Deuteronomio 7:1-26

  • Pito ka pungsod laglagon (1-6)

  • Kon ngaa ginpili ang Israel (7-11)

  • Ang pagtuman nagaresulta sa kadalag-an (12-26)

7  “Kon dalhon na kamo ni Jehova nga inyo Dios sa duta nga kadtuan ninyo agod panag-iyahan ninyo,+ tabugon man niya ang madamo sing tawo nga mga pungsod,+ ang mga Hethanon, ang mga Girgasnon, ang mga Amornon,+ ang mga Canaanhon, ang mga Pereznon, ang mga Hevhanon, kag ang mga Jebusnon,+ ang pito ka pungsod nga mas madamo sing tawo kag mas gamhanan sangsa inyo.+  Itugyan sila sa inyo ni Jehova nga inyo Dios, kag pierdihon ninyo sila.+ Laglagon gid ninyo sila.+ Indi kamo magpakigkatipan sa ila kag indi kamo maluoy sa ila.+  Indi kamo magpamana ukon magpangasawa sa ila.* Indi ninyo pag-ihatag ang inyo anak nga babayi sa ila anak nga lalaki. Indi ninyo pagkuhaon ang ila anak nga babayi para sa inyo anak nga lalaki.+  Kay patalikdon nila ang inyo anak sa pagsunod sa akon agod mag-alagad sa iban nga mga dios;+ dayon magadabdab ang kaakig ni Jehova batok sa inyo, kag laglagon niya kamo dayon.+  “Sa baylo, amo ini ang dapat ninyo himuon sa ila: Gub-on ninyo ang ila mga halaran, dugmukon ninyo ang ila sagrado nga mga haligi,+ utdon ninyo ang ila sagrado nga mga poste,*+ kag sunugon ninyo ang ila tinigib nga mga imahen.+  Kay balaan kamo nga katawhan para kay Jehova nga inyo Dios, kag ginpili kamo ni Jehova nga inyo Dios agod mangin iya katawhan, isa ka hamili nga katawhan,* halin sa tanan nga katawhan sa duta.+  “Ginpalangga kamo ni Jehova kag ginpili niya kamo indi bangod kamo ang pinakadamo sa tanan nga katawhan,+ kay kamo ang pinakadiutay sa tanan nga katawhan.+  Kundi bangod ginahigugma kamo ni Jehova, kag bangod gintuman niya ang iya ginpanumpa sa inyo mga katigulangan,+ gintubos kamo ni Jehova paagi sa iya makusog nga kamot, kag ginpagua halin sa balay sang mga ulipon,+ sa gahom* sang Paraon nga hari sang Egipto.  Nahibaluan gid ninyo nga si Jehova nga inyo Dios amo ang matuod nga Dios, ang matutom nga Dios, nga nagatuman sang iya katipan kag nagapakita sing mainunungon nga gugma tubtob sa linibo ka kaliwatan sang mga nagahigugma sa iya kag sang mga nagatuman sang iya mga sugo.+ 10  Apang sia mismo ang magabalos sa nagadumot sa iya paagi sa paglaglag sa iya.+ Indi sia magpadugay sa pagbalos sa mga nagadumot sa iya. 11  Gani tumana gid ninyo ang sugo, ang mga pagsulundan, kag ang mga kasuguan nga ginasugo ko sa inyo sa sini nga adlaw. 12  “Kon padayon kamo nga nagapamati sa sining mga kasuguan kag ginatuman ini, tumanon ni Jehova nga inyo Dios ang katipan sa inyo kag pakitaan niya kamo sing mainunungon nga gugma nga ginpanumpa niya sa inyo mga katigulangan. 13  Higugmaon niya kamo kag pakamaayuhon kag padamuon. Hatagan niya kamo sing madamo nga anak*+ kag pakamaayuhon niya ang inyo patubas, ang inyo uyas, ang inyo bag-o nga alak, ang inyo lana,+ ang mga tinday sang inyo mga baka kag ang mga tinday sang inyo mga karnero, sa duta nga ginpanumpa niya sa inyo mga katigulangan nga ihatag sa inyo.+ 14  Pakamaayuhon kamo sing labi sangsa tanan nga katawhan.+ Wala sing lalaki ukon babayi sa inyo nga wala sing anak, amo man ang inyo kasapatan.+ 15  Kuhaon ni Jehova sa inyo ang tanan nga masakit, kag indi niya pagtugutan nga mahanabo sa inyo ang tanan nga balatian nga nakita ninyo sa Egipto.+ Sa baylo, pahanabuon niya ini sa tanan nga nagadumot sa inyo. 16  Laglagon* ninyo ang tanan nga katawhan nga ginatugyan sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.+ Indi kamo maluoy* sa ila,+ kag indi kamo mag-alagad sa ila mga dios,+ bangod mangin siod ini sa inyo.+ 17  “Kon magsiling kamo sa inyo tagipusuon, ‘Ini nga mga pungsod mas madamo sing tawo sangsa amon. Paano namon sila matabog?’+ 18  indi kamo mahadlok sa ila.+ Dumdumon ninyo ang ginhimo ni Jehova nga inyo Dios sa Paraon kag sa bug-os nga Egipto,+ 19  ang daku nga mga pagtilaw* nga nakita ninyo, ang mga tanda, ang mga milagro,+ ang makusog nga kamot, kag ang gamhanan nga butkon nga gingamit ni Jehova nga inyo Dios sa pagpagua sa inyo.+ Amo man sini ang himuon ni Jehova nga inyo Dios sa tanan nga katawhan nga ginakahadlukan ninyo.+ 20  Pahanabuon ni Jehova nga inyo Dios nga mahadlukan sila, tubtob malaglag ang mga nagkalabilin+ kag ang mga nagapanago sa inyo. 21  Indi kamo mahadlok sa ila, kay kaupod ninyo si Jehova nga inyo Dios,+ nga isa ka gamhanan kag makahalawhaw nga Dios.+ 22  “Amat-amat nga tabugon ni Jehova nga inyo Dios ini nga mga pungsod.+ Indi kamo pagtugutan nga laglagon sila dayon, agod indi magdamo ang mabangis nga mga sapat sa latagon batok sa inyo. 23  Itugyan sila sa inyo ni Jehova nga inyo Dios kag pierdihon ninyo sila tubtob malaglag sila.+ 24  Itugyan niya ang ila mga hari sa inyo kamot,+ kag panason ninyo ang ila mga ngalan sa idalom sang langit.+ Wala sing magatindog batok sa inyo,+ tubtob malaglag ninyo sila.+ 25  Sunugon ninyo ang ila mga dios nga tinigib nga mga imahen.+ Indi ninyo paghandumon ang pilak kag bulawan sa sini, kag indi ninyo ini pagkuhaon,+ kay basi masiod kamo sini, kay makangilil-ad ini nga butang kay Jehova nga inyo Dios.+ 26  Indi kamo magdala sing makangilil-ad nga butang sa inyo balay kag mangin pareho kamo sini nga dapat laglagon. Kaugtan gid ninyo ini kag kangil-aran, bangod butang ini nga dapat laglagon.

Footnote

Ukon “makig-alyansa sa ila paagi sa pag-asawahay.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “hamili nga ginapanag-iyahan.”
Sa literal, “kamot.”
Sa literal, “Pakamaayuhon niya ang bunga sang inyo taguangkan.”
Sa literal, “Lamunon.”
Sa literal, “Indi maluoy ang inyo mata.”
Ukon “paghukom.”