വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

“ധൈര്യ​വും മനക്കരു​ത്തും ഉള്ളവനാ​യി​രി​ക്കുക; പണി ആരംഭി​ക്കുക”

പ്രയാ​സ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങളെ നേരി​ടാൻ നമ്മൾ യഹോ​വ​യിൽ ആശ്രയി​ക്കണം. ദാവീദ്‌ അത്‌ ചെയ്‌തത്‌ എങ്ങനെ​യെന്നു കാണുക.

1 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം 28: 1-20; 1 ശമുവേൽ 16: 1-23; 17:1-5 എന്നീ വാക്യ​ങ്ങളെ അടിസ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ളത്‌

 

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

വീക്ഷാഗോപുരം

‘യുദ്ധം യഹോ​വ​യ്‌ക്കു​ള്ളത്‌’

ദാവീ​ദിന്‌ എങ്ങനെ​യാ​ണു ഗൊല്യാ​ത്തി​നെ തോൽപ്പി​ക്കാ​നാ​യത്‌? ദാവീ​ദി​ന്‍റെ കഥയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം?