Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hva bør jeg vite om alkohol?

Hva bør jeg vite om alkohol?

Bibelen fordømmer ikke alkohol i moderate mengder når landets lover tillater det. Det den forbyr, er drukkenskap. – Salme 104:15; 1. Korinter 6:10.

Men hva om du føler deg presset til å drikke i en situasjon der loven eller foreldrene dine ikke tillater det?

 Tenk konsekvenser

Noen av vennene dine tenker kanskje at man må drikke for å ha det gøy. Men hva kan skje etter at man har drukket?

  • På kant med loven. Avhengig av hvor du bor, kan det å drikke når det er forbudt, føre til at du får bot, blir anmeldt, mister førerkortet, må utføre samfunnstjeneste eller til og med kommer i fengsel. – Romerne 13:3.

  • Ødelagt rykte. Alkohol svekker hemningene. Når man er alkoholpåvirket, kan man komme til å si eller gjøre ting man senere angrer på. (Ordspråkene 23:31–33) Med så mange sosiale medier som finnes i dag, kan det du gjør, ødelegge ryktet ditt for godt.

  • Svekket motstandskraft. Alkohol kan gjøre at du blir mer sårbar for fysiske eller seksuelle overgrep. Det kan også gjøre deg lett påvirkelig, noe som igjen kan føre til flere farlige eller ulovlige handlinger.

  • Avhengighet. Forskning viser at jo yngre man er når man begynner å drikke, jo større er sannsynligheten for å bli avhengig. Å drikke for å takle stress, ensomhet eller kjedsomhet fører til at man kommer inn i en ond sirkel som kan bli vanskeligere og vanskeligere å komme ut av.

  • Død. En nylig undersøkelse som ble foretatt i USA, viste at kjøring i alkoholpåvirket tilstand førte til en dødsulykke hvert 52. minutt. Over en femårsperiode var det hvert år over 1500 personer under 21 år som omkom i trafikkulykker der alkohol var inne i bildet. Selv om du ikke har drukket alkohol, tar du en stor sjanse ved å sitte på med noen som har drukket.

 Bestem deg

Du kan unngå alvorlige og tragiske konsekvenser hvis du bestemmer deg på forhånd for hva du skal gjøre.

Bibelsk prinsipp: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg.» (Ordspråkene 22:3) Det er uklokt å drikke før man skal kjøre eller gjøre noe annet som krever full konsentrasjon.

Beslutning: «Hvis jeg velger å drikke alkohol, skal jeg ikke gjøre det før jeg er gammel nok og settingen er riktig.»

Bibelsk prinsipp: «Dere [er] tjenere under den dere lyder.» (Romerne 6:16, Bibelen – Guds Ord [2007]) Hvis du drikker bare fordi andre ungdommer gjør det, lar du andre bestemme over deg. Hvis du drikker av kjedsomhet eller for å takle stress, utvikler du ikke evnen til å takle problemer.

Beslutning: «Jeg skal ikke la andre ungdommer presse meg til å drikke.»

Bibelsk prinsipp: «Vær ikke blant dem som drikker seg fulle.» (Ordspråkene 23:20) Feil type venner kan undergrave det du har bestemt deg for. Du utsetter deg for fare når du er sammen med noen som drikker for mye alkohol.

Beslutning: «Jeg skal ikke ha venner som drikker for mye alkohol.»