Deuteronomio 29:1-29

  • Katipan nga ginhimo sa mga Israelinhon sa Moab (1-13)

  • Paandam sa mga indi matinumanon (14-29)

    • Mga butang nga likom, mga butang nga ginpahayag (29)

29  Amo ini ang mga pulong sang katipan nga ginsugo ni Jehova kay Moises nga himuon sa katawhan sang Israel sa duta sang Moab, dugang pa sa katipan nga ginhimo niya sa ila sa Horeb.+  Dayon gintipon ni Moises ang bug-os nga Israel kag nagsiling sia sa ila: “Nakita ninyo ang tanan nga ginhimo ni Jehova sa Paraon, sa tanan niya nga alagad, kag sa bug-os niya nga kadutaan sa Egipto,+  ang daku nga mga pagtilaw* nga nakita ninyo, ang daku nga mga tanda kag mga milagro.+  Apang wala kamo ginhatagan ni Jehova sing tagipusuon nga makahangop kag mga mata nga makakita kag mga dulunggan nga makabati tubtob sa sini nga adlaw.+  ‘Sang gintuytuyan ko kamo sa kamingawan sa sulod sang 40 ka tuig,+ wala magdaan ang inyo mga bayo kag mga sandalyas.+  Wala kamo sing makaon nga tinapay, kag wala kamo sing mainom nga alak kag makahulubog nga ilimnon, agod mahibaluan ninyo nga ako si Jehova nga inyo Dios.’  Sang ulihi, nag-abot kamo sa sini nga lugar, kag nagpakig-away sa aton si Sihon nga hari sang Hesbon+ kag si Og nga hari sang Basan,+ apang napierde naton sila.+  Ginkuha naton ang ila duta kag ginhatag ini bilang palanublion sa mga Rubenhon, sa mga Gadhanon, kag sa katunga sang tribo ni Manases.+  Gani, tumana ninyo ang mga pulong sini nga katipan, agod mangin maayo ang resulta sang tanan nga himuon ninyo.+ 10  “Nagatindog kamo tanan subong sa atubangan ni Jehova nga inyo Dios, ang mga ulo sang inyo mga tribo, ang inyo mga gulang, ang inyo mga manugdumala, ang tanan nga lalaki sa Israel, 11  ang inyo mga kabataan, ang inyo mga asawa,+ kag ang dumuluong nga mga pumuluyo+ sa inyo kampo, ang inyo mga manugpangahoy kag manugsag-ub. 12  Yari kamo diri agod makapakigbahin kamo sa katipan ni Jehova nga inyo Dios kag sa iya pagpanumpa, nga amo subong ang ginahimo ni Jehova nga inyo Dios upod sa inyo+ 13  agod mahimo niya kamo subong nga iya katawhan+ kag mangin Dios ninyo sia,+ suno sa ginsaad niya sa inyo kag suno sa ginpanumpa niya sa inyo mga katigulangan nga si Abraham,+ si Isaac,+ kag si Jacob.+ 14  “Indi lamang sa inyo nga ginahimo ko ini nga katipan kag ini nga pagpanumpa, 15  kundi sa mga nagatindog man diri upod sa aton subong sa atubangan ni Jehova nga aton Dios kag sa mga wala man diri sa aton subong. 16  (Kay nahibaluan gid ninyo kon ano ang kahimtangan naton sadto sang nagaistar kita sa duta sang Egipto kag kon paano naton ginlatas ang mga pungsod nga gin-agyan naton.+ 17  Nakita ninyo ang ila makangilil-ad nga mga butang kag ang ila makangilil-ad nga mga diosdios,*+ nga human sa kahoy kag bato, sa pilak kag bulawan.) 18  Mag-andam kamo nga wala sing lalaki ukon babayi, pamilya ukon tribo sa tunga ninyo subong nga ang ila tagipusuon magtalikod kay Jehova nga aton Dios kag mag-alagad sa mga dios sadtong mga pungsod,+ agod wala sing tawo sa inyo nga mangin pareho sang gamot sang isa ka tanom nga nagapamunga sing makahililo kag mapait nga bunga.+ 19  “Apang kon ang isa ka tawo makabati sang mga pulong sining pagpanumpa kag magpabugal sia sa iya kaugalingon kag magsiling sia, ‘Wala sing malain nga matabo sa akon, bisan pa himuon ko kon ano ang luyag sang akon tagipusuon,’ sa tuyo nga laglagon ang tanan,* 20  indi sia pagpatawaron ni Jehova.+ Sa baylo, magadabdab ang daku nga kaakig ni Jehova batok sa sina nga tawo, kag matabo sa iya ang tanan nga pagpakamalaut nga nasulat sa sini nga libro,+ kag panason ni Jehova ang iya ngalan sa idalom sang langit. 21  Dayon painon sia ni Jehova halin sa tanan nga tribo sang Israel agod halitan sia suno sa tanan nga pagpakamalaut sang katipan nga nasulat sa sini nga libro sang Kasuguan. 22  “Makita sang palaabuton nga kaliwatan sang inyo mga anak kag sang mga dumuluong halin sa malayo nga lugar ang mga kalalat-an nga ginpahanabo ni Jehova sa sina nga duta. 23  Nagpadala sia sing asupre kag asin kag sunog, amo nga ang bug-os nga duta indi masab-ugan, ukon wala sing magpamuhi, kag wala sing tanom nga magtubo sa sini, pareho sang pagpukan sa Sodoma kag Gomorra,+ sa Adma kag Zeboiim,+ nga ginpukan ni Jehova tungod sa iya kaakig kag kasingkal. 24  Ang inyo mga anak kag ang mga dumuluong kag ang tanan nga pungsod magasiling, ‘Ngaa ginhimo ini ni Jehova sa sini nga duta?+ Ngaa nagbalingaso gid ang iya kaakig?’ 25  Dayon magasiling sila, ‘Bangod gintalikdan nila ang katipan ni Jehova+ nga Dios sang ila mga katigulangan, nga ginhimo niya upod sa ila sang ginpagua niya sila sa duta sang Egipto.+ 26  Apang nag-alagad sila sa iban nga mga dios kag nagyaub sila sa ila, sa mga dios nga wala nila makilala kag wala niya gintugutan nga simbahon nila.*+ 27  Dayon nagdabdab batok sa sina nga duta ang kaakig ni Jehova kag ginpadala niya sa ila ang tanan nga pagpakamalaut nga nasulat sa sini nga libro.+ 28  Gani gingabot sila ni Jehova sa ila duta tungod sa iya kaakig,+ kasingkal, kag daku nga kaalipungot kag gintabog niya sila pakadto sa iban nga duta nga amo ang ginaistaran nila subong.’+ 29  “Nahibaluan ni Jehova nga aton Dios ang tanan nga likom,+ apang gintugyan niya sa aton kag sa aton mga anak tubtob san-o ang butang nga luyag niya ipahayag sa aton, agod tumanon naton ang tanan nga pulong sini nga Kasuguan.+

Footnote

Ukon “paghukom.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Sa literal, “ang nabunyagan sing maayo upod sa mamala.”
Sa literal, “wala niya ginhatag sa ila.”