Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Skapelse eller evolusjon? Del 1: Hvorfor tro på Gud?

Skapelse eller evolusjon? Del 1: Hvorfor tro på Gud?

 Skapelse eller evolusjon?

 Tror du at Gud har skapt alt? Det er du i så fall ikke alene om, for mange ungdommer (og voksne) gjør også det. Men andre sier at livet og universet er blitt til ved en utvikling – uten hjelp av et «Høyere Vesen».

 Visste du dette? Folk på begge sider i debatten er ofte raske med å si hva de tror, uten at de egentlig vet hvorfor de tror det.

  •   Noen tror på en skapelse bare fordi det er det de har lært i kirken.

  •   Mange tror på en evolusjon bare fordi det er det de har lært på skolen.

 Denne artikkelserien vil hjelpe deg til å styrke og forklare din tro på skapelsen. Men aller først må du stille deg selv et helt grunnleggende spørsmål:

 Hvorfor tror jeg på Gud?

 Hvorfor er det et viktig spørsmål? Fordi Bibelen oppfordrer deg til å bruke hodet, ‘din fornuft’. (Romerne 12:1) Det betyr at din tro på Gud ikke bare bør være basert på

  •  følelser (Jeg bare føler at det må være en høyere makt)

  •  påvirkning fra andre (Det er vanlig å tro på Gud der jeg bor)

  •  press (Foreldrene mine har oppdratt meg til å tro på Gud – ellers ...)

 Isteden bør du selv være overbevist om at Gud finnes, og ha et solid grunnlag for din tro.

 Så hva er det som overbeviser deg om at Gud finnes? Arbeidsarket «Hvorfor tror jeg på Gud?» vil styrke din overbevisning. Noe annet som kan være nyttig, er å tenke over hva andre ungdommer har svart på det spørsmålet.

 «Når jeg sitter i timen og hører at læreren forklarer hvordan kroppen fungerer, så tviler jeg ikke et sekund på at Gud finnes. Hver eneste del av kroppen har sin bestemte funksjon, helt ned til minste detalj, og veldig mye av det som foregår i kroppen, skjer uten at vi tenker over det. Menneskekroppen er virkelig fantastisk!» – Teresa.

 «Når jeg ser en skyskraper, et cruiseskip eller en bil, spør jeg meg selv: ‘Hvem har konstruert dette?’ Det må for eksempel intelligente mennesker til for å konstruere en bil, for det er så mange små deler som må settes sammen helt riktig for at bilen skal fungere. Og hvis en bil må være konstruert av noen, så må mennesket også være det.» – Richard.

 «Når du tenker på at det har tatt verdens skarpeste hjerner hundrevis av år å forstå selv en bitte liten del av universet, så virker det fullstendig ufornuftig å tro at universet er blitt til uten at det står noen intelligens bak!» – Karen.

 «Jo mer jeg lærte om naturvitenskap, jo mindre troverdig virket evolusjonsteorien. Jeg tenkte for eksempel på den matematiske presisjonen i naturen og på hvordan vi mennesker er forskjellige fra andre skapninger blant annet fordi vi har behov for å få vite hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei. Evolusjonsteorien prøver å forklare alt ut ifra den tanken at vi ikke er noe annet enn dyr, men har aldri greid å forklare hvorfor menneskene er i en klasse for seg. Sånn som jeg ser det, må man ha mer ‘tro’ for å tro på en evolusjon enn for å tro på en Skaper.» – Anthony.

 Å stå for det jeg tror

 Hva om klassekameratene dine gjør narr av deg fordi du tror på noe som man ikke kan se? Hva om de sier at vitenskapen har «bevist» evolusjonsteorien?

 Det er viktig at du er trygg på det du tror på. Ikke la deg skremme, og ikke vær flau. (Romerne 1:16) For husk:

  1.   Du er ikke alene, det er fortsatt mange som tror på Gud. Det gjelder også svært intelligente og høyt utdannede personer. Flere vitenskapsfolk, for eksempel, tror at det finnes en Gud.

  2.   Når folk sier at de ikke tror på Gud, kan det være at de egentlig mener at de ikke forstår Gud. Istedenfor å legge fram beviser for sitt syn stiller de slike spørsmål som: Hvis Gud finnes, hvorfor tillater han da at det skjer så mye vondt? I virkeligheten lar de følelsene bestemme istedenfor å vurdere saken ut ifra kjensgjerningene.

  3.   Menneskene har et ‘åndelig behov’. (Matteus 5:3) Det innbefatter et behov for å tro på Gud. Så når noen sier at det ikke finnes en Gud, er det den personen – ikke du – som har ansvaret for å forklare hvordan han eller hun har kommet fram til den konklusjonen. – Romerne 1:18–20.

  4.   Det er helt logisk å tro på Gud. Det er nemlig et faktum at liv ikke kan bli til av seg selv. Det finnes ingen beviser for påstanden om at liv kan oppstå av seg selv av livløst stoff.

 Så hva kan du si hvis noen setter spørsmålstegn ved det å tro på Gud? Her er noen muligheter.

 Hvis noen sier: «Det er bare naive mennesker som tror på Gud.»

 Du kan kanskje svare: «Mener du at det gjelder alle som tror på Gud? Det mener ikke jeg. I en undersøkelse som ble foretatt blant over 1600 professorer i naturvitenskap fra forskjellige eliteuniversiteter, var det faktisk en tredjedel som ikke kalte seg ateister eller agnostikere. a Vil du kalle disse professorene naive bare fordi de tror på Gud?»

 Hvis noen sier: «Hvis Gud finnes, hvorfor er det da så mye vondt som skjer i verden?»

 Du kan kanskje svare: «Kanskje det du mener, er at du ikke forstår den måten Gud handler på – eller kanskje heller at det virker som han ikke går til handling. Stemmer det? [La den andre få svare.] Jeg synes jeg har funnet et godt svar på spørsmålet om hvorfor det skjer så mye vondt. Men for å få svar på det spørsmålet så må man bruke litt tid på å undersøke Bibelen. Kunne du tenke deg å få vite mer om dette?»

 Den neste artikkelen i denne serien vil handle om hvorfor evolusjonsteorien ikke gir en god forklaring på hvorfor vi er til.

a Kilde: Social Science Research Council: «Religion and Spirituality Among University Scientists» av Elaine Howard Ecklund, 5. februar 2007.