter? Hvordan kan du etterligne Jesus og være en ekte venn for andre?

 Når du gjør Bibelen levende og undersøker detaljene, blir det gøy å lese i Bibelen!