Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Skapelse eller evolusjon? Del 3: Hvorfor tro på en skapelse?

Skapelse eller evolusjon? Del 3: Hvorfor tro på en skapelse?

«Hvis du tror på en skapelse, tenker folk kanskje at du er dum, at du klamrer deg til barnslige ideer som foreldrene dine har lært deg, eller at du har blitt hjernevasket av religion.» – Jeanette.

 Tenker du det samme som Jeanette? Hvis du gjør det, kan det være at du ikke er sikker på om det har vært en skapelse. Naturligvis er det ingen som liker å bli sett på som uvitende. Hva kan hjelpe deg?

 Innvendinger mot å tro

 1. Hvis du tror på en skapelse, kommer folk til å tro at du er imot vitenskapen.

 «Læreren min sier at det å tro på en skapelse er noe folk gjør når de er for sløve til å finne en forklaring på hvordan tingene henger sammen.» – Maria.

 Vær klar over dette: De som kommer med slike påstander, kjenner ikke til fakta. Berømte vitenskapsmenn som Galileo Galilei og Isaac Newton trodde på en Skaper. Det var ingen konflikt mellom deres tro og deres kjærlighet til naturvitenskap. Også i dag finnes det vitenskapsfolk som mener at det ikke er noen konflikt mellom vitenskapen og troen på en skapelse.

 PRØV DETTE: Skriv inn (inkludert anførselstegnene) «forteller om sin tro» i søkefeltet i Watchtower ONLINE LIBRARY, og les om noen som arbeider innen medisin og forskning, og som tror på en skapelse. Legg merke til hva som hjalp dem til å komme til den konklusjonen.

 Konklusjon: At du tror på en skapelse, betyr ikke at du er imot vitenskapen. Det at du lærer mer om naturen, kan faktisk styrke din tro på at livet er skapt. – Romerne 1:20.

2. Hvis du tror på det Bibelen sier om en skapelse, kommer folk til å tro at du er en religiøs fanatiker.

 «Mange mener at det er latterlig å tro på en skapelse. De ser på det som står i 1. Mosebok, som et eventyr.» – Jasmine.

 Vær klar over dette: Folk har ofte feiloppfatninger om det Bibelen forteller om skapelsen. Kreasjonister hevder at det ikke er så lenge siden jorden ble skapt, eller at livet ble skapt på seks 24-timers dager. Bibelen støtter ikke noen av disse synspunktene.

 •   I 1. Mosebok 1:1 sies det ganske enkelt: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» Dette er ikke i konflikt med vitenskapelige beviser for at jorden er flere milliarder år gammel.

 •   Ordet «dag», slik det er brukt i 1. Mosebok, kan også sikte til en lang tidsperiode. I 1. Mosebok 2:4 brukes ordet «dag» om alle de seks skapelsesdagene.

 Konklusjon: Det Bibelen sier om skapelsen, stemmer med vitenskapelige fakta.

 Tenk over hva du tror

 Å tro på en skapelse krever ikke «blind tro». Troen på en skapelse er isteden basert på solide argumenter. Tenk over dette:

 All erfaring tilsier at der det er design, er det også en designer. Når du ser et kamera, et fly eller et hus, tror du jo ikke at det har blitt til av seg selv. Hvorfor skulle ikke den samme logikken gjelde når du tenker på menneskeøyet, en fugl på himmelen eller planeten vår?

 Noe å tenke over: Ingeniører henter ofte inspirasjon fra naturen når de skal forbedre oppfinnelsene sine, og de ønsker naturligvis å få anerkjennelse for arbeidet sitt. Er det fornuftig å gi ære til en menneskelig designer for arbeidet hans og samtidig la være å gi ære til Skaperen for Hans mye mer imponerende design?

Er det fornuftig å tro at et fly er konstruert av noen, men at en fugl ikke er det?

 Verktøy som kan hjelpe deg til å undersøke bevisene

 Ved å undersøke de bevisene vi finner i naturen, kan du styrke din overbevisning om at livet ble skapt.

 Prøv dette: Skriv inn (inkludert anførselstegnene) «står det en designer bak» i søkefeltet i Watchtower ONLINE LIBRARY. Velg noen titler som du synes ser interessante ut, fra artikkelserien «Står det en Designer bak?» i Våkn opp! Merk deg hvilket fascinerende trekk ved naturen som blir drøftet i de forskjellige artiklene. Hvordan overbeviser dette deg om at det står en Designer bak?

 Grav dypere: Bruk disse brosjyrene til å utforske bevisene for en skapelse enda nærmere.

 •  Ble livet skapt?

  •   Jorden er perfekt plassert og utstyrt for å opprettholde liv. – Se sidene 4–10.

  •   Eksempler på design i naturen. – Se sidene 11–17.

  •   Bibelens skapelsesberetning i 1. Mosebok stemmer med vitenskapen. – Se sidene 24–28.

 •  Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille

  •   Livet kan ikke ha oppstått av seg selv av livløse stoffer. – Se sidene 4–7.

  •   Levende organismer er altfor kompliserte til at de kan ha utviklet seg ved tilfeldige hendelser som ingen har styrt. – Se sidene 8–12.

  •   Lagringskapasiteten i DNA overgår moderne teknologi. – Se sidene 13–21.

  •   Alt liv har ikke felles avstamning. Fossilmaterialet støtter den oppfatningen at hovedgruppene av dyr dukket opp plutselig, ikke som følge av en gradvis utvikling. – Se sidene 22–29.

 «Det som overbeviser meg mest om at Gud eksisterer, er naturen – alt fra dyrene her på jorden til universet og den orden som finnes der.» – Thomas.