Hopp til innhold

Hva om jeg er avhengig av pornografi?

Hva om jeg er avhengig av pornografi?

Hva du kan gjøre

 Forstå hva pornografi egentlig er. Pornografi er ikke noe annet enn et forsøk fra Satans side på å forsimple noe som Gud har skapt for at det skulle være ærbart. Det at du betrakter pornografi på denne måten, vil hjelpe deg til å ‘hate det som er ondt’. – Salme 97:10.

 Tenk på konsekvensene. Pornografi nedverdiger dem det er bilde av. Det forderver også den som ser på det. Det er med god grunn Bibelen sier: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg.» – Ordspråkene 22:3.

 Avlegg løfter for deg selv. «Jeg har avlagt et høytidelig løfte om at jeg aldri skal se på en pike med begjær», sa den trofaste mannen Job. (Job 31:1, Today’s English Version) Her er noen ‘høytidelige løfter’ du kan avlegge:

  •  Jeg skal ikke bruke Internett når jeg er alene.

  •  Jeg skal straks lukke sider eller vinduer med pornografisk innhold som måtte dukke opp.

  •  Jeg skal snakke med en moden venn hvis jeg får et tilbakefall.

Jo mer man ser på pornografi, desto mer viklet inn i det blir man, og desto vanskeligere blir det å rive seg løs

 Be til Jehova. Salmisten bønnfalt Jehova Gud: «Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst.» (Salme 119:37) Gud vil at du skal klare å gjøre det som er rett, og hvis du ber til ham, kan han gi deg den styrken du trenger! – Filipperne 4:13.

 Snakk med noen. Å finne en man kan betro seg til, er ofte et viktig skritt på veien mot å bryte vanen. – Ordspråkene 17:17.

 Husk dette: Hver gang du lar være å se på pornografi, har du vunnet en viktig seier. Fortell Jehova om seieren, og takk ham for den styrke han har gitt deg. Du gleder hans hjerte når du holder deg unna pornografi! – Ordspråkene 27:11.