Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hva om jeg har et helseproblem? (Del 2)

Hva om jeg har et helseproblem? (Del 2)

Det finnes mange forskjellige former for helseproblemer.

  • Noen personer har symptomer som synes på utsiden, mens andre har virkninger som bare kjennes på innsiden.

  • Noen helseproblemer kommer bare på «besøk» av og til, mens andre «flytter inn» og innebærer utfordringer hver dag.

  • Noen helseproblemer kan kureres eller i det minste holdes under kontroll, mens andre gjør at man bare blir svakere og svakere – og kan til og med være livstruende.

Barn og unge kjemper med alle disse formene for helseproblemer. I denne artikkelen blir du kjent med fire ungdommer som har slike utfordringer. Hvis du sliter med et helseproblem, blir du kanskje oppmuntret av kommentarene deres.

 GUÉNAELLE

Det som jeg synes er vanskeligst, er å akseptere de begrensningene jeg har. Det er så mye jeg har lyst til å gjøre, men hver dag må jeg innrette meg etter sykdommen min.

Jeg har en muskelsykdom som gjør at hjernen ikke sender riktige signaler ut til kroppen min. Forskjellige deler av kroppen, fra hodet til tærne, kan noen ganger rammes av skjelvinger eller lammelser. Helt grunnleggende ting er vanskelige for meg, sånn som å bevege meg, snakke, lese, skrive og forstå hva andre sier. Når jeg har det spesielt tøft, pleier noen eldste fra menigheten min å be sammen med meg. Når de gjør det, føler jeg meg roligere med én gang.

Uansett hvilke vanskeligheter jeg møter, føler jeg at Jehova Gud alltid er der og støtter meg. Jeg vil ikke at sykdommen min skal hindre meg i å tjene ham helt og fullt. Noe jeg prioriterer, er det å hjelpe andre til å bli kjent med Bibelens løfte om at Jehova Gud snart skal gjøre jorden til et paradis, der det ikke skal være sykdom lenger. – Åpenbaringen 21:1–4.

Noe å tenke over: På hvilke måter kan du i likhet med Guénaelle vise omtanke for andre? – 1. Korinter 10:24.

 ZACHARY

Da jeg var 16 år, fikk jeg en aggressiv form for hjernekreft. Legene sa at jeg bare hadde 8 måneder igjen å leve. Helt siden da har jeg kjempet for livet.

Svulstenes plassering har ført til at den høyre siden av kroppen min er lam. Ettersom jeg ikke kan gå, må noen alltid være hjemme for å hjelpe meg til å komme meg rundt.

Den måten sykdommen har utviklet seg på, har gjort det vanskelig for meg å uttrykke meg klart. Før var jeg en veldig aktiv person som likte å stå på vannski og å spille volleyball og basket. Som et av Jehovas vitner var jeg aktiv i forkynnelsesarbeidet. Jeg tror ikke folk flest forstår hvordan det er å ikke lenger kunne gjøre de tingene som man elsker å gjøre.

Jeg synes ordene i Jesaja 57:15 er veldig oppmuntrende, for de forsikrer meg om at Jehova Gud er der for alle som er ‘knust i ånden’, og at han bryr seg om meg. Og i Jesaja 35:6 lover Jehova at jeg vil kunne gå igjen og tjene ham med fullkommen helse.

Selv om det innimellom kan være veldig vanskelig å takle sykdommen, vet jeg at jeg har Jehovas støtte. Bønn gjør at jeg alltid har noen å snakke med når jeg er langt nede eller er redd for at jeg skal dø. Ingenting kan skille meg fra Jehovas kjærlighet. – Romerne 8:39.

Zachary sovnet inn i døden da han var 18 år, 2 måneder etter at han ble intervjuet. Helt til det siste fortsatte han å ha sterk tro på Guds løfte om en oppstandelse til liv på en paradisisk jord.

Noe å tenke over: Hvordan kan bønn hjelpe deg i likhet med Zachary til å være overbevist om at ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet?

 ANAÏS

Da jeg var bare noen dager gammel, hadde jeg en hjerneblødning som gjorde at jeg fikk en funksjonshemning som påvirker hele kroppen min, særlig bena mine.

I dag kan jeg gå korte avstander med gåstol, men vanligvis trenger jeg rullestol for å komme meg rundt. Jeg har også spasmer som gjør det vanskelig for meg å utføre oppgaver som krever presisjon, for eksempel å skrive for hånd.

I tillegg til at selve funksjonshemningen er en påkjenning, har behandlingen også vært utfordrende. Jeg har fått fysioterapi flere ganger i uken så lenge jeg kan huske. Jeg gjennomgikk min første store operasjon da jeg var fem år, og siden da har jeg hatt tre til. De to siste var spesielt tøffe, for da var jeg hjemmefra i tre måneder på rehabilitering.

Familien min har hjulpet meg mye. Vi ler sammen, og det hjelper veldig når jeg er lei meg. Moren min og søstrene mine hjelper meg til å se bra ut, for det er noe jeg ikke klarer selv. Jeg synes det er litt trist at jeg ikke kan gå med høye hæler. Men jeg klarte det én gang da jeg var liten – jeg krabbet med skoene på hendene, og det lo vi godt av alle sammen!

Jeg prøver å fokusere på alt det jeg kan gjøre, istedenfor på det jeg ikke kan gjøre. Jeg lærer nye språk. Jeg svømmer, noe som veier litt opp for det at jeg ikke kan surfe eller stå på snowboard. Som et av Jehovas vitner liker jeg å gå ut i forkynnelsen for å fortelle andre om det jeg tror på. Jeg har inntrykk av at folk følger godt med når jeg snakker med dem.

Foreldrene mine lærte meg tidlig at begrensningene mine bare er midlertidige. Fra da av har jeg bygd opp min egen tro på Jehova og hans løfte om å gjøre slutt på alle plager, inkludert mine. Dette gir meg styrke til å stå på videre. – Åpenbaringen 21:3, 4.

Noe å tenke over: Hvordan kan du følge Anaïs’ eksempel når det gjelder å fokusere på det du kan gjøre, istedenfor det du ikke kan?

 JULIANA

Jeg har en smertefull autoimmun sykdom som kan angripe hjertet, lungene og blodet. Den har allerede angrepet nyrene mine.

Jeg var 10 år da jeg fikk diagnosen lupus, en sykdom som har ført til smerter, tretthet og humørsvingninger. Av og til føler jeg meg verdiløs.

Da jeg var 13, kom et av Jehovas vitner på døren vår. Hun leste Jesaja 41:10 for meg, der Jehova Gud sier: «Vær ikke redd, for jeg er med deg. ... Ja, jeg vil ha et fast grep om deg med min rettferdighets høyre hånd.» Det var da jeg begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Nå, 8 år senere, tjener jeg Gud av hele mitt hjerte, og jeg er fast bestemt på at jeg ikke skal la sykdommen styre livet mitt. Jeg føler at Jehova har gitt meg «den kraft som er over det normale», slik at jeg kan fortsette å ha en positiv innstilling. – 2. Korinter 4:7.

Noe å tenke over: Hvordan kan Jesaja 41:10 hjelpe deg til å ha en positiv innstilling, slik det har hjulpet Juliana?